အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာသင်တန်းဖွင့်လှစ်

body

ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁၉

မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးသည် ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်ပွဲများ၏ အရေးကြီးသည့် အစိတ် အပိုင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုသည်မှာ ပါတီများကြား၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကြား တည်ရှိလာမည့် သို့မဟုတ် တည်ရှိနေသည့်ယှဉ်ပြိုင်မှုများကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပြီး ကောင်းမွန်သည့် ထိန်းညှိမှုများကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည့် စနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ယှဉ်ပြိုင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အချိန်မှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလ ဖြစ်ပါကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းက ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ MiCasa ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအကြို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာသင်တန်း အဖွင့်အမှာစကားတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။

ထို့ပြင် ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးက မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးသည် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်ပွဲများ၏ အရေးကြီးသည့်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် ယနေ့ဖွင့်လှစ်သည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းပို့ချဆွေးနွေးခြင်းသည် အရေးကြီးသည့် သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း။

ဒီမိုကရေစီစနစ်သည် ငြိမ်းချမ်းစွာ မတူကွဲပြားနိုင်ရေးကို ရှေးရှုပြီး နိုင်ငံရေးပါတီများကြား ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သဘောတူညီမှုတစ်ခုရယူခြင်းဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံရေး သိပ္ပံပညာရှင်များက လက်ခံထားပါကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီနည်းကျယှဉ်ပြိုင်မှုတွင် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များတည်ရှိရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ သို့မှသာ ယှဉ်ပြိုင်သူများအကြား မလျော်ကန်သော နည်းလမ်းများ ဖြင့် အခွင့်အရေးရယူခြင်း၊ လှည့်ဖျားခြင်းနှင့် ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်ခြင်းများကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင် မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

ပါတီများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိစေရန် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးချင်းစီတွင်သာမက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင်လည်း တာဝန်ရှိပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ ပါဝင်သော ယနေ့ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းမျိုးကို ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း။

ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် ဥပဒေအရ ပေးထားသည့် အခွင့်အရေးများရှိပါကြောင်း၊ ထို့အတူ မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အခွင့် အရေးများကိုလည်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါကြောင်း၊ အခွင့်အရေးများနှင့်အတူ တာဝန်ဝတ္တရား များလည်း ပါရှိလာပါကြောင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးသည့်ကာလအတွင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနေဖြင့် မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အခြားနိုင်ငံများက အတုယူလေးစားဖွယ်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် အခွင့် အရေးရရှိနိုင်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသည့် မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းများနှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံး စရိတ် အသုံးပြုခြင်းများကို ရှောင်ရှားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအကြို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာသင်တန်းကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY (DIPD) နှင့် INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL ASSISTANCE (IDEA) တို့မှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်ပြီး သင်တန်းတွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ပါတီ (၂၄) ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ စုစုပေါင်း (၇၀)ဦး တက်ရောက်ကြသည်။

အဆိုပါသင်တန်းတွင် ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ညိုညိုနှင့် IDEA မှ ဦးပြည့်စုံတို့က ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချိန်ဇယားများ၊ လုပ်ငန်းများနှင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် နေသည့် နောက်ဆုံးအခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး အသုံးစရိတ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြသည်။

ထို့ပြင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည့် စိန်ခေါ်မှုများအား ဖော်ထုတ် ခြင်း၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီသော မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲများအပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်စာရင်း တင်သွင်းခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့ အကြုံများမှသင်ယူခြင်း စသည့်ခေါင်းစဉ်များဖြင့်လည်း အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးကြသည်။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home သတင်းများ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာသင်တန်းဖွင့်လှစ်