အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

သတင်းများ

Filter
 • စုံညီခုံရုံးက အယူခံမှုအမှတ် (၂၅) နှင့် (၂၆) တို့အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်း

  body

  နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၂၇

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ပုလဲမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် (အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ဦးဝင်းဆွေ(မဲဆန္ဒရှင်)က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၃၉/၂၀၁၅)ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၄)၏ချမှတ်ခဲ့သည့်စီရင်ချက်(အမိန့်)အား ဦးဝင်းဆွေက ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှု တင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် အယူခံမှုအမှတ်(၂၅/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။ ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ မူလရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၄)၏ ၁၄-၁၀-၂၀၁၆ရက်နေ့က ချမှတ်ခဲ့သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်ကို ဆက်လက် အတည်ပြုပြီး အယူခံလျှောက်ထားသူ၏ အယူခံကန့်ကွက်လွှာအား စရိတ်နှင့် တကွ ပယ်ကြောင်း၊ ကန့်ကွက်လွှာအယူခံမှုအတွက် တရားစရိတ် ငွေကျပ် ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်းတိတိ)ကို အယူခံလျှောက်ထားသူက အယူခံလျှောက်ထားခံရသူအား ပေးစေသည့် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုလဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးဇော်ထက်(အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ဦးတင်ဆွေ(ခ) ဦးတင့်ဆွေ (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၄၀/၂၀၁၅)ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄)၏ချမှတ်ခဲ့သည့်စီရင်ချက် (အမိန့်) အား ဦးတင်ဆွေ(ခ) ဦးတင့်ဆွေက ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် အယူခံမှုအမှတ်(၂၆/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။ ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄)၏ ၁၄-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့က ချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်ကို ဆက်လက်အတည်ပြုပြီး အယူခံ လျှောက်ထားသူ၏ အယူခံကန့်ကွက်လွှာအား စရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်း၊ ကန့်ကွက်လွှာ အယူခံမှုအတွက်တရားစရိတ် ငွေကျပ် ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်းတိတိ)ကို အယူခံ လျှောက်ထားသူမှ အယူခံလျှောက်ထားခံရသူအား ပေးစေသည့်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။

 • စုံညီခုံရုံးက အယူခံမှုအမှတ် (၂၄)အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်း

  body

  နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၂၀

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးမောင်မောင် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုးစိုး (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)ကလျှောက်ထားသည့်ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၄၂/၂၀၁၅)ကို၂၀၁၆ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာ ၇ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၄)၏ ချမှတ်ခဲ့သည့်စီရင်ချက်(အမိန့်)အားဦးစိုးစိုးက ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှု တင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် အယူခံမှုအမှတ် (၂၄/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။

  ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ဦးထွန်းခင်၊ဦးလှတင့်တို့ ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄)၏ ၇-၁၀-၂၀၁၆ရက်နေ့ကချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီး အယူခံလျှောက် ထားသူ ဦးစိုးစိုး၏အယူခံကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်း၊ တရားစရိတ် ငွေကျပ်-၁၀၀၀၀ဝိ/(ကျပ်တစ်သိန်းတိတိ)ကို အယူခံလျှောက်ထားသူကအယူခံလျှောက်ထားခံရသူအားပေးစေသည့် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။

 • စုံညီခုံရုံးက အယူခံမှုအမှတ် (၂၂) နှင့် (၂၃) တို့အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်း

  body

  နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၁၅

  ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်မှ ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးပုန်ဘွေ (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ချင်းတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ဦးကိုကိုနိုင်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ် (၃၈/၂၀၁၅) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက် တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၂)က ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်)အား ဦးကိုကိုနိုင်က ကျေနပ်မှု မရှိသဖြင့်အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှု အမှတ် (၂၂/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့၏ ၁၉-၉-၂၀၁၆ရက်နေ့က ချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်ကို အတည်ပြုပြီး အယူခံလျှောက်ထားသူ ဦးကိုကိုနိုင်၏ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အယူခံမှု အားစရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်း၊တရားစရိတ်ငွေကျပ်-၁၀၀၀၀ဝိ/(ကျပ်တစ်သိန်း)ကို အယူခံ လျှောက်ထားသူက အယူခံလျှောက်ထားခံရသူအား ပေးစေသည့်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရသည်။

  မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေစကြိုမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးတိုးရွှေ(ခ) ဒေါက်တာတင်ဌေးအောင်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးစိုးမောင် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)က လျှောက် ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၇/၂၀၁၅)ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၁)ကချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်)အား ဦးစိုးမောင်က ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှု အမှတ် (၂၃/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ ပါဝင် သည့်စုံညီခုံရုံးမှ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရေစကြိုမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်တွင် ဦးတိုးရွှေ(ခ)ဒေါက်တာတင်ဌေးအောင်၏ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရခြင်းသည် တရားဝင်အတည်ဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ ဦးစိုးမောင်၏ ကန့်ကွက်လျှောက်ထားလွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်း ချမှတ်ခဲ့သည့် မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၁)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆက်လက်အတည်ပြုလိုက်ပြီး အယူခံ လျှောက်ထားသူ၏ အယူခံမှုကိုစရိတ်နှင့် တကွပယ်ကြောင်း၊ တရားစရိတ်ငွေကျပ်-၁၀၀၀၀ဝိ/ (ကျပ်တစ်သိန်း)ကို အယူခံလျှောက်ထားသူက အယူခံလျှောက်ထားခံရသူအားပေးစေသည့် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးများမှဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ပြီးသော ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုပေါင်းမှာ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ အထိ (၄၃) မှုရှိပြီး အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ပြီး ယနေ့အထိ နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင်ထည့်သွင်း ကြေညာ ခဲ့သော အမှုပေါင်းမှာ (၃၈) မှု ရှိပြီးဖြစ်သည်။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home