အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့
Filter
 • ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၄)၊(၁၅)နှင့်(၁၆)တို့ အား စီရင်ချက် (အမိန့်)များ ချမှတ်

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၈

  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးခင်မောင်စိုး (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းတန်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ရရှိသောမဲများတွင် တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှုကြောင့် ရရှိသောမဲများ မပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသာ ခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိမည်ဖြစ်၍ လျှောက်ထားခံရသူအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်၍ လျှောက်ထားသူ ကိုသာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းထားမှု ကို ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၄/၂၀၁၅) ဖြင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် မှ လက်ခံခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်းခင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးတင်မြင့် နှင့် ဦးမောင်မောင်လေးမြင့်တို့ ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၃)က ကြားနာစစ်ဆေးပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် လျှောက်ထားသူ ၏ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးနိုင်ဝင်း(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မြတ်မာလာထွန်း(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ရရှိသောမဲများတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့် ရရှိသောမဲများမပါဝင်ပါက လျှောက်ထားသူသည်သာ မဲအများဆုံးရရှိ နိုင်မည်ဖြစ်၍ လျှောက်ထားခံရသူအား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပြီး လျှောက်ထားသူအား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆုံးဖြတ် ပေးပါရန် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းထားမှုကို ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၅/၂၀၁၅) ဖြင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ လက်ခံခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်းခင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးတင်မြင့် နှင့်ဦးမောင်မောင်လေးမြင့် တို့ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၃)က ကြားနာ စစ်ဆေးပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈ရက်တွင် လျှောက်ထားသူ ၏ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာအောင်မြတ်သူ(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ)က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အား တိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပြီး လျှောက်ထားခံရသူ ရရှိသောမဲများတွင်တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှုကြောင့် ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသာ မဲအများဆုံး ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်၍ လျှောက်ထားသူအား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းထားမှုကို ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၆/၂၀၁၅) ဖြင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ လက်ခံခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်းခင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်၍ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးတင်မြင့် နှင့်ဦးမောင်မောင်လေးမြင့် တို့ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၃)က ကြားနာ စစ်ဆေးပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈ရက်တွင် လျှောက်ထားသူ၏ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့သည်။

 • စုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲအယူခံမှုအမှတ် (၂၇) အား ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်မည်

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၈

  ၁။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးသက်ထွန်း (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) က ယင်းမဲဆန္ဒနယ်၏ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစည်သူလွင်(အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် လက်ခံခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ဖြင့် ကြားနာစစ်ဆေးစေခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၃)က လျှောက်ထားသူဦးသက်ထွန်းသည် တောင်းဆိုသည့် သက်သာခွင့်ကို ရထိုက်သည် မဟုတ်၍ လျှောက်ထားသူ၏ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအား စရိတ်နှင့်တကွပလပ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့သည်။ ယင်းအမိန့်အပေါ် လျှောက်ထားသူ ဦးသက်ထွန်းမှ ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုလျှောက်ထားတင်ပြလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် က အယူခံမှုအမှတ် (၂၇/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယင်းအမှုကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၁၀၁ အရ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့် တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးရှေ့မှောက်၌ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ရက် (တနင်္လာနေ့)တွင် နှစ်ဖက် လျှောက်လဲချက်များနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ရုံးတော်သဟာယ၏ဥပဒေအကြံဉာဏ် ပေးချက်များကို ကြားနာပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်အမိန့် ချမှတ်မည်ဖြစ်သည်။

 • စုံညီခုံရုံးက အယူခံမှုအမှတ် (၁၉)၊(၂၀) နှင့် (၂၁) တို့အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်း

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၇

  ၁။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးကျော်မြင့် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)အပေါ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ဦးအောင်မျိုးဦး (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၁/၂၀၁၅) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂ ရက် တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄) က ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက် (အမိန့်)အား ဦးအောင်မျိုးဦးက ကျေနပ်မှု မရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှု အမှတ် (၁၉/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။

  ၂။ ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအယူခံမှုကို စရိတ်နှင့်တကွခွင့်ပြုပြီး မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄)၏ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၁၁/၂၀၁၅)တွင်(၂-၉-၂၀၁၆)ရက်နေ့ကချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် အမိန့်အား ပယ်ဖျက်၍(၈-၁၁-၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ ဒုတိယခိုင်လုံမဲအများဆုံး ရရှိသူ ရမည်းသင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်မျိုးဦး (အယူခံ လျှောက်ထားသူ)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အား ယင်းမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၏ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရသူ ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားစရိတ်ငွေကျပ်တစ်သိန်းနှင့်တကွ အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၃။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးကိုကိုနိုင် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)အပေါ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးထွန်းထွန်းဝင်း(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၁၀/၂၀၁၅)ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၄)ကချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်)အား ဦးထွန်းထွန်းဝင်းက ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှု တင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၂၀/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။

  ၄။ ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ဦးစိုးရယ်၊ဦးထွန်းခင်၊ဦးလှတင့်တို့ ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအယူခံမှုကို စရိတ်နှင့်တကွခွင့်ပြုပြီး မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄)၏ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၁၀/၂၀၁၅)တွင်(၂-၉-၂၀၁၆)ရက်နေ့ကချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်၍ (၈-၁၁-၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ ဒုတိယခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိသူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီမှအယူခံလျှောက်ထားသူဦးထွန်းထွန်းဝင်းအား ရမည်းသင်း မြို့နယ်၊ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူဖြစ်ကြောင်း၊ တရားစရိတ်ငွေကျပ် တစ်သိန်း နှင့်တကွ အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၅။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးလွင်စိုးမင်း (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) အပေါ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမြင့်အောင်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၂/၂၀၁၅) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၃) က ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက် (အမိန့်)အား ဦးလွင်စိုးမင်းက ကျေနပ်မှု မရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှု အမှတ် (၂၁/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။

  ၆။ ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ အယူခံမှုကိုခွင့်ပြုပြီး ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ် (၁၂/၂၀၁၅)တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၃)က ချမှတ်ခဲ့သည့် ၅-၉-၂၀၁၆ရက်စွဲပါ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပယ်ဖျက်၍ ဦးမြင့်အောင်၏ ကန့်ကွက်လွှာကို တရားစရိတ်ကျပ်တစ်သိန်းနှင့်တကွ ပယ်သည့် အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၇။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးများမှ ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ပြီးသော ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုပေါင်းမှာ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ အထိ (၃၉) မှုရှိပြီး အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ပြီး နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း ကြေညာခဲ့သော အမှုပေါင်းမှာ (၃၃)မှု ရှိပြီးဖြစ်သည်။

 • စုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲအယူခံမှုအမှတ် (၂၂) နှင့် (၂၃) တို့အား ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်မည်

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၆

  ၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ဦးကိုကိုနိုင်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)က ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးပုန်ဘွေ (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) အပေါ် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လက်ခံခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ဖြင့် ကြားနာစစ်ဆေးစေခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂)က လျှောက်ထားခံရသူ ဦးပုန်ဘွေအား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည် တရားဝင်အတည် ဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ၏ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်(အမိန့်)ချမှတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် လျှောက်ထားသူ ဦးကိုကိုနိုင်မှ ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုလျှောက်ထားတင်ပြလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၂၂/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယင်းအမှုကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၁၀၁ အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့် တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးရှေ့မှောက်၌ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်များနှင့် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေ ချုပ်ရုံးမှ ရုံးတော်သဟာယ၏ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးချက်များကို ကြားနာပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်အမိန့်ချမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၂။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေစကြိုမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုးမောင် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) က မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေစကြိုမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတိုးရွှေ(ခ)ဒေါက်တာတင်ဌေးအောင် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) အပေါ် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လက်ခံခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ဖြင့် ကြားနာစစ်ဆေးစေခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁) က လျှောက်ထား ခံရသူဦးတိုးရွှေ(ခ)ဒေါက်တာတင်ဌေးအောင်အား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည် တရားဝင် အတည်ဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ၏ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွ ပယ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်(အမိန့်)ချမှတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် လျှောက်ထားသူ ဦးစိုးမောင်မှ ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုလျှောက်ထားတင်ပြလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် က အယူခံမှုအမှတ် (၂၃/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ယင်းအမှုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၁၀၁ အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့် တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးရှေ့မှောက်၌ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) တွင်နှစ်ဖက် လျှောက်လဲချက်များနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ရုံးတော်သဟာယ၏ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးချက်များကို ကြားနာပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ် အမိန့်ချမည်ဖြစ်သည်။

 • ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အသိပေးနှိုးဆော်စာ

  {edocs}photo/news_photos/30-11-2015/30-11-2015-statement.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ Myanmar Egress အဖွဲ့မှသင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ လာရောက်လေ့လာ

  body

  နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၃၀

  Myanmar Egress အဖွဲ့မှ ဦးကြည်ဖြိုးဝင်းဦးစီးသော တာဝန်ရှိသူ(၃) ဦးနှင့် သင်တန်း သား၊ သင်တန်းသူ (၃၀) ဦးတို့သည် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးသို့ လာရောက်လေ့လာခဲ့ကြရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
  အစီအစဉ်အရ Myanmar Egress အဖွဲ့မှ ဦးတေဇာမျိုးဝင်းက မိတ်ဆက်စကား ပြောကြားပြီး သင်တန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။
  ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်ကြည်က ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုင်ရာများကိုလည်းကောင်း၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်ကရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် ထုတ်ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကိုက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေဆိုင်ရာများကိုလည်းကောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။
  ယင်းနောက် သင်တန်းသားတစ်ဦးမှ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူဦးရေ၊ ဆန္ဒမဲ လာရောက်ပေးသူဦးရေနှင့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုခြင်းစနစ်တို့အားမေးမြန်းခဲ့ရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်ကြည်နှင့် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
  ၎င်းနောက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက နိဂုံးချုပ်အမှာစကား ပြောကြား ရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲသည် နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုလက်ထဲရှိ အချုပ်အခြာအာဏာကို လူထုကိုယ်စားလှယ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတစ်ဝှန်းသို့ ပျံ့နှံ့စေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လူထုကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးကောက်တင်မြှောက်နိုင်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လူထုကိုယ်စားလှယ် အများဆုံးအနိုင်ရရှိသည့် ပါတီ အနေဖြင့် အာဏာရပါတီဖြစ်လာပြီး အစိုးရဖွဲ့၍ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပါတီ၏ မူလအခြေခံမူအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ အတိုက်အခံပါတီအနေဖြင့် အာဏာရပါတီကို အပြုသဘောဆောင် ထိန်းကြောင်းတည့်မတ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်တန်းသားလူငယ်များ အနေဖြင့် အနာဂတ်တွင်နိုင်ငံတော်တာဝန်ယူကြရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ နိုင်ငံတော် တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့် အကြောင်းတရား အကျိုးတရားများကို ရှာဖွေဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ ညီညီညွတ်ညွတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါက နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ၏လိုအပ်ချက်၊ အားနည်းချက်များကိုကြည့်ရှု၍ တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မစ္စတာ ဗီဂျေနမ်ဘီးယား နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၇

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ဗီဂျေနမ်ဘီးယားနှင့် အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအား ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားပြီး တရားရုံး၏ အဆုံးအဖြတ်ကိုရယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများအပေါ် ကန့်ကွက်လွှာ တင်လိုပါက ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကြေညာပြီး (၄၅) ရက်အတွင်း တင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မရှင်အနေဖြင့် ကန့်ကွက်လွှာများအား Open Court ဖြင့် လွတ်လပ် မျှတစွာ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မီဒီယာများနှင့်ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

  ၎င်းနောက် မစ္စတာ ဗီဂျေနမ်ဘီးယားက ကော်မရှင်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအား ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ ဥပဒေနှင့်အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုကို ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကိုယ်တိုင် အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးဆုံးမည့်အချိန်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရမှုတို့အား မေးမြန်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ ကြေညာပြီးဖြစ်၍ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များပြီးဆုံးပြီဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ အစီရင်ခံစာအား ရွေးကောက်ပွဲအပြီး (၄၅)ရက်အတွင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တင်ပြရမည်ဖြစ်ရာ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းပြီးမှ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးဆုံးသည်ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာများအားလည်း ဆက်လက်စစ်ဆေးသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ အလိုက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရမှုကို ပြုစုရန်ရှိပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ မဲရလဒ် အသေးစိတ်စာရင်း ကို မကြာမီထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် မဟာဘုံကထိန် သင်္ကန်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်း

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၅

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၏ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် မဟာဘုံကထိန် သင်္ကန်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

  အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်သြဝါဒစရိယ နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့ မဟာဝိသုတာရာမ စျေးကုန်းကျောင်းတိုက် ဦးစီးပဓာန မဟာနာယက ဆရာတော် အဘိဓဇ မဟာရဋ္ဌဂုရု အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တကဝိသာရ အမှူးပြုသော ဆရာတော် ၊ သံဃာတော်များ ကြွရောက်တော်မူကြပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
  အခမ်းအနားကို နမောတဿ သုံးကြိမ်ရွတ်ဆို ဘုရားကန်တော့ဖွင့်လှစ်၍ စျေးကုန်း ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ထံမှ ငါးပါးသီလ ခံယူဆောက်တည်ကြပြီး ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများက ကထိန်သင်္ကန်းနှင့် လှူဖွယ် ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းကြပါသည်။

  ယင်းနောက် စျေးကုန်းကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ထံမှ အနုမောဒနာတရားနာယူကြပြီး လှူဒါန်းမှုအစုစုအတွက် ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေကာ ဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိဋ္ဌတု သုံးကြိမ် ရွတ်ဆိုဆုတောင်း၍ အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီး ဆရာတော် သံဃာတော် အရှင်သူမြတ် တို့အား နေ့ဆွမ်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  ( သတင်းစဉ် )

 • အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲကြေညာခြင်း

  {edocs}photo/news_photos/24-11-2015/announce-95.pdf,100%,900{/edocs}

 • ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

  body

  နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃
  ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၊ သင်တန်းခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့(၅)ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော်လည်း ကန့်ကွက်လွှာများ တင်သွင်းလာပါက ခုံအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ စစ်ဆေးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ခုံအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပြီး ဆောင်ရွက်ရာ ၌ လုပ်ငန်းများအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်၊ ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်စေရန်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ခုံအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကန့်ကွက်လွှာအမှုများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းများကို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ကြားနာစစ်ဆေးရာတွင် ကန့်ကွက်သူ၊ ကန့်ကွက်ခံရသူများ၏ မျက်မြင်သက်သေများ၊ သက်သေ အထောက်အထားများ ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိနိုင်ရန်နှင့် တရားစရိတ်များသက်သာစေရန်၊ လုပ်ငန်း ပိုမိုလျင်မြန်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များသို့ ခုံအဖွဲ့များသွားရောက် ကြားနာ စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မရှင်အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးနှင့် ရှေ့နေချုပ်ရုံးတို့၏ အကူအညီများရယူ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ပါသည်။

  ယင်းနောက် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်က ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ စီရင် ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ IFES မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရွေးကောက်ပွဲ အငြင်းပွားမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် များနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးညွန့်တင်က ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ IFES မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို စစ်ဆေးရန် အချက်အလက်များ၊ သာဓကဖြစ်ရပ် များနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကိုက ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း/ အယူခံဝင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း ချက်များအပေါ် တက်ရောက်လာသူများမှ မေးမြန်းဆွေးနွေးကြပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားကာ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီတလီသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Pier Giorgio Aliberti အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  bodyitaly3

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၀

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီတလီသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Pier Giorgio Aliberti အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကြေညာပြီးဖြစ်၍ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များပြီးဆုံးပြီဟု ဆိုနိုင် သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲအစီရင်ခံစာအား ရွေးကောက်ပွဲအပြီး (၄၅)ရက်အတွင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

  ၎င်းနောက် အီတလီသံအမတ်ကြီးက ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား များစွာအသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် စည်းကမ်းတကျ မဲပေးသည်ကို တွေ့ရှိရ၍ အထင်ကြီးလေးစားမိပါကြောင်း၊ မီဒီယာများမှ ဝေဖန်မှုများ ရှိသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အပါအဝင် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများမှာ အပြုသဘောဆောင်ပါကြောင်း၊ ကြိုတင်မဲပေးရာတွင် အဖုအထစ်အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းမှုအခြေအနေအား သိရှိလိုပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ပြောကြားရာတွင် ကြိုတင်မဲပေးခြင်းကို ဥပဒေနှင့်အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ တပ်မတော်သားများအနေဖြင့် ကြိုတင်မဲပေးရာတွင် လွတ်လပ်စွာ မဲပေးနိုင်မှု ရှိ/ မရှိကို သံသယဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မဲရလဒ်အသေးစိတ်စာရင်းကို မကြာမီထုတ်ပြန် ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြေညာချက်ကိုကြည့်၍ ကြိုတင်မဲများ ရရှိမှုအနေအထားကို လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြိုတင်မဲပေးခြင်းအား နောင်ရွေးကောက်ပွဲများအတွက် စဉ်းစား နိုင်ရန် အကြံပြုတင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကာလများတွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများကျူးလွန်ပါက ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး တရားရုံး၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ရယူ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများအပေါ် ကန့်ကွက်လွှာ တင်လိုပါက ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကြေညာပြီး (၄၅) ရက်အတွင်း တင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအား လွတ်လပ် မျှတစွာ ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး ကန့်ကွက်လွှာများအားလည်း လွတ်လပ်မျှတစွာ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ကို ဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် (၂)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းကာ နှစ်ဖက်ရှေ့နေများ၊ သက်သေများရှေ့မှောက်တွင် (Open Court) စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး မီဒီယာများနှင့်ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ လာရောက် လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Gautam Mukhopadhaya အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  bodyindia1

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၀

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Gautam Mukhopadhaya အား ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းသည် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ မဲရုံမှူး နှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာအစိုးရ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ် နောင်မွန်းမြို့နယ်နှင့် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်များ၏ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကို ကြေညာသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

  ၎င်းနောက် အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးက ကော်မရှင်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအား စနစ်တကျ ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံများအား အပြန်အလှန် ဖလှယ်လို၍ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် သင်တန်းများအား နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုပါကြောင်း၊ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် ဆရာ၊ ဆရာမ များ၏ တာဝန်ကျေပွန်မှုကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း၊ နိုင်ငံအရွယ်အစား ကြီးမားသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲကို အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း ပြောကြားပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာများကြောင့် အစိုးရအသစ်လွှဲပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား ထိခိုက်မှုရှိ မရှိနှင့် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးဆုံးမည့်အချိန်တို့အား မေးမြန်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးကောက်ပွဲသည် Win Win Situation မဟုတ်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာများ တရားဝင်မရောက်ရှိသေးပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အနေဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ၂၅၅ နေရာ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင် ၁၃၅ နေရာရရှိထားပြီး ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ၃၀ နေရာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ၁၂ နေရာ ရရှိထားပါကြောင်း၊ ကန့်ကွက်လွှာများမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ အစိုးရအသစ်လွှဲပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အား ထိခိုက်မှု မရှိနိုင်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအား လွတ်လပ်မျှတစွာဖြင့် ဘက်မလိုက်ဘဲ ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး ကန့်ကွက်လွှာများအားလည်း ခုံအဖွဲ့ဖွဲ့၍ (Open Court) စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ရာတွင် ဘက်မလိုက် ဘဲ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ ကြေညာပြီးပါက ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးဆုံးပြီဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာများအား ဆက်လက် စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်သွားရန်ရှိပါကြောင်းနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ရွေးကောက်ပွဲ များတွင် ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Andrew Patrick အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  bodybritish2

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၀

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Andrew Patrick အား ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးက သမိုင်းဝင် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါကြောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား ကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင် ခဲ့ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ ကြေညာပြီးဖြစ်၍ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များပြီးဆုံးပြီ ဟု ထင်မြင်ပါကြောင်း ပြောကြားပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာများအား ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံနှင့် ကော်မရှင်အနေဖြင့် အနာဂါတ်တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်တို့အား သိရှိလိုပါကြောင်းပြောကြားရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ကချင်ပြည်နယ် နောင်မွန်း မြို့နယ်နှင့် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်တို့၏ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကြေညာပြီးပါက ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးဆုံးပြီဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာများ အား ဆက်လက် စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအား လွတ်လပ်မျှတစွာ ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး ကန့်ကွက်လွှာများအားလည်း လွတ်လပ်မျှတစွာ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ကို ဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် (၂)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းကာ နှစ်ဖက် ရှေ့နေများ၊ သက်သေများရှေ့မှောက်တွင် (Open Court) စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး မီဒီယာ များနှင့် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံနည်းသဖြင့် ကော်မရှင်၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် အရပ်ဖက်လူမှု့အဖွဲ့ အစည်းများ၏ Capicity မြှင့်တင်ရေးကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ ပြည်သူလူထု မှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲဗဟုသုတနည်းသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်းကို ယခု ထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ ကော်မရှင်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအား လေ့လာသုံးသပ်၍ လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များ၏ ရွေးကောက်ပွဲ အစီရင်ခံစာများအပေါ်မှလည်းကောင်း ကောင်းသောအချက်များအား ဆက်လက်ကျင့်သုံးပြီး မကောင်းသောအချက်များအား ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နောင်ဖြစ်ပေါ်လာ မည့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်အကြံပြုချက် များအား ပြုစုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဂျပန်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် H.E. Mr. Yohei SASAKAWA နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body1

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၉
  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် ဂျပန်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် H.E. Mr. Yohei SASAKAWA နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် Mr. Yohei SASAKAWA က ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲရုံ(၈)နေရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပြီး မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် သည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများအနေဖြင့် စနစ်တကျနှင့် အေးအေးချမ်းချမ်း မဲပေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ မဲရေတွက်ရာတွင်လည်း သေချာစွာရေတွက်ပြီး ပယ်မဲ များကိုလည်း မဲရုံကိုယ်စားလှယ်များအား သေချာစွာရှင်းပြသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင် ဦးရေများပြားပြီး ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံမရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်မှုအပေါ် ဂျပန်နိုင်ငံသတင်းစာများတွင် ချီးကျူးရေးသား ဖော်ပြခဲ့ ပါကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် မဲပေးပြီးနောက် လက်ချောင်းတွင် မင်တို့ခြင်းကို ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်မှုအားလည်းဖော်ပြခဲ့ပါကြောင်းနှင့် မဲပေးမှုရာခိုင်နှုန်းများသည်ကို တွေ့ရှိရသည့် အတွက် ဂုဏ်ယူထိုက်သည့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားရာတွင် အောင်မြင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ကြောင်းကို ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းစာများတွင်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာများအနေဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပါကြောင်း၊ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့များမှလည်း ပြည်သူများအနေဖြင့် စည်းကမ်းတကျ အေးအေး ချမ်းချမ်းနှင့် လွတ်လပ်စွာမဲပေးခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ မဲရုံတစ်ရုံတွင် မဲပေးသူ (၇၀၀) ခန့်ထားရန် အကြံပြုခဲ့ကြောင်း၊ ကော်မရှင်အနေဖြင့် မဲရုံနှင့် မဲရုံဝန်ထမ်းအရေအတွက်ပေါ် မူတည်ပြီး နောင်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် မြို့ကြီးများ၌ e-voting ပြုလုပ်ရန်စဉ်းစားနေ ပါကြောင်း၊ အေးချမ်းစွာမဲပေးခဲ့သည့် ပြည်သူများကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ မဲရုံမှူးနှင့်မဲရုံ အဖွဲ့ဝင်များ၏စွမ်းဆောင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများအနေဖြင့် ကော်မရှင်၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအကြား တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်များအား ပညာပေးခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများအတွက် သင်တန်းအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ကူညီပေးခြင်း၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံ မီးအိမ်နှင့် ဖျက်မရသောမင်များ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ခြင်း တို့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလုံး စုစု စည်းစည်း ညီညီညွတ်ညွတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့၍ အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ကူညီထောက်ပံ့မှု များအတွက် ဂျပန်အစိုးရနှင့် ဂျပန်ပြည်သူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြား ပါသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၉
  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen အား ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းသည် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာအစိုးရ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကို ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။
  ၎င်းနောက် ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီးက ကော်မရှင်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များစွာကို အောင်မြင်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ကော်မရှင်အနေဖြင့် လွတ်လပ်မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပေးခဲ့သဖြင့် ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း၊ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုများပြားခဲ့ပြီး တာဝန်ကျေပွန်မှုကိုလည်း အသိအမှတ် ပြုပါကြောင်း ပြောကြားပြီး ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ကြေညာရန် ကျန်ရှိနေသော နေရာများအား ရလဒ် ကြေညာပေးမည့် အစီအစဉ်၊ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာများ တင်သွင်းမှုအခြေအနေ၊ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့မှုအား လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်မှု ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးခဲ့မှု ရာခိုင်နှုန်း တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ကြေညာရန် ကျန်ရှိနေသော နောင်မွန်းမြို့နယ်နှင့် ခေါင်လန်ဖူး မြို့နယ်များသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ၍ ရလဒ်များအား ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ပူတာအို ခရိုင်သို့ ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်နေပြီး ရောက်ရှိလာပါက အမြန်ဆုံးထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာများ တရားဝင်မရောက်ရှိသေးပါကြောင်း၊ ကန့်ကွက်လွှာ များအား ခုံအဖွဲ့ ဖွဲ့၍ (Open Court) စစ်ဆေးဆုံးဖြတ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များ၏ အစီရင်ခံစာများအား လေ့လာ သုံးသပ်ပြီး နောင်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အတွက် အကြံပြုချက်များ ပြုစုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေနှင့် မဲပေးမှုအား မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် မဲပေးသူ၊ ကန့်ကွက်မဲ၊ ကြိုတင်မဲ၊ ရမဲနှင့် မဲပေးမှု ရာခိုင်နှုန်းတို့အား ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

 • တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာချက်အမှတ်(၉၄/၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/20-11-2015/94.pdf,100%,900{/edocs}

 • အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာချက်အမှတ်(၉၃/၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/20-11-2015/93.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမရင်းကြေညာချက်အမှတ်(၉၂/၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/20-11-2015/92.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာချက်အမှတ်(၇၁/၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/9-11-2015/announce71.pdf,100%,900{/edocs}

 • ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ(၈)ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်လွှာ

  {edocs}photo/news_photos/15-11-2015/123.pdf,100%,900{/edocs}

 • တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၈/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/15-11-2015/announce91.pdf,100%,900{/edocs}

 • အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၉၀/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/15-11-2015/announce90.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၉/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/15-11-2015/announce89.pdf,100%,900{/edocs}

 • တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၈/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/15-11-2015/announce88.pdf,100%,900{/edocs}

 • အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၇/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/15-11-2015/announce87.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၆/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/15-11-2015/announce86.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body1

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၃
  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားခဲ့ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များ ဖြစ်သည့် Carter Center, EU နှင့် ANFREL အဖွဲ့များ၏ အစီရင်ခံစာအရ ချို့ယွင်းချက် အနည်းငယ်ရှိသော်လည်း အောင်မြင်သော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သည်ဟု အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြောင်း ပြောကြားပြီး ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရေးပါတီအလိုက် အနိုင်ရရှိမှုအခြေအနေအား ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။
  ၎င်းနောက် ဂျပန်သံအမတ်ကြီးက ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံး၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် မဲပေးခဲ့ပြီး လွတ်လပ်မျှတ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် ပြည်သူများက များစွာအသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအား နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များမှ တစ်ပြေးညီ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ သည်ကိုတွေ့ရှိရပါကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ အခြေခံကျသည့် အခမ်း အနားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားရာတွင် “ ဒီမိုကရေစီ အစစ်အမှန် ရွေးကောက်ပွဲတွင်အခြေခံ၊ လွတ်လပ်မျှတဆောင်ရွက်ရန် ” ဆိုသည့်ကော်မရှင်၏ ဆောင်ပုဒ်နှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်နှင့် မဲရုံဝန်ထမ်းများ၏ မနားမနေ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ချီးကျူးထောက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
  ၎င်းနောက် ဂျပန်သံအမတ်ကြီးက ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြစ်မှုများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းရာ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ အခန်း (၁၃) အရ ရဲအရေးပိုင်သောအမှုဖြစ်ပါက ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး တရားရုံး၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ရယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှု များကြောင့် ရှုံးနိမ့်၍ ကန့်ကွက်လွှာ တင်လိုပါက ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကြေညာပြီး (၄၅) ရက် အတွင်း တင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ကို ဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် (၂)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းကာ နှစ်ဖက်ရှေ့နေများ၊ သက်သေများရှေ့မှောက်တွင် (Open Court) စစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး မီဒီယာများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ လာရောက် လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Derek Mitchell နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆ

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၃
  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Derek Mitchell နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲ တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့မှုနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် ကြေညာပေးနေမှု အခြေအနေတို့အား ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။
  ၎င်းနောက် အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးက ကော်မရှင်အနေဖြင့် သမိုင်းဝင်လုပ်ငန်းကြီး တစ်ရပ်ကို မမျှတသော၊ ဆိုးရွားသောဝေဖန်မှုများကြားမှ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးကလည်း ချီးကျူးနေပါကြောင်း၊ ကော်မရှင်၏အောင်မြင်မှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် များစွာအကျိုးရှိပါကြောင်း ပြောကြားပြီး မကျင်းပဖြစ်ခဲ့သော မဲဆန္ဒနယ် များတွင် ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပရန် အစီအစဉ်ရှိ/ မရှိနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အငြင်းပွား မှုများ ဖြေရှင်းရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုသည်များမေးမြန်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှသာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီး အစိုးရဖွဲ့လျှင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကဲ့သို့ လစ်လပ်သွားမည်ဖြစ်၍ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်လယ်မတိုင်မီ ကျင်းပနိုင်မည်ဟု ယူဆပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှု များကြောင့် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းလာပါက အမှန်အတိုင်း စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ကို ဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် (၂)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းကာ နှစ်ဖက်ရှေ့နေများ၊ သက်သေများရှေ့မှောက်တွင် (Open Court) စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး မီဒီယာများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကိုသုံးသပ်ကာ အားသာချက်များကို နောင်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ဆက်လက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး အားနည်းချက်များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ အကြံပြုတင်ပြ၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

 • တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၅/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/14-11-2015/announce85.pdf,100%,900{/edocs}

 • အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၄/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/14-11-2015/announce84.pdf,100%,900{/edocs}

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home သတင်းများ