အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

နိုင်ငံရေးပါတီများ

၁။ မြိုတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂။ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
၃။ လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
၄။ ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ
၅။ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO)ပါတီ
၆။ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)
၇။ ကယန်းအမျိုးသားပါတီ
၈။ ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ
၉။ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
၁၀။ “ဝ”အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
၁၁။ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ
၁၂။ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
၁၃။ ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ
၁၄။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
၁၅။ ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)
၁၆။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ
၁၇။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားရေးအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၈။ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၉။ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
၂၀။ ဝံသာနုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
၂၁။ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ
၂၂။ ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီ
၂၃။ မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ
၂၄။ ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ
၂၅။ အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
၂၆။ “ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
၂၇။ ဖလုံ -  စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
၂၈။ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
၂၉။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၃၀။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၃၁။ ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
၃၂။ ခမီအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
၃၃။  အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ     
၃၄။ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ် (စဒက)  
၃၅။ ကရင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
၃၆။ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ  
၃၇။ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပါတီ  
၃၈။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်ပါတီ
၃၉။ ဗမာပြည်သူ့ပါတီ
၄၀။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
၄၁။ မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
၄၂။ မြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ
၄၃။ ကရင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
၄၄။ မြိုတိုင်းရင်းသားပါတီ
၄၅။ တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
၄၆။ အရှိုချင်းအမျိုးသားပါတီ
၄၇။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၄၈။ ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ
၄၉။ မွန်အမျိုးသားပါတီ
၅၀။ ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၅၁။ ရှမ်းပြည်ကိုးကန့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
၅၂။ မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ  
၅၃။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကွန်ဂရက်ပါတီ
၅၄။ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးပါတီ
၅၅။ လူမျိုးပေါင်းစုံဒီမိုကရေစီပါတီ(ကယားပြည်နယ်)
၅၆။ ကယားလူမျိုးစုဒီမိုကရေစီပါတီ
၅၇။ အမျိုးသားတိုးတက်မြင့်မားရေးပါတီ
၅၈။ ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီ
၅၉။ ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ
၆၀။ လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(ဒူးလေးပါတီ)
၆၁။ ထားဝယ်တိုင်းရင်းသားများပါတီ
၆၂။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီ
၆၃။ ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
၆၄။ ပြည်ထောင်စုပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီ
၆၅။ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ
၆၆။ ချင်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
၆၇။ ခူမီး(ခမီး)အမျိုးသားပါတီ
၆၈။ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ
၆၉။ ကရင်အမျိုးသား ပါတီ
၇၀။ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမား အလုပ်သမား ပြည်သူ့ပါတီ
၇၁။ မြိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ
၇၂။ ဓနုအမျိုးသားများအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၇၃။ ပြည်သူ့အကျိုးပြုကျောင်းသားများပါတီ
၇၄။ လမ်းပြကြယ်ပါတီ
၇၅။ ရှမ်းနီ (တိုင်းလိုင်)နှင့် မြောက်ပိုင်းရှမ်းမျိုးနွယ်စုများ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ
၇၆။ လူ့ဘောင်သစ်ပါတီ
၇၇။ အင်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၇၈။ ၈၈ မျိုးဆက်ဒီမိုကရေစီပါတီ
၇၉။ စည်းလုံးညီညွတ်သောကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
၈၀။ လော်ဝေါ်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၈၁။ ခေတ်သစ်ပြည်ထောင်စုပါတီ
၈၂။ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
၈၃။ မဟာမိတ်တောင်သူလယ်သမားပါတီ
၈၄။ အာခါအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
၈၅။ ဇိုတိုင်းရင်းသားဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၈၆။ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
၈၇။ အမျိုးသမီးပါတီ (မွန်)
၈၈။ ရခိုင်မျိုးချစ်ပါတီ
၈၉။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးပါတီ
၉၀။

ပြည်ထောင်စုလယ်သမားအလုပ်သမားအင်အားစုပါတီ

၉၁။

ဒိုင်းနက်လူမျိုးများတိုးတက်ရေးပါတီ

၉၂။

'ဝ' လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

၉၃

မြန်မာပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၉၄ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

                                                   

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home နိုင်ငံရေး ပါတီများ