အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပွင့်လင်းအချက်အလက် Websites များလွှင့်တင်ပြီးစီးကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း

နေပြည်တော် သြဂုတ် ၁၆

ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပါတ်သက်သော အချက်အလက်များကို အများပြည်သူမှ သိရှိနိုင်စေရန် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း၊ ရလဒ်များ နှင့် အငြင်းပွားမှုများနှင့် ပါတ်သက်သော အချက်အလက်များကို အများပြည်သူ နားလည်လွယ်သော ပုံဇယားများဖြင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ပွင့်လင်း အချက်အလက်ဒေတာ အောက်ဖော်ပြပါအင်တာနက်စာမျက်နှာအသစ်များကို လွှင့်တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည် -

၁။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေသည့်အခြေအနေပြဝက်ဆိုဒ် - http://complaints.uecmyanmar.org
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေကာလ နှင့် ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အငြင်းပွားမှုများအား ခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးမှုများနှင့် ပါတ်သက်သော အချက်အလက်များကိုလည်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများ အင်တာနက်စာမျက်နှာရှိ ခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးမှုအချက်အလက်များမှာလက်ရှိ သြဂုတ်လ၁၆ရက်နေ့ အထိရရှိထားသော အချက်အလက်များဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များကို ဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ မဲဆန္ဒရှင်အချက်အလက်ဆိုင်ရာဝက်ဆိုဒ် - http://voterlist.uecmyanmar.org
မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းအချက်လက် အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းတွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ နှင့် ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်း မှအချက်အလက်များ နှိုင်းယှဉ်ပြသခြင်း တို့အပြင် တိုင်း၊ခရိုင်၊ ပြည်နယ်/တိုင်း များတွင် အသက်အရွယ်၊ ကျား/မ အလိုက် မဲဆန္ဒရှင်အချက်များအား နှိုင်းယှဉ်ပြသခြင်း တို့ပါဝင်ပါသည်။

၃။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဆိုင်ရာဝက်ဆိုဒ် - http://results.uecmyanmar.org
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များ၏မဲရလဒ်များကို ပုံပြဇယားများနှင့် ပြသထားပါသည်။

အဆိုပါဝက်ဆိုဒ်များတည်ဆောက်မှုပြီးစီး၍ လွှင့်တင်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

 

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home သတင်းများ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပွင့်လင်းအချက်အလက် Websites များလွှင့်တင်ပြီးစီးကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း