အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှု (၆) မှုအား ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁) နှင့် (၂) ဖြင့် စတင်ကြားနာစစ်ဆေးခြင်း

body

နေပြည်တော် ဇွန် ၁၂

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ၁-၄-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပပေးခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၆၇၊ ၆၈၊ နည်းဥပဒေ ၈၇ အရ တင်သွင်းလာသည့် ကန့်ကွက်လွှာအမှု (၆) မှုရှိခဲ့၍ ယင်းအမှုများကို ကြားနာစစ်ဆေးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၆၉ (က) (၂) အရ ၂၅-၅-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ်၊ ၄/၂၀၁၇ နှင့် ၅/၂၀၁၇ တို့ဖြင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဥပဒေကျွမ်းကျင်သည့် သင့်လျော်သော နိုင်ငံသား နှစ်ဦးပါဝင်သော ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁) နှင့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂) တို့ကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။

၁၂-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁) က ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၄/၂၀၁၇)၊ လျှောက်ထားသူဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)နှင့် လျှောက် ထားခံရသူ ဦးရှာမွေလရှဲန်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) အမှုနှင့် ကန့်ကွက်လွှာအမှု အမှတ် (၅/၂၀၁၇)၊ လျှောက်ထားသူ ဦးစံရွှေ(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) နှင့် လျှောက်ထားခံရသူ ဦးခင်မောင်ဝင်း (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) အမှုတို့ကိုလည်း ကောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂) က ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁/၂၀၁၇) လျှောက်ထားသူ ဦးတင်ယု (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) နှင့် လျှောက်ထားခံရသူ ဦးဝင်းမင်း (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) အမှု၊ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၂/၂၀၁၇) လျှောက်ထားသူ ဦးနေလင်း (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) နှင့် လျှောက်ထားခံရသူ ဦးနေကျော် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) အမှု၊ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၃/၂၀၁၇) လျှောက်ထား သူ ဦးကျော်ဇင်ဟိန်း (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) နှင့် လျှောက်ထားခံရသူ ဦးကျော်ဆွေဝင်း(ခ)ဦးအာလူး (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) အမှုနှင့် ကန့်ကွက်လွှာအမှု အမှတ် (၆/၂၀၁၇) လျှောက်ထားသူ ဒေါက်တာဝင်းမြင့်အောင် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) နှင့် လျှောက်ထားခံရသူ ဦးညွန့်အောင်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) အမှုတို့ကိုလည်းကောင်း စတင်ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့သည်။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home သတင်းများ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှု (၆) မှုအား ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁) နှင့် (၂) ဖြင့် စတင်ကြားနာစစ်ဆေးခြင်း