အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

စုံညီခုံရုံးက အယူခံမှုအမှတ် (၂၅) နှင့် (၂၆) တို့အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်း

body

နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၂၇

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ပုလဲမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် (အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ဦးဝင်းဆွေ(မဲဆန္ဒရှင်)က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၃၉/၂၀၁၅)ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၄)၏ချမှတ်ခဲ့သည့်စီရင်ချက်(အမိန့်)အား ဦးဝင်းဆွေက ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှု တင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် အယူခံမှုအမှတ်(၂၅/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။ ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ မူလရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၄)၏ ၁၄-၁၀-၂၀၁၆ရက်နေ့က ချမှတ်ခဲ့သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်ကို ဆက်လက် အတည်ပြုပြီး အယူခံလျှောက်ထားသူ၏ အယူခံကန့်ကွက်လွှာအား စရိတ်နှင့် တကွ ပယ်ကြောင်း၊ ကန့်ကွက်လွှာအယူခံမှုအတွက် တရားစရိတ် ငွေကျပ် ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်းတိတိ)ကို အယူခံလျှောက်ထားသူက အယူခံလျှောက်ထားခံရသူအား ပေးစေသည့် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုလဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးဇော်ထက်(အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ဦးတင်ဆွေ(ခ) ဦးတင့်ဆွေ (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၄၀/၂၀၁၅)ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄)၏ချမှတ်ခဲ့သည့်စီရင်ချက် (အမိန့်) အား ဦးတင်ဆွေ(ခ) ဦးတင့်ဆွေက ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် အယူခံမှုအမှတ်(၂၆/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။ ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄)၏ ၁၄-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့က ချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်ကို ဆက်လက်အတည်ပြုပြီး အယူခံ လျှောက်ထားသူ၏ အယူခံကန့်ကွက်လွှာအား စရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်း၊ ကန့်ကွက်လွှာ အယူခံမှုအတွက်တရားစရိတ် ငွေကျပ် ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်းတိတိ)ကို အယူခံ လျှောက်ထားသူမှ အယူခံလျှောက်ထားခံရသူအား ပေးစေသည့်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home သတင်းများ စုံညီခုံရုံးက အယူခံမှုအမှတ် (၂၅) နှင့် (၂၆) တို့အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်း