အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့
Filter
 • ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၄)၊(၁၅)နှင့်(၁၆)တို့ အား စီရင်ချက် (အမိန့်)များ ချမှတ်

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၈

  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးခင်မောင်စိုး (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းတန်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ရရှိသောမဲများတွင် တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှုကြောင့် ရရှိသောမဲများ မပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသာ ခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိမည်ဖြစ်၍ လျှောက်ထားခံရသူအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်၍ လျှောက်ထားသူ ကိုသာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းထားမှု ကို ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၄/၂၀၁၅) ဖြင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် မှ လက်ခံခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်းခင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးတင်မြင့် နှင့် ဦးမောင်မောင်လေးမြင့်တို့ ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၃)က ကြားနာစစ်ဆေးပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် လျှောက်ထားသူ ၏ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးနိုင်ဝင်း(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မြတ်မာလာထွန်း(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ရရှိသောမဲများတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့် ရရှိသောမဲများမပါဝင်ပါက လျှောက်ထားသူသည်သာ မဲအများဆုံးရရှိ နိုင်မည်ဖြစ်၍ လျှောက်ထားခံရသူအား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပြီး လျှောက်ထားသူအား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆုံးဖြတ် ပေးပါရန် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းထားမှုကို ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၅/၂၀၁၅) ဖြင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ လက်ခံခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်းခင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးတင်မြင့် နှင့်ဦးမောင်မောင်လေးမြင့် တို့ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၃)က ကြားနာ စစ်ဆေးပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈ရက်တွင် လျှောက်ထားသူ ၏ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာအောင်မြတ်သူ(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ)က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အား တိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပြီး လျှောက်ထားခံရသူ ရရှိသောမဲများတွင်တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှုကြောင့် ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသာ မဲအများဆုံး ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်၍ လျှောက်ထားသူအား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းထားမှုကို ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၆/၂၀၁၅) ဖြင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ လက်ခံခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်းခင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်၍ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးတင်မြင့် နှင့်ဦးမောင်မောင်လေးမြင့် တို့ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၃)က ကြားနာ စစ်ဆေးပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈ရက်တွင် လျှောက်ထားသူ၏ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့သည်။

 • စုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲအယူခံမှုအမှတ် (၂၇) အား ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်မည်

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၈

  ၁။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးသက်ထွန်း (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) က ယင်းမဲဆန္ဒနယ်၏ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစည်သူလွင်(အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် လက်ခံခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ဖြင့် ကြားနာစစ်ဆေးစေခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၃)က လျှောက်ထားသူဦးသက်ထွန်းသည် တောင်းဆိုသည့် သက်သာခွင့်ကို ရထိုက်သည် မဟုတ်၍ လျှောက်ထားသူ၏ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအား စရိတ်နှင့်တကွပလပ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့သည်။ ယင်းအမိန့်အပေါ် လျှောက်ထားသူ ဦးသက်ထွန်းမှ ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုလျှောက်ထားတင်ပြလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် က အယူခံမှုအမှတ် (၂၇/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယင်းအမှုကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၁၀၁ အရ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့် တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးရှေ့မှောက်၌ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ရက် (တနင်္လာနေ့)တွင် နှစ်ဖက် လျှောက်လဲချက်များနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ရုံးတော်သဟာယ၏ဥပဒေအကြံဉာဏ် ပေးချက်များကို ကြားနာပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်အမိန့် ချမှတ်မည်ဖြစ်သည်။

 • စုံညီခုံရုံးက အယူခံမှုအမှတ် (၁၉)၊(၂၀) နှင့် (၂၁) တို့အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်း

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၇

  ၁။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးကျော်မြင့် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)အပေါ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ဦးအောင်မျိုးဦး (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၁/၂၀၁၅) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂ ရက် တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄) က ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက် (အမိန့်)အား ဦးအောင်မျိုးဦးက ကျေနပ်မှု မရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှု အမှတ် (၁၉/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။

  ၂။ ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအယူခံမှုကို စရိတ်နှင့်တကွခွင့်ပြုပြီး မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄)၏ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၁၁/၂၀၁၅)တွင်(၂-၉-၂၀၁၆)ရက်နေ့ကချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် အမိန့်အား ပယ်ဖျက်၍(၈-၁၁-၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ ဒုတိယခိုင်လုံမဲအများဆုံး ရရှိသူ ရမည်းသင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်မျိုးဦး (အယူခံ လျှောက်ထားသူ)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အား ယင်းမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၏ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရသူ ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားစရိတ်ငွေကျပ်တစ်သိန်းနှင့်တကွ အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၃။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးကိုကိုနိုင် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)အပေါ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးထွန်းထွန်းဝင်း(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၁၀/၂၀၁၅)ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၄)ကချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်)အား ဦးထွန်းထွန်းဝင်းက ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှု တင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၂၀/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။

  ၄။ ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ဦးစိုးရယ်၊ဦးထွန်းခင်၊ဦးလှတင့်တို့ ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအယူခံမှုကို စရိတ်နှင့်တကွခွင့်ပြုပြီး မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄)၏ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၁၀/၂၀၁၅)တွင်(၂-၉-၂၀၁၆)ရက်နေ့ကချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်၍ (၈-၁၁-၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ ဒုတိယခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိသူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီမှအယူခံလျှောက်ထားသူဦးထွန်းထွန်းဝင်းအား ရမည်းသင်း မြို့နယ်၊ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူဖြစ်ကြောင်း၊ တရားစရိတ်ငွေကျပ် တစ်သိန်း နှင့်တကွ အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၅။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးလွင်စိုးမင်း (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) အပေါ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမြင့်အောင်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၂/၂၀၁၅) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၃) က ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက် (အမိန့်)အား ဦးလွင်စိုးမင်းက ကျေနပ်မှု မရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှု အမှတ် (၂၁/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။

  ၆။ ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ အယူခံမှုကိုခွင့်ပြုပြီး ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ် (၁၂/၂၀၁၅)တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၃)က ချမှတ်ခဲ့သည့် ၅-၉-၂၀၁၆ရက်စွဲပါ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပယ်ဖျက်၍ ဦးမြင့်အောင်၏ ကန့်ကွက်လွှာကို တရားစရိတ်ကျပ်တစ်သိန်းနှင့်တကွ ပယ်သည့် အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၇။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးများမှ ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ပြီးသော ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုပေါင်းမှာ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ အထိ (၃၉) မှုရှိပြီး အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ပြီး နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်း ကြေညာခဲ့သော အမှုပေါင်းမှာ (၃၃)မှု ရှိပြီးဖြစ်သည်။

 • စုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲအယူခံမှုအမှတ် (၂၂) နှင့် (၂၃) တို့အား ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်မည်

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၆

  ၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ဦးကိုကိုနိုင်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)က ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးပုန်ဘွေ (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) အပေါ် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လက်ခံခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ဖြင့် ကြားနာစစ်ဆေးစေခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂)က လျှောက်ထားခံရသူ ဦးပုန်ဘွေအား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည် တရားဝင်အတည် ဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ၏ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်(အမိန့်)ချမှတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် လျှောက်ထားသူ ဦးကိုကိုနိုင်မှ ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုလျှောက်ထားတင်ပြလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၂၂/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယင်းအမှုကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၁၀၁ အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့် တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးရှေ့မှောက်၌ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်များနှင့် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေ ချုပ်ရုံးမှ ရုံးတော်သဟာယ၏ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးချက်များကို ကြားနာပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်အမိန့်ချမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၂။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေစကြိုမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုးမောင် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) က မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေစကြိုမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတိုးရွှေ(ခ)ဒေါက်တာတင်ဌေးအောင် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) အပေါ် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လက်ခံခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ဖြင့် ကြားနာစစ်ဆေးစေခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁) က လျှောက်ထား ခံရသူဦးတိုးရွှေ(ခ)ဒေါက်တာတင်ဌေးအောင်အား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည် တရားဝင် အတည်ဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ၏ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွ ပယ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်(အမိန့်)ချမှတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် လျှောက်ထားသူ ဦးစိုးမောင်မှ ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုလျှောက်ထားတင်ပြလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် က အယူခံမှုအမှတ် (၂၃/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ယင်းအမှုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၁၀၁ အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့် တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးရှေ့မှောက်၌ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) တွင်နှစ်ဖက် လျှောက်လဲချက်များနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ရုံးတော်သဟာယ၏ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးချက်များကို ကြားနာပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ် အမိန့်ချမည်ဖြစ်သည်။

 • ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အသိပေးနှိုးဆော်စာ

  {edocs}photo/news_photos/30-11-2015/30-11-2015-statement.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ Myanmar Egress အဖွဲ့မှသင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ လာရောက်လေ့လာ

  body

  နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၃၀

  Myanmar Egress အဖွဲ့မှ ဦးကြည်ဖြိုးဝင်းဦးစီးသော တာဝန်ရှိသူ(၃) ဦးနှင့် သင်တန်း သား၊ သင်တန်းသူ (၃၀) ဦးတို့သည် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးသို့ လာရောက်လေ့လာခဲ့ကြရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
  အစီအစဉ်အရ Myanmar Egress အဖွဲ့မှ ဦးတေဇာမျိုးဝင်းက မိတ်ဆက်စကား ပြောကြားပြီး သင်တန်း၏ရည်ရွယ်ချက်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။
  ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်ကြည်က ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုင်ရာများကိုလည်းကောင်း၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်ကရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် ထုတ်ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကိုက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေဆိုင်ရာများကိုလည်းကောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။
  ယင်းနောက် သင်တန်းသားတစ်ဦးမှ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူဦးရေ၊ ဆန္ဒမဲ လာရောက်ပေးသူဦးရေနှင့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုခြင်းစနစ်တို့အားမေးမြန်းခဲ့ရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်ကြည်နှင့် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
  ၎င်းနောက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက နိဂုံးချုပ်အမှာစကား ပြောကြား ရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲသည် နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုလက်ထဲရှိ အချုပ်အခြာအာဏာကို လူထုကိုယ်စားလှယ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတစ်ဝှန်းသို့ ပျံ့နှံ့စေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လူထုကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးကောက်တင်မြှောက်နိုင်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လူထုကိုယ်စားလှယ် အများဆုံးအနိုင်ရရှိသည့် ပါတီ အနေဖြင့် အာဏာရပါတီဖြစ်လာပြီး အစိုးရဖွဲ့၍ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပါတီ၏ မူလအခြေခံမူအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ အတိုက်အခံပါတီအနေဖြင့် အာဏာရပါတီကို အပြုသဘောဆောင် ထိန်းကြောင်းတည့်မတ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်တန်းသားလူငယ်များ အနေဖြင့် အနာဂတ်တွင်နိုင်ငံတော်တာဝန်ယူကြရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ နိုင်ငံတော် တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့် အကြောင်းတရား အကျိုးတရားများကို ရှာဖွေဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ ညီညီညွတ်ညွတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါက နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ၏လိုအပ်ချက်၊ အားနည်းချက်များကိုကြည့်ရှု၍ တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မစ္စတာ ဗီဂျေနမ်ဘီးယား နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၇

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ဗီဂျေနမ်ဘီးယားနှင့် အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအား ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားပြီး တရားရုံး၏ အဆုံးအဖြတ်ကိုရယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများအပေါ် ကန့်ကွက်လွှာ တင်လိုပါက ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကြေညာပြီး (၄၅) ရက်အတွင်း တင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မရှင်အနေဖြင့် ကန့်ကွက်လွှာများအား Open Court ဖြင့် လွတ်လပ် မျှတစွာ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မီဒီယာများနှင့်ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

  ၎င်းနောက် မစ္စတာ ဗီဂျေနမ်ဘီးယားက ကော်မရှင်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအား ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ ဥပဒေနှင့်အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုကို ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကိုယ်တိုင် အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးဆုံးမည့်အချိန်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရမှုတို့အား မေးမြန်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ ကြေညာပြီးဖြစ်၍ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များပြီးဆုံးပြီဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ အစီရင်ခံစာအား ရွေးကောက်ပွဲအပြီး (၄၅)ရက်အတွင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတထံ တင်ပြရမည်ဖြစ်ရာ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းပြီးမှ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးဆုံးသည်ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာများအားလည်း ဆက်လက်စစ်ဆေးသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ အလိုက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရမှုကို ပြုစုရန်ရှိပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ မဲရလဒ် အသေးစိတ်စာရင်း ကို မကြာမီထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် မဟာဘုံကထိန် သင်္ကန်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်း

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၅

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၏ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် မဟာဘုံကထိန် သင်္ကန်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

  အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်သြဝါဒစရိယ နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့ မဟာဝိသုတာရာမ စျေးကုန်းကျောင်းတိုက် ဦးစီးပဓာန မဟာနာယက ဆရာတော် အဘိဓဇ မဟာရဋ္ဌဂုရု အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တကဝိသာရ အမှူးပြုသော ဆရာတော် ၊ သံဃာတော်များ ကြွရောက်တော်မူကြပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
  အခမ်းအနားကို နမောတဿ သုံးကြိမ်ရွတ်ဆို ဘုရားကန်တော့ဖွင့်လှစ်၍ စျေးကုန်း ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ထံမှ ငါးပါးသီလ ခံယူဆောက်တည်ကြပြီး ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများက ကထိန်သင်္ကန်းနှင့် လှူဖွယ် ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းကြပါသည်။

  ယင်းနောက် စျေးကုန်းကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ထံမှ အနုမောဒနာတရားနာယူကြပြီး လှူဒါန်းမှုအစုစုအတွက် ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေကာ ဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိဋ္ဌတု သုံးကြိမ် ရွတ်ဆိုဆုတောင်း၍ အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီး ဆရာတော် သံဃာတော် အရှင်သူမြတ် တို့အား နေ့ဆွမ်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  ( သတင်းစဉ် )

 • အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲကြေညာခြင်း

  {edocs}photo/news_photos/24-11-2015/announce-95.pdf,100%,900{/edocs}

 • ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

  body

  နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃
  ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၊ သင်တန်းခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်ထောင်စုတရား လွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့(၅)ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော်လည်း ကန့်ကွက်လွှာများ တင်သွင်းလာပါက ခုံအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ စစ်ဆေးဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ခုံအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းပြီး ဆောင်ရွက်ရာ ၌ လုပ်ငန်းများအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်၊ ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်စေရန်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ခုံအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကန့်ကွက်လွှာအမှုများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းများကို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ကြားနာစစ်ဆေးရာတွင် ကန့်ကွက်သူ၊ ကန့်ကွက်ခံရသူများ၏ မျက်မြင်သက်သေများ၊ သက်သေ အထောက်အထားများ ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိနိုင်ရန်နှင့် တရားစရိတ်များသက်သာစေရန်၊ လုပ်ငန်း ပိုမိုလျင်မြန်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များသို့ ခုံအဖွဲ့များသွားရောက် ကြားနာ စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မရှင်အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးနှင့် ရှေ့နေချုပ်ရုံးတို့၏ အကူအညီများရယူ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ပါသည်။

  ယင်းနောက် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်က ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ စီရင် ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ IFES မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရွေးကောက်ပွဲ အငြင်းပွားမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် များနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးညွန့်တင်က ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ IFES မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို စစ်ဆေးရန် အချက်အလက်များ၊ သာဓကဖြစ်ရပ် များနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကိုက ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း/ အယူခံဝင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း ချက်များအပေါ် တက်ရောက်လာသူများမှ မေးမြန်းဆွေးနွေးကြပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားကာ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီတလီသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Pier Giorgio Aliberti အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  bodyitaly3

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၀

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီတလီသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Pier Giorgio Aliberti အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကြေညာပြီးဖြစ်၍ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များပြီးဆုံးပြီဟု ဆိုနိုင် သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲအစီရင်ခံစာအား ရွေးကောက်ပွဲအပြီး (၄၅)ရက်အတွင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

  ၎င်းနောက် အီတလီသံအမတ်ကြီးက ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအား များစွာအသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း၊ ပြည်သူများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် စည်းကမ်းတကျ မဲပေးသည်ကို တွေ့ရှိရ၍ အထင်ကြီးလေးစားမိပါကြောင်း၊ မီဒီယာများမှ ဝေဖန်မှုများ ရှိသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အပါအဝင် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများမှာ အပြုသဘောဆောင်ပါကြောင်း၊ ကြိုတင်မဲပေးရာတွင် အဖုအထစ်အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းမှုအခြေအနေအား သိရှိလိုပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ပြောကြားရာတွင် ကြိုတင်မဲပေးခြင်းကို ဥပဒေနှင့်အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ တပ်မတော်သားများအနေဖြင့် ကြိုတင်မဲပေးရာတွင် လွတ်လပ်စွာ မဲပေးနိုင်မှု ရှိ/ မရှိကို သံသယဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မဲရလဒ်အသေးစိတ်စာရင်းကို မကြာမီထုတ်ပြန် ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြေညာချက်ကိုကြည့်၍ ကြိုတင်မဲများ ရရှိမှုအနေအထားကို လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြိုတင်မဲပေးခြင်းအား နောင်ရွေးကောက်ပွဲများအတွက် စဉ်းစား နိုင်ရန် အကြံပြုတင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကာလများတွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများကျူးလွန်ပါက ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး တရားရုံး၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ရယူ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများအပေါ် ကန့်ကွက်လွှာ တင်လိုပါက ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကြေညာပြီး (၄၅) ရက်အတွင်း တင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအား လွတ်လပ် မျှတစွာ ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး ကန့်ကွက်လွှာများအားလည်း လွတ်လပ်မျှတစွာ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ကို ဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် (၂)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းကာ နှစ်ဖက်ရှေ့နေများ၊ သက်သေများရှေ့မှောက်တွင် (Open Court) စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး မီဒီယာများနှင့်ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ လာရောက် လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Gautam Mukhopadhaya အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  bodyindia1

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၀

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Gautam Mukhopadhaya အား ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းသည် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ မဲရုံမှူး နှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာအစိုးရ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ် နောင်မွန်းမြို့နယ်နှင့် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်များ၏ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကို ကြေညာသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

  ၎င်းနောက် အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးက ကော်မရှင်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအား စနစ်တကျ ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံများအား အပြန်အလှန် ဖလှယ်လို၍ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် သင်တန်းများအား နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုပါကြောင်း၊ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် ဆရာ၊ ဆရာမ များ၏ တာဝန်ကျေပွန်မှုကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း၊ နိုင်ငံအရွယ်အစား ကြီးမားသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲကို အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း ပြောကြားပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာများကြောင့် အစိုးရအသစ်လွှဲပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား ထိခိုက်မှုရှိ မရှိနှင့် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးဆုံးမည့်အချိန်တို့အား မေးမြန်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးကောက်ပွဲသည် Win Win Situation မဟုတ်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာများ တရားဝင်မရောက်ရှိသေးပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အနေဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ၂၅၅ နေရာ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင် ၁၃၅ နေရာရရှိထားပြီး ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ၃၀ နေရာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ၁၂ နေရာ ရရှိထားပါကြောင်း၊ ကန့်ကွက်လွှာများမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ အစိုးရအသစ်လွှဲပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အား ထိခိုက်မှု မရှိနိုင်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအား လွတ်လပ်မျှတစွာဖြင့် ဘက်မလိုက်ဘဲ ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး ကန့်ကွက်လွှာများအားလည်း ခုံအဖွဲ့ဖွဲ့၍ (Open Court) စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ရာတွင် ဘက်မလိုက် ဘဲ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ ကြေညာပြီးပါက ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးဆုံးပြီဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာများအား ဆက်လက် စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်သွားရန်ရှိပါကြောင်းနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ရွေးကောက်ပွဲ များတွင် ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Andrew Patrick အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  bodybritish2

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂၀

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Andrew Patrick အား ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးက သမိုင်းဝင် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါကြောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား ကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင် ခဲ့ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ ကြေညာပြီးဖြစ်၍ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များပြီးဆုံးပြီ ဟု ထင်မြင်ပါကြောင်း ပြောကြားပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာများအား ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံနှင့် ကော်မရှင်အနေဖြင့် အနာဂါတ်တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်တို့အား သိရှိလိုပါကြောင်းပြောကြားရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ကချင်ပြည်နယ် နောင်မွန်း မြို့နယ်နှင့် ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်တို့၏ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကြေညာပြီးပါက ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးဆုံးပြီဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာများ အား ဆက်လက် စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအား လွတ်လပ်မျှတစွာ ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး ကန့်ကွက်လွှာများအားလည်း လွတ်လပ်မျှတစွာ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ကို ဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် (၂)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းကာ နှစ်ဖက် ရှေ့နေများ၊ သက်သေများရှေ့မှောက်တွင် (Open Court) စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး မီဒီယာ များနှင့် ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံနည်းသဖြင့် ကော်မရှင်၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် အရပ်ဖက်လူမှု့အဖွဲ့ အစည်းများ၏ Capicity မြှင့်တင်ရေးကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ ပြည်သူလူထု မှာလည်း ရွေးကောက်ပွဲဗဟုသုတနည်းသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်းကို ယခု ထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ ကော်မရှင်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအား လေ့လာသုံးသပ်၍ လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များ၏ ရွေးကောက်ပွဲ အစီရင်ခံစာများအပေါ်မှလည်းကောင်း ကောင်းသောအချက်များအား ဆက်လက်ကျင့်သုံးပြီး မကောင်းသောအချက်များအား ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နောင်ဖြစ်ပေါ်လာ မည့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်အကြံပြုချက် များအား ပြုစုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဂျပန်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် H.E. Mr. Yohei SASAKAWA နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body1

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၉
  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် ဂျပန်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် H.E. Mr. Yohei SASAKAWA နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် Mr. Yohei SASAKAWA က ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲရုံ(၈)နေရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပြီး မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် သည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများအနေဖြင့် စနစ်တကျနှင့် အေးအေးချမ်းချမ်း မဲပေးသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ မဲရေတွက်ရာတွင်လည်း သေချာစွာရေတွက်ပြီး ပယ်မဲ များကိုလည်း မဲရုံကိုယ်စားလှယ်များအား သေချာစွာရှင်းပြသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင် ဦးရေများပြားပြီး ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံမရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်မှုအပေါ် ဂျပန်နိုင်ငံသတင်းစာများတွင် ချီးကျူးရေးသား ဖော်ပြခဲ့ ပါကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် မဲပေးပြီးနောက် လက်ချောင်းတွင် မင်တို့ခြင်းကို ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်မှုအားလည်းဖော်ပြခဲ့ပါကြောင်းနှင့် မဲပေးမှုရာခိုင်နှုန်းများသည်ကို တွေ့ရှိရသည့် အတွက် ဂုဏ်ယူထိုက်သည့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားရာတွင် အောင်မြင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ကြောင်းကို ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းစာများတွင်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာများအနေဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပါကြောင်း၊ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့များမှလည်း ပြည်သူများအနေဖြင့် စည်းကမ်းတကျ အေးအေး ချမ်းချမ်းနှင့် လွတ်လပ်စွာမဲပေးခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ မဲရုံတစ်ရုံတွင် မဲပေးသူ (၇၀၀) ခန့်ထားရန် အကြံပြုခဲ့ကြောင်း၊ ကော်မရှင်အနေဖြင့် မဲရုံနှင့် မဲရုံဝန်ထမ်းအရေအတွက်ပေါ် မူတည်ပြီး နောင်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် မြို့ကြီးများ၌ e-voting ပြုလုပ်ရန်စဉ်းစားနေ ပါကြောင်း၊ အေးချမ်းစွာမဲပေးခဲ့သည့် ပြည်သူများကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ မဲရုံမှူးနှင့်မဲရုံ အဖွဲ့ဝင်များ၏စွမ်းဆောင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများအနေဖြင့် ကော်မရှင်၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအကြား တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်များအား ပညာပေးခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ သင်တန်းများအတွက် သင်တန်းအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ကူညီပေးခြင်း၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံ မီးအိမ်နှင့် ဖျက်မရသောမင်များ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ခြင်း တို့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလုံး စုစု စည်းစည်း ညီညီညွတ်ညွတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့၍ အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ကူညီထောက်ပံ့မှု များအတွက် ဂျပန်အစိုးရနှင့် ဂျပန်ပြည်သူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြား ပါသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၉
  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen အား ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းသည် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၏ အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာအစိုးရ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကို ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။
  ၎င်းနောက် ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီးက ကော်မရှင်အနေဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များစွာကို အောင်မြင်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ကော်မရှင်အနေဖြင့် လွတ်လပ်မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပေးခဲ့သဖြင့် ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း၊ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုများပြားခဲ့ပြီး တာဝန်ကျေပွန်မှုကိုလည်း အသိအမှတ် ပြုပါကြောင်း ပြောကြားပြီး ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ကြေညာရန် ကျန်ရှိနေသော နေရာများအား ရလဒ် ကြေညာပေးမည့် အစီအစဉ်၊ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာများ တင်သွင်းမှုအခြေအနေ၊ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့မှုအား လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်မှု ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးခဲ့မှု ရာခိုင်နှုန်း တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ကြေညာရန် ကျန်ရှိနေသော နောင်မွန်းမြို့နယ်နှင့် ခေါင်လန်ဖူး မြို့နယ်များသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ၍ ရလဒ်များအား ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ပူတာအို ခရိုင်သို့ ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်နေပြီး ရောက်ရှိလာပါက အမြန်ဆုံးထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာများ တရားဝင်မရောက်ရှိသေးပါကြောင်း၊ ကန့်ကွက်လွှာ များအား ခုံအဖွဲ့ ဖွဲ့၍ (Open Court) စစ်ဆေးဆုံးဖြတ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များ၏ အစီရင်ခံစာများအား လေ့လာ သုံးသပ်ပြီး နောင်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အတွက် အကြံပြုချက်များ ပြုစုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေနှင့် မဲပေးမှုအား မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် မဲပေးသူ၊ ကန့်ကွက်မဲ၊ ကြိုတင်မဲ၊ ရမဲနှင့် မဲပေးမှု ရာခိုင်နှုန်းတို့အား ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

 • တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာချက်အမှတ်(၉၄/၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/20-11-2015/94.pdf,100%,900{/edocs}

 • အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာချက်အမှတ်(၉၃/၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/20-11-2015/93.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမရင်းကြေညာချက်အမှတ်(၉၂/၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/20-11-2015/92.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်းကြေညာချက်အမှတ်(၇၁/၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/9-11-2015/announce71.pdf,100%,900{/edocs}

 • ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ(၈)ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အထူးကျေးဇူးတင်လွှာ

  {edocs}photo/news_photos/15-11-2015/123.pdf,100%,900{/edocs}

 • တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၈/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/15-11-2015/announce91.pdf,100%,900{/edocs}

 • အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၉၀/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/15-11-2015/announce90.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၉/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/15-11-2015/announce89.pdf,100%,900{/edocs}

 • တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၈/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/15-11-2015/announce88.pdf,100%,900{/edocs}

 • အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၇/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/15-11-2015/announce87.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၆/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/15-11-2015/announce86.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body1

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၃
  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားခဲ့ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များ ဖြစ်သည့် Carter Center, EU နှင့် ANFREL အဖွဲ့များ၏ အစီရင်ခံစာအရ ချို့ယွင်းချက် အနည်းငယ်ရှိသော်လည်း အောင်မြင်သော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သည်ဟု အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြောင်း ပြောကြားပြီး ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရေးပါတီအလိုက် အနိုင်ရရှိမှုအခြေအနေအား ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။
  ၎င်းနောက် ဂျပန်သံအမတ်ကြီးက ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံး၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် မဲပေးခဲ့ပြီး လွတ်လပ်မျှတ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် ပြည်သူများက များစွာအသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအား နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များမှ တစ်ပြေးညီ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ သည်ကိုတွေ့ရှိရပါကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ အခြေခံကျသည့် အခမ်း အနားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားရာတွင် “ ဒီမိုကရေစီ အစစ်အမှန် ရွေးကောက်ပွဲတွင်အခြေခံ၊ လွတ်လပ်မျှတဆောင်ရွက်ရန် ” ဆိုသည့်ကော်မရှင်၏ ဆောင်ပုဒ်နှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်နှင့် မဲရုံဝန်ထမ်းများ၏ မနားမနေ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ချီးကျူးထောက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
  ၎င်းနောက် ဂျပန်သံအမတ်ကြီးက ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြစ်မှုများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းရာ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ အခန်း (၁၃) အရ ရဲအရေးပိုင်သောအမှုဖြစ်ပါက ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး တရားရုံး၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ရယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှု များကြောင့် ရှုံးနိမ့်၍ ကန့်ကွက်လွှာ တင်လိုပါက ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကြေညာပြီး (၄၅) ရက် အတွင်း တင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ကို ဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် (၂)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းကာ နှစ်ဖက်ရှေ့နေများ၊ သက်သေများရှေ့မှောက်တွင် (Open Court) စစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး မီဒီယာများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ လာရောက် လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Derek Mitchell နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆ

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၃
  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Derek Mitchell နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲ တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊အတွင်းရေးမှူးနှင့်ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့မှုနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် ကြေညာပေးနေမှု အခြေအနေတို့အား ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။
  ၎င်းနောက် အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးက ကော်မရှင်အနေဖြင့် သမိုင်းဝင်လုပ်ငန်းကြီး တစ်ရပ်ကို မမျှတသော၊ ဆိုးရွားသောဝေဖန်မှုများကြားမှ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးကလည်း ချီးကျူးနေပါကြောင်း၊ ကော်မရှင်၏အောင်မြင်မှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် များစွာအကျိုးရှိပါကြောင်း ပြောကြားပြီး မကျင်းပဖြစ်ခဲ့သော မဲဆန္ဒနယ် များတွင် ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပရန် အစီအစဉ်ရှိ/ မရှိနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အငြင်းပွား မှုများ ဖြေရှင်းရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုသည်များမေးမြန်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှသာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီး အစိုးရဖွဲ့လျှင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကဲ့သို့ လစ်လပ်သွားမည်ဖြစ်၍ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်လယ်မတိုင်မီ ကျင်းပနိုင်မည်ဟု ယူဆပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှု များကြောင့် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းလာပါက အမှန်အတိုင်း စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ကို ဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် (၂)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းကာ နှစ်ဖက်ရှေ့နေများ၊ သက်သေများရှေ့မှောက်တွင် (Open Court) စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး မီဒီယာများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကိုသုံးသပ်ကာ အားသာချက်များကို နောင်ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ဆက်လက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး အားနည်းချက်များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ အကြံပြုတင်ပြ၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

 • တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၅/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/14-11-2015/announce85.pdf,100%,900{/edocs}

 • အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၄/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/14-11-2015/announce84.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၃/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/14-11-2015/announce83.pdf,100%,900{/edocs}

 • တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၁/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/13-11-2015/announce81.pdf,100%,900{/edocs}

 • အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၈၀/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/13-11-2015/announce80.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၇၉/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/13-11-2015/announce79.pdf,100%,900{/edocs}

 • အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၇၈/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/12-11-2015/announce78.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၇၇/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/12-11-2015/announce77new.pdf,100%,900{/edocs}

 • တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၇၆/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/12-11-2015/announce76.pdf,100%,900{/edocs}

 • အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၇၅/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/10-11-2015/announce75.pdf,100%,900{/edocs}

 • တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၇၄/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/10-11-2015/announce74.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း​ ကြေညာချက် အမှတ် (၇၃/ ၂၀၁၅)

  {edocs}photo/news_photos/10-11-2015/announce73.pdf,100%,900{/edocs}

 • တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း​ကြေညာခြင်း

  {edocs}photo/news_photos/9-11-2015/announce72.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေး ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်း မဲရုံများအား လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေး

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၇

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်မြင့်နှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်ကြီးစုကျေးရွာအုပ်စု ရှိ မဲရုံအမှတ်(၁)နှင့် အမှတ်(၂)၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ဇေယျသိဒ္ဓိရပ်ကွက် အမှတ်(၅) အခြေခံ ပညာအထက်တန်း ကျောင်းဝန်းအတွင်းရှိ မဲရုံများ၊ ဘောဂသိဒ္ဓိရပ်ကွက် အမှတ်(၆)အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းဝန်းအတွင်းရှိမဲရုံများနှင့် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ဘုရင့်နောင်ရပ်ကွက်ရှိ မဲရုံ အမှတ် (၃)တို့အား လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည်။

  ထို့သို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာတွင် မသန်စွမ်းသူများရှိက အလွယ်တကူ မဲပေးနိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ထားရန်၊ မဲအရောင်းအဝယ် မပြုနိုင်စေရေးအတွက် အမှတ်အသားပြုထားသည့် မဲလက်မှတ်များအား ပယ်မဲအဖြစ် သတ်မှတ်ရန်၊ မဲပုံးများအား လုံခြုံရေးကြိုးဖြင့် စနစ်တကျ ချည်နှောင်ထားရန်၊ ဆန္ဒပြုခန်း၏နောက်ကျောအား အပြင်မှမကြည့်နိုင်စေရေး လုံခြုံစွာ ပိတ်ထားရန်၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များ စောင့်ကြည့် လေ့လာရာတွင် လျှို့ဝှက်မဲပေးမှုစနစ်ကို မထိခိုက်စေရေးအတွက် အလှည့်ကျစောင့်ကြည့် လေ့လာစေရန်၊ ပင်တိုင်စောင့်ကြည့်လေ့လာလိုကြောင်း တင်ပြလာက တစ်ဖွဲ့သာ စောင့်ကြည့်ခွင့် ပြုပြီး ကျန်အဖွဲ့များအား အလှည့်ကျ စောင့်ကြည့်လေ့လာစေရန်၊ မဲဆန္ဒနယ်အတွင်း ကြိုတင်မဲပေးသူစာရင်းကို ပုံစံ(၁၃)တွင် စနစ်တကျ ရေးသွင်းရန်နှင့် ကပ်ထားကြေညာရန်၊ အမှန်တံဆိပ်တုံး စမ်းသပ်ရိုက်နှိပ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက် ပေးရန်၊ ဆန္ဒပြုခန်း၏နောက်ဘက်တွင် မည်သူမျှမရှိစေရန်၊ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့များအတွက် ထိုင်ခုံနေရာများ စီစဉ်ထားရှိရန်၊ လက်သန်းတွင်တို့မည့်မင်အိုးအား စနစ်တကျလှုပ်ခတ်ပြီးမှမင်တို့ရန်၊ မဲရုံ အတွင်း ဝင်ရောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှု မပြုရန်နှင့် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ် မထိခိုက်နိုင်သော အကွာ အဝေးမှ ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ပြုရန်၊ ဆန္ဒပြုခန်း၏ ရှေ့ပိုင်းအား လိုက်ကာများကာထားခြင်းမပြုရန် နှင့် မဲရုံမှူးများအနေဖြင့် မဲဆန္ဒနယ်အတွင်းကြိုတင်မဲများအား ပုံစံ(၁၃)ဖြင့် စနစ်တကျ လက်ခံရေးတို့ကို လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပြီး မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ကြိုတင်မဲပေးသူများစာရင်း အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

 • မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကြေညာချက်

  {edocs}photo/news_photos/6-11-2015/announce-2.pdf,100%,900{/edocs}

 • ဆန္ဒပြုပြီးသော ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များအား လဲလှယ်ခွင့်မရှိကြောင်း ကြေညာချက်

  {edocs}photo/news_photos/6-11-2015/announce-1.pdf,100%,900{/edocs}

 • မဲဆန္ဒရှင်သက်သေခံလက်မှတ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကြေညာချက်

  {edocs}photo/news_photos/5-11-2015/mon.pdf,100%,900{/edocs}

 • နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ကြေညာခြင်း မီဒီယာစင်တာများ ဖွင့်လှစ်မည်

  {edocs}photo/news_photos/5-11-2015/media.pdf,100%,900{/edocs}

 • မဲရုံအတွင်း ဓာတ်ပုံ ဗွီဒီယိုရိုက်ခွင့်မပြုရေး

  {edocs}photo/news_photos/5-11-2015/20151105141123.pdf,100%,900{/edocs}

 • ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

  body1

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၄

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေးခန်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား၊ မြဝတီရုပ်မြင်သံကြား၊ သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊ Forever Group ၊ MITV နှင့် Skynet တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌမှ အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် (၃) ရက်သာ လိုတော့ကြောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲသည် အရေးကြီးပါကြောင်း၊ ဥပဒေနှင့်အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို ပြန်လည် ဖတ်ကြားပြင်ဆင်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား ချပြ၍ ရှင်းလင်း တိကျခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်ရေး အတွက် ကြိုတင် မျှော်မှန်းပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက Strategic Plan ရေးဆွဲ၍ အမှားအယွင်း မရှိအောင် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များ ကြေညာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကော်မရှင် အနေဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစေရန် မဲရေတွက်ပြီးနောက် ရလဒ်များအား မဲရုံများနှင့် မြို့နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများတွင် ကပ်ထား ကြေညာသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက် ရလဒ်အား မြို့နယ်အဆင့်တွင် ရနိုင်သော်လည်း အမျိုးသားလွှတ်တော် အတွက် ရလဒ်မှာ ခရိုင်အဆင့်မှသာ ရနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အတွက်ရလဒ်မှာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်မှသာ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ ခေတ်မီ IT နည်းပညာများကြောင့် မဲရုံအသီးသီးတွင်ကပ်ထားသည့် ရလဒ်များကို ရယူ၍ ပါတီနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတို့၏ အနိုင်အရှုံးများကို Website ၊ Facebook နှင့် သတင်းဂျာနယ်များမှ ထုတ်လွှင့်ဖော်ပြမှုများ ရှိနိုင်ကြောင်း၊ ၎င်းဖော်ပြချက်များမှာ အမှန်အတည် မဟုတ်ပါကြောင်း၊ မဲရေတွက်ခြင်းနှင့် ရလဒ်များစိစစ်ခြင်းကို မဲရုံများ၊ မြို့နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ၊ ခရိုင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့်တို့တွင် သတ်မှတ်ပုံစံများ ဖြည့်သွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် အဆင့်ဆင့်မှ ရရှိသည့် ရလဒ်များကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများ အနေဖြင့် စိစစ် အတည်ပြုပြီးမှသာ ထုတ်ပြန် ကြေညာနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့်လည်း တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲတို့၏ တင်ပြချက်များအပေါ် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် စိစစ်ရေးအဖွဲ့မှ သေချာအောင် စိစစ်ပြီး ခိုင်လုံ မှန်ကန်မှသာ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များ ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်သာလျှင် အတည်ဖြစ်သဖြင့် မီဒီယာများ အနေဖြင့် တပြိုင်တည်း တပုံစံတည်း ကြေညာနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး၌ မီဒီယာစင်တာအား ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အတူ ရန်ကုန်မြို့ ရွှေလီလမ်းရှိ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သတင်းအချက်အလက် ဌာနတွင်လည်း ထားရှိ သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်း မီဒီယာစင်တာတွင် မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ပူးပေါင်း၍ တပြိုင်တည်း ထုတ်လွှင့်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက် သွားစေလိုကြောင်းနှင့် မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းများမှ လုပ်ငန်း အောင်မြင်ရေး အတွက် လိုအပ်ချက်များအပေါ် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးသွားရန် ပြောကြားပါသည်။

  ၎င်းနောက် IFES မှ တာဝန်ရှိသူများက မီဒီယာစင်တာ ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်နှင့် သတင်း ထုတ်လွှင့် နိုင်ရေးတို့အား ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး တက်ရောက်လာသည့် မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းများမှ သတင်းမီဒီယာ Booth များထားရှိနိုင်ရေး၊ နေရာ သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ အင်တာနက်လိုင်းနှုန်း ပြည့်ဝစွာရရှိရေး၊ မီဒီယာအဖွဲ့များ၏ အုပ်ချုပ်ရေး ကိစ္စရပ်တို့အား ဆွေးနွေး တင်ပြကြပါသည်။

  ယင်းနောက် မီဒီယာစင်တာ ထားရှိမည့် နေရာနှင့် မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းများ နေရာချထားနိုင်ရေးတို့ကို လိုက်လံကြည့်ရှုခဲ့ပြီး မီဒီယာစင်တာ အတွက် လိုအပ်ချက် အသေးစိတ်အား ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာစွန်းဂေါ်ရှန်းနှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body

  နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၄

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံအစိုးရ ကိုယ်စား ရွေးကောက်ပွဲ လာရောက်လေ့လာမည့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သူ တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် H.E မစ္စတာစွန်းဂေါ်ရှန်းနှင့် အဖွဲ့အားယနေ့မနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

  ထိုသို့ လက်ခံတွေ့ဆုံရာတွင် H.E မစ္စတာစွန်းဂေါ်ရှန်းက ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို လေ့လာရန်အတွက် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် အိမ်နီးချင်းကောင်းပီသစွာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးကိစ္စ အားလုံးကို အမြဲဂရုတစိုက် လေ့လာနေ ပါကြောင်း၊ ယခုရွေးကောက်ပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သမိုင်းဝင် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု ဖြစ် ပါကြောင်း၊ ယခု ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် ယခင်နှင့်မတူ ထူးခြားမှုများ ရှိနေပါကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီ အများဆုံး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ယခုကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားမည်ဟု အပြည့်အဝ ယုံကြည်ထားပါကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ တိုးတက်မှု အတိုင်းအတာကို အနောက်နိုင်ငံ (ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံ) များ၏ ဒီမိုကရေစီစံချိန် စံနှုန်းများနှင့် တိုင်းတာ၍ မရနိုင်ပါကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများအနေဖြင့် မိမိနိုင်ငံ အနေအထားနှင့် ကိုက်ညီသော ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ရွေးချယ်ကျင့်သုံးပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်ချောမောစွာ ကျင်းပနေသည်ကို ထောက်ခံ အားပေးသည့် အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးရက မိမိတို့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကို စေလွှတ်လေ့လာ ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့်ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပုံစံကို မိမိတို့နိုင်ငံကအစဉ်အမြဲထောက်ခံလျက်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် အစိုးရဝန်ထမ်းများပါရှိသကဲ့သို့ ပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်နယ် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မတော်မှ ကိုယ်စားလှယ်များလည်း ပါရှိသဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံကို ကိုယ်စားပြုပါကြောင်း၊ ယခု ရွေးကောက်ပွဲသို့ လာရောက်လေ့လာမည့် ပြည်ပကိုယ်စားလှယ် ဦးရေနှင့် လွတ်လပ်တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲအား တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ ကျင်းပပေးမည့် အစီအစဉ်ကို သိရှိလိုပါကြောင်းမေးမြန်းပါသည်။

  ထိုသို့ ဆွေးနွေးမေးမြန်းချက်များအပေါ် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက မိမိသည် နိုင်ငံတော်တွင် ကြီးမားသော တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သဖြင့်တရုတ်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး အနေအထားကို ကောင်းစွာ သိရှိပါကြောင်း၊ အိမ်နီးနားချင်း နိုင်ငံဖြစ်သည့် အလျောက် အစိုးရ ချင်းသာမက ပြည်သူအချင်းချင်း တပ်မတော်အချင်းချင်း အကြား ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ဆက်ဆံရေး ခိုင်မြဲမှုရှိပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ အစဉ်အမြဲ ရပ်တည်ပေးခဲ့သည် ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြု မှတ်သားထားပါကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် တရုတ်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေး ခိုင်မြဲမှုကို အစဉ်အမြဲ အလေးထားပါကြောင်း ပြောကြားပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်၊ ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းမှု၊ ကော်မရှင်၏တာဝန်များ၊ လွှတ်တော် (၃) ရပ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် သမ္မတ ရွေးချယ်မှု၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်၊ မဲပေးပုံစနစ်၊ မဲစာရင်းပြုစုပုံ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ Strategic Plan ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခဲ့မှု၊ မဲစာရင်း မှန်ကန်ရေးအတွက် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအနေဖြင့် အခြေခံ မဲစာရင်းပြုစုဆောင်ရွက်ခဲ့မှု၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် ကြေညာမည့် လုပ်ငန်းစဉ်တို့အား ရှင်းလင်းပြောကြားကာ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

 • ကြေညာချက်

  {edocs}photo/news_photos/3-11-2015/3-11-2015-announce.pdf,100%,900{/edocs}

 • သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

  {edocs}photo/news_photos/2-11-2015/announce.pdf,100%,900{/edocs}

 • အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ အခြားမိတ်ဆွေ နိုင်ငံများမှ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ လေ့လာရေး ခရီးစဉ်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂
  အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ အခြားမိတ်ဆွေ နိုင်ငံများမှ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ လေ့လာရေး ခရီးစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှုများကို လာရောက်လေ့လာရန် ကော်မရှင်အား ဖိတ်ကြားခဲ့၍ သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခု ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့များကို လာရောက်လေ့လာရန် ဖိတ်ကြားထားပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအား လွတ်လပ်မျှတ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာသော ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် မှတ်ကျောက်တင်ခံနိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့များနှင့် နိုင်ငံတကာ သံရုံးများမှ တာဝန်ရှိသူများအား စောင့်ကြည့် လေ့လာစေမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မရှင် အနေဖြင့် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ရွေးကောက်ပွဲများ သွားရောက် လေ့လာရာတွင် ၎င်းတို့အနေဖြင့် ဧည့်ဝတ် ကျေပွန်မှုများရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ မိမိနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲသို့ လာရောက် လေ့လာသည့် အခါတွင်လည်း ဧည့်ဝတ် ကျေပွန်စေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

  ယင်းနောက် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာထွန်းထွန်းဦးက အာဆီယံ နိုင်ငံများနှင့် အခြား မိတ်ဆွေနိုင်ငံများအား ဖိတ်ကြားထားမှု၊ နိုင်ငံအလိုက် လာရောက်မည့် အရေအတွက်၊ နေ့စဉ် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်နှင့် လေ့လာရေးခရီးစဉ်တို့အား ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။

  ၎င်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့များရောက်ရှိချိန်၊ တည်းခိုနေချိန် နှင့် လေ့လာမည့် နေရာများသို့ သွားရောက်ရာတွင် ဆောင်ရွက်မည့် လုံခြုံရေး အစီအမံများအားလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဆက်ဆံရေးအရာရှိ စီစဉ်ထားရှိမှုကိုလည်းကောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနမှ လေ့လာရေး အဖွဲ့များအား ဖျော်ဖြေမည့် အစီအစဉ်ကိုလည်းကောင်း၊ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်း မှတ်တမ်းရယူရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာနမှ ခရီးစဉ်များအတွက် ယာဉ်များစီစဉ်မှု၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီး သွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနမှ လေ့လာရေးအဖွဲ့များ တည်းခိုနေထိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။

  ၎င်းနောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးတွင် မီဒီယာစင်တာ ထားရှိဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံအားလည်းကောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ကြေညာမည့် အစီအစဉ် အားလည်းကောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့်နေ့ ရလဒ်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာမည့် အစီအစဉ်တို့အား ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ မီဒီယာ စင်တာနှင့် ပူးပေါင်း၍ သတင်းထုတ်လွှင့်နိုင်ရေး အတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန်မှာကြားပါသည်။

  ၎င်းနောက် မီဒီယာစင်တာအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် IFES မှ မီဒီယာစင်တာ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား Projector ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ သတင်း ထုတ်လွှင့်နိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

  ထို့နောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက နိဂုံးချုပ်ပြောကြားရာတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲသည် နိုင်ငံတော်အတွက် အရေးကြီးကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများကလည်း စိတ်ဝင်စားပြီး စောင့်ကြည့်နေပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်ရေး၊ လာရောက်လေ့လာရန် ဖိတ်ကြားထားသော ကိုယ်စားလှယ်များ အဆင်ပြေစွာ လေ့လာနိုင်ရေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် သတင်းများ အချိန်မီ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် တာဝန်ရှိသော ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်း ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးအား ရုတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ် )

 • ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စုဝေးဟောပြောခြင်းနှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းတို့ကို ရပ်နားထားရမည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း

  {edocs}photo/news_photos/1-11-2015/silent-day.pdf,100%,900{/edocs}

 • ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းချုပ်

  {edocs}photo/news_photos/3-11-2015/3-11-2015-candidate.pdf,100%,900{/edocs}

 • ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဘေး အန္တရာယ် များ စီမံ ခန့်ခွဲမှု နည်းစနစ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယ မြောက်နေ့ ဆက်လက် ကျင်းပ

  Body-27.11.2014

  body-IDEA

  body-sub-27.11.2014

  နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၇) ရက်

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် International IDEA တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဘေး အန္တရာယ် များ စီမံ ခန့်ခွဲမှု နည်းစနစ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ အားယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ရုံးသင်တန်း ခန်းမ၌ ဒုတိယ မြောက်နေ့ အဖြစ် ဆက်လက် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။

  အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ သို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး နှင့် အဖွဲ့ဝင် များ၊ အတွင်းရေး မှူးနှင့် တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက် လေ့လာခဲ့ ပါသည်။

  အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တွင် တွေ့ကြုံရ နိုင်သည့် ပြဿနာ များကို အခြေခံ၍ ဒေသအလိုက် အချက် အလက်များ ကောက်ယူခြင်း၊ ပြဿနာ အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ERM Tool ကို အသုံးပြု၍ သတိပေး မြေပုံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြဿနာ များအတွက် အဖြေ ရှာဖွေခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် မှတ်တမ်း တင်ခြင်း တို့ကို ဆွေးနွေး ခဲ့ပြီး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ သို့ တက်ရောက်လာ သူများက သိရှိလိုသည် များကို မေးမြန်း ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။
  ထို့နောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက သင်တန်းသား (၃၄) ဦးအား ERM Tool နှင့် ပတ်သက်သည့် အသိအမှတ် ပြုလွှာများ ပေးအပ် ချီးမြှင့်ခဲ့ ပါသည်။

  ၎င်းနောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြား ရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲ များကျင်းပရာ၌ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် ဆက်နွယ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်သော အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များ၊ ပဋိပက္ခ များနှင့် ဘေးအန္တရာယ် များသည် ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထ ရှိတတ် ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ တွင်သာမက ကမ္ဘာအရပ် ရပ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ သည့် သာဓကများ ရှိပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဘေး အန္တရာယ် များကို ကြိုတင် ကာကွယ် ဆောင်ရွက် သွားရန် လိုအပ် ပါကြောင်း၊ ဖြစ်ပေါ် နိုင်သည့် ပြဿနာ များအတွက် လိုအပ်သည့် သတင်း အချက် အလက်များ ကို ရနိုင်သမျှ သော အရင်း အမြစ်များမှ စုဆောင်း ရယူ၍ ယနေ့ ဆွေးနွေး ခဲ့သော ERM Tool ကို အသုံးပြု ကာ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး အား ထိထိ ရောက်ရောက် ဆောင်ရွက် သွားရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာ တွင် ကော်မရှင်၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် သာမက နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ အရပ်ဖက် လူမှု အဖွဲ့ အစည်း များ၊ လုံခြုံရေး နှင့် သက်ဆိုင် သည့် ဌာန ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်း များနှင့် မဖြစ် မနေ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားပြီး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ အား ရုတ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။

  ၎င်းနောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ သည် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ သို့ တက်ရောက် လာသော တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌများ နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ အရာရှိ များအား တွေ့ဆုံ၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံ ဒီမို ကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ နိုင်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက် များကို ဆွေးနွေး မှာကြား ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိ ပါသည်။

 • ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် များ စီမံ ခန့် ခွဲမှု နည်းစနစ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

  body-26-11

  နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ်လ (၇) ရက်

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် International IDEA တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် များ စီမံ ခန့်ခွဲမှု နည်းစနစ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ အား ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး သင်တန်း ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင် တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြားသည်။

  ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်က အမှာစကား ပြောကြားရာ တွင် ယနေ့ကျင်းပ ပြုလုပ်တဲ့ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကတော့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် International IDEA တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် များစီမံ ခန့်ခွဲမှု နည်းစနစ် (The Electoral Risk Management Tool) ကို အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် သိထား သင့်သည့် အချက် အလက် များအား ရှင်းလင်း မိတ်ဆက်သည့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ ဒီအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ လမှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ ERM Tool မိတ်ဆက်နဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက် - ၂၀ ရက်တွေမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တို့ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်မှုလည်း ဖြစ်ကြောင်း။

  အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ တိုင်းဒေသကြီး နှင့်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများ အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် များ စီမံခန့်ခွဲ သည့် နည်းစနစ် ( ERM Tool) ကို အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ရာမှာ လိုအပ်သည့် သတင်း အချက်အလက် များဖြစ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့်ဆက်နွယ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်သော အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များ၊ ပဋိပက္ခ များနှင့် ဘေးအန္တရာယ် များ စသည့် အချက်အလက် များကို စနစ်တကျ ကောက်ယူ ရရှိနိုင် စေရန် ဖြစ်ကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် များ စီမံခန့်ခွဲ သည့် နည်းစနစ် ( ERM Tool) ဆိုတာ ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ များ ကျင်းပရာမှာ တည်ငြိမ် အေးချမ်း ပြီး ယုံကြည်ရတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ များအဖြစ် ကျင်းပပေး နိုင်ဖို့အတွက် အကြမ်းဖက် မှုအသွင် ကူးပြောင်းနိုင် တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် များကို ကြိုတင် ကာကွယ် လျှော့ချ နိုင်ရန် ခွဲခြမ်းစိစစ် လေ့လာခြင်းပဲ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဤစနစ်သည် ရွေးကောက်ပွဲ များ အောင်မြင်ရေး အတွက် အလွန် အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း၊ လွတ်လပ်မျှတ တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ များဖြစ်ဖို့ ဆိုရင် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး က အဓိကကျ ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလအတွင်း တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု မရှိရင်၊ အနှောက်အယှက် တွေရှိခဲ့ရင် လုံခြုံရေး အခြေအနေ အရ လွတ်လပ်ပြီး တရား မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ နိုင်ခြင်း မရှိလျှင် ရွေးကောက်ပွဲ များကို ရွှေ့ဆိုင်းတာ သော်လည်းကောင်း၊ ပယ်ဖျက်တာ သော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အနှောက် အယှက်တွေ နှင့်တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု မရှိပဲ ကျင်းပရတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်တွေ ကိုလည်း ပြည်သူ လူထုက သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာ အနေနဲ့ သော် လည်းကောင်း ယုံကြည်မှု၊ လက်ခံမှု အပိုင်းမှာ အားနည်း နိုင်ပါကြောင်း၊ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု မရှိလို့ ၊ အနှောက် အယှက်တွေ ရှိလို့၊ ပဋိပက္ခ တွေဖြစ်ခဲ့ လို့ဆိုရင် နိုင်ငံ၏ ပုံရိပ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာ ကိုလည်း ထိခိုက်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကာလ အတွင်း တည်ငြိမ် အေးချမ်းစွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ဒီ ERM Tool ဆွေးနွေးပွဲ က အထောက်အကူ ဖြစ်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အလွန်ပဲ အရေးကြီး ပါကြောင်း။

  မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဖဆပလ ခေတ် ပါလီမန် ဒီမို ကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ တွေမှာ လက်နက်နဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု တွေ၊ လူသတ်မှု တွေရှိခဲ့တယ် ဆိုတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မင်းလှ ကိုးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု၊ ငါန်းဇွန်း ခြောက်လောင်း ပြိုင် လူသတ်မှု တို့သည် ရွေးကောက်ပွဲ ကာလ အတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှုတွေ၊ အဖြစ်အပျက် တွေပဲ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် မဲဆွယ် စည်းရုံးရာ မှာလည်း မမျှတမှု တွေ ရှိခဲ့တာ တွေ့ရ ပါကြောင်း၊ မဲဆွယ် စည်းရုံးပွဲမှာ လက်နက်နဲ့ ဝင်ရောက် ပစ်ခတ်တာ တွေ၊ လက်နက်နဲ့ ခြိမ်းခြောက်ပြီး မဲဆွယ် စည်းရုံးပွဲ မသွားဖို့ တားမြစ် တာတွေ၊ မဲမပေးဖို့ တားမြစ်တာ တွေ၊ မိမိ ပါတီကို အဓမ္မမဲ ပေးခိုင်း တာတွေ၊ ငွေပေးပြီး မဲဝယ်တာ တွေ စတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ ဒါတွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ရဲ့ တရား မျှတမှု ပုံရိပ်တွေ ကို ပျက်ပြား စေတဲ့ အဖြစ် အပျက်တွေပဲ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ မှာ လွတ်လပ် တဲ့၊ တရားမျှတ တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက် နိုင်ဖို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလမှာ တည်ငြိမ် အေးချမ်းဖို့ လိုပါကြောင်း၊ ဒါကြောင့်လည်း တည်ငြိမ်မှုကို ပျက်ပြား စေနိုင်တဲ့ အကြောင်း ကိစ္စတွေ၊ တည်ငြိမ်မှု ပျက်ပြားအောင် ဆောင်ရွက်မဲ့ အခြေအနေတွေ၊ တည်ငြိမ်မှု ပျက်ပြား နိုင်တဲ့ နေရာတွေ၊ အချိန်ကာလ တွေကို သတင်းရယူ စဉ်းစား သုံးသပ် မျှော်တွေးပြီး အဖြေရှာကာ ကြိုတင်စီမံ ကာကွယ် ဆောင်ရွက် သွားဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒီလို ဆောင်ရွက် နိုင်ဖို့ ERM Tool ဆိုတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် များ စီမံခန့်ခွဲ တဲ့ နည်းစနစ် ကို အသုံးပြု သွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြောခဲ့ ပြီးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အတိုင်း ERM Tool ကို အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ မှာ လိုအပ်တဲ့ သတင်း အချက်အလက် များကို အားလုံးက လေးလေး နက်နက် စဉ်းစားဆောင်ရွက် ကြဖို့ လိုမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အချက် အလက်တွေ ပြည့်စုံလေလေ စီမံ ကာကွယ်မှုကို ထိထိ ရောက်ရောက် ဆောင်ရွက် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့မှသာ ရွေးကောက်ပွဲ စီမံခန့်ခွဲ မှု၊ ရွေးကောက်ပွဲ လုံခြုံရေး နှင့် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး အတွက် လိုအပ်တဲ့ အထောက် အကူ များကို ပိုမို ရရှိအောင် ဆောင်ရွက် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါ ကြောင်း။

  ERM Tool ကို လက်တွေ့ အကောင် အထည် ဖော်ရာမှာ ကော်မရှင် နဲ့ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် သာမက အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့ အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ အပြင် လုံခြုံရေး နှင့် သက်ဆိုင် ပတ်သက်သူ အားလုံး အလွှာစုံနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ဖို့လည်း လိုအပ် ပါကြောင်း၊ သို့မှသာ သတင်း အချက် အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ရရှိနိုင်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ စီမံ ကာကွယ်မှု တွေ လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို အကောင်းဆုံး ရလဒ်များ ကိုလည်း ရရှိမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။

  ယနေ့ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကို တက်ရောက် လာကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ အနေနဲ့ လွတ်လပ် မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ နိုင်ရေး အတွက် များစွာ အထောက် အကူ ပြုမည့် ERM Tool ကို အကောင်းဆုံး နှင့် ထိထိ ရောက်ရောက် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် အလေး အနက်ထား ဆွေးနွေး ကြစေလိုကြောင်း ပြောကြား ပါသည်။
  ၄င်းနောက် International IDEA မှ Mr. Adhy Aman မှ မိတ်ဆက် အမှာ စကား ပြောကြားပြီး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ အား ဆက်လက် ပြုလုပ်ရာ ERM Tool ၏ သဘော တရားများ၊ Tool ကို အကောင် အထည်ဖော် ရာတွင် ပါဝင်သော လုပ်ဆောင် ချက်များ၊ နိုင်ငံတကာ အတွေ့ အကြုံ များဖြင့် နှိုင်းယှဉ်၍ မြန်မာ နိုင်ငံ၌ အကောင် အထည်ဖော် ရာတွင် ဖြစ်နိုင်သည့် နည်းလမ်း၊ Tool ကို အကောင် အထည်ဖော် ရာတွင် အဖွဲ့အတွင်း ညှိနှိုင်းမှု နှင့် ပြင်ပ ဆက်ဆံရေး အရေးကြီး ပုံ၊ အားလုံး ပါဝင်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်မှု၊ Tool အသုံးပြု မှုနှင့် နီပေါ နိုင်ငံ၊ ဘော့စနီးယား နိုင်ငံ၊ ကင်ညာ နိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ များတွင် ထိရောက် စွာ အသုံးပြု နိုင်ခဲ့မှုနှင့် သတင်း အချက် အလက် အရင်း အမြစ် သင်ခန်းစာ အား ဆွေးနွေး ပို့ချခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

  ၎င်းနောက် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကြည်မှ မြန်မာ နိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ် တွင် ကြုံတွေ့ ရနိုင်သည့် အခြား ပြဿနာ များကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပြီး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ သို့ တက်ရောက် လာသည့် တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ များက သိရှိ လိုသည်များ မေးမြန်း ဆွေးနွေး ခဲ့ကြ ပါသည်။

  အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ သို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်း ရေးမှူး နှင့် တာဝန် ရှိသူများ၊ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ များမှ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ရွေးကောက်ပွဲ အရာရှိများ နှင့် International IDEA မှ တာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြပြီး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ အား နိုဝင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် ဆက်လက် ပြုလုပ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိ သည်။

  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သို့ Myanmar Egress အဖွဲ့မှ သင်တန်းသား များ လာရောက် လေ့လာ

  body

  နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်

  Myanmar Egress အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိ သူ(၇)ဦး နှင့် သင်တန်းသား (၄၆)ဦး တို့သည် ယနေ့ နေ့လည် (၁၃:၀၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး သို့ လာရောက် လေ့လာခဲ့ကြရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင် များ၊ အတွင်း ရေးမှူးတို့ က ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ ပါသည်။

  အစီအစဉ် အရ Myanmar Egress အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက မိတ်ဆက် စကား ပြောကြားပြီး သင်တန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် များအား ရှင်းလင်း ပြောကြား ပါသည်။

  ထို့နောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်က ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ၊ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများကို လေ့လာ၍ လွတ်လပ် တရားမျှတ သော ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စေရေး မဟာ ဗျုဟာ စီမံကိန်း ချမှတ် ဆောင်ရွက် နေမှုများကို လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကြည် က ကော်မရှင် မှဆောင်ရွက် နေသော အခြေခံ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကိုက ကော်မရှင်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များနှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကို လည်းကောင်း ရှင်းလင်း ဆွေးနွေး ပါသည်။

  ၎င်းနောက် သင်တန်းသား များမှ နိုင်ငံရေး ပါတီများ မဲဆွယ် စည်းရုံးရာ တွင် အသုံးစရိတ် အား ကြိုတင် ကြေညာရ ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ မဲဆွယ် အသုံးစရိတ် သတ်မှတ် ထားမှု ရှိ/မရှိ၊ ကော်မရှင် အနေဖြင့် ပါတီ ရန်ပုံငွေအား စစ်ဆေး၍ ရ/မရ ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် တရားမျှတ မှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက် နေမှု အခြေအနေ ၊ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း များ၊ ယာယီ မှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင် ထားသော ဘင်္ဂါလီ များနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင် ထားသူများ မဲပေးခွင့် ရှိ/မရှိ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် မဲရေတွက်ခြင်း ၊ မဲစာရင်း သွင်းခြင်း၊ မဲရလဒ် ထုတ်ပြန်ခြင်း တို့အား ကြန့်ကြာမှု မရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ထားမှု နှင့် Voter Education နှင့် ပတ်သက်၍ လူမှု အဖွဲ့အစည်း များ အနေဖြင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် လိုပါက မည်ကဲ့သို့ ဆက်သွယ်ရမည်၊ ဖြန့်ဝေရမည့် အချက်အလက် များ နှင့် နည်းလမ်းများ ကို မေးမြန်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက ပြန်လည် ရှင်းလင်း ဖြေကြားပြီး နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြား၍ အခမ်းအနား ကို ရုပ်သိမ်း ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။

 • အခြေခံ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း နှင့် ကွန်ပျူတာ အတွင်းသို့ အချက် အလက် ဖြည့်သွင်းခြင်း ဆောင်ရွက် မှုများ စတင်

  {edocs}pdf/Voter list YGN.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ၏ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူး အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ဗွီဂျေ နမ်ဘီးယား နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ

  Bodyn

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး သည် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ၏ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူး အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ဗွီဂျေ နမ်ဘီးယား နှင့် အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမ ဆောင် ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာ၌ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည့် IFES, EU, Internatioinal IDEA တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ Seminar များ၊ သင်တန်းများ ပြုလုပ်ပြီး Capacity Building တိုးမြှင့်ရန် ဆောင်ရွက်နေမှု၊ မဲစာရင်း ပြည့်စုံ မှန်ကန်ရေး အတွက် Pilot Project ဆောင်ရွက် ခဲ့မှုနှင့် ယင်းအပေါ် သုံးသပ်၍ Centralized Voter List Database System အား တည်ဆောက်ပြီး မဲဆန္ဒရှင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ CSO များအနေဖြင့် On Line မှတစ်ဆင့် မဲစာရင်း ကြည့်ရှု နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ကြိုတင်မဲ နှင့် ပတ်သက်၍ တိကျ ခိုင်မာမှု ရှိစေရန် နည်းဥပဒေ များအား ပိုမို ခိုင်မာအောင် ရေးဆွဲ ခဲ့မှု၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ နှင့် လုပ်ငန်း လမ်းညွှန် များအား နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ CSOများ၊ မီဒီယာ များသို့ ဖြန့်ဝေ ပေးပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အသိပညာ ပေးခြင်းနှင့် မဲဆန္ဒရှင် အသိပညာ ပေးခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက် သွားမည့် ကိစ္စ ရပ်များ၊ နိုင်ငံ တကာမှ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့ များအား ဖိတ်ခေါ် သွားမည့် အစီ အစဉ် တို့အား ရှင်းလင်း ပြောကြား ပါသည်။

  မစ္စတာ ဗွီဂျေ နမ်ဘီးယားမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရည် အချင်း၊ မဲပေးခွင့် ရှိသူများ အရည်အချင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ မေးမြန်းရာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နှင့် မဲပေးခွင့် ရှိသူများ အရည် အချင်း ပြောင်းလဲမှု မရှိပါကြောင်း၊ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ပါက ပြင်ဆင် သည့် ဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြား ပါသည်။

  နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရာ နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေအား လွှတ်တော်မှ ပြင်ဆင် ပြဌာန်း ခဲ့သဖြင့် ပါတီ တည်ထောင်သူ နှင့် ပါတီဝင် များသည် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြား ကိုင်ဆောင်သူ များသာ ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြား ပါသည်။

  နိုင်ငံရေး ပါတီများ မဲဆွယ် စည်းရုံးခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရာ ကော်မရှင် အနေဖြင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အား ကြီးကြပ်ရန် တာဝန် ရှိသည့်  အားလျော်စွာ မဲဆွယ် စည်းရုံး ရာတွင် လိုက်နာ ရမည့် ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါကြောင်း၊ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး နှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီများမှ လိုက်နာ ကြမည့် Code of Conduct ရေးဆွဲ စေရေး ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် နေပါကြောင်း၊ ညှိနှိုင်း၍ မရပါက မဲဆွယ် စည်းရုံးခြင်းကို ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ဌာန၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မဲဆွယ် စည်းရုံးခြင်း ဆိုင်ရာ Code of Conduct ကို ရေးဆွဲ ပြဌာန်းခြင်း မှာလည်း ပြည်သူများမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များအား မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ် နိုင်ရန်၊ ပါတီ ငယ်များ အတွက် မျှတမှု ရှိစေရန်နှင့် Risk များ မဖြစ် ပေါ်စေ ရန်အတွက် ဖြစ်ပါ ကြောင်း ဖြေကြား ပါသည်။

  PR စနစ် ကျင့်သုံး နိုင်မှု ရှိ/ မရှိ နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရာ လွှတ်တော်တွင် PR စနစ် နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး လျက်ရှိ ပါကြောင်း၊ စနစ် ရေးဆွဲရေး ကော်မတီ တွင် ကော်မရှင် အနေဖြင့် မပါဝင် သော်လည်း ဥပဒေပညာရှင် (၂)ဦးအား လွယ်ကူသော စနစ် ဖြစ်စေရေး အကြံပြု နိုင်ရန်နှင့် ကော်မတီမှ ဆုံးဖြတ်ချက် များအား ကြိုတင် ပြင်ဆင် နိုင်ရန် စေလွှတ် လေ့လာ စေခဲ့ ပါကြောင်း၊ လွှတ်တော်မှ အတည် ပြုပြီး ပါက ကော်မရှင် အနေဖြင့် နည်းဥပဒေ ပြဌာန်းပြီး ပညာပေး ခြင်းနှင့် မဲရုံ ဝန်ထမ်း များအား သင်တန်း ပေးခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ကာ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ကျင့်သုံး သွားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြား ပါသည်။

  ကော်မရှင်၏ လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်နိုင်မှု၊ ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းမှု နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရာ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် အဆင့်ထိ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများ ဖွဲ့စည်းထား ပါကြောင်း၊ အများ ယုံကြည် လေးစားသော ပုဂ္ဂိုလ်(၆)ဦး၊ အစိုးရ ဝန်ထမ်း(၉)ဦး နှင့် ကော်မရှင် ဝန်ထမ်း များဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားပါကြောင်း၊ မဲရုံမှူး နှင့် မဲရုံ ဝန်ထမ်း များအား အစိုးရ ဝန်ထမ်းသာ ခန့်အပ်ရန် ဥပဒေတွင် ပြဌာန်း
  ထားပါကြောင်း၊ ကော်မရှင် ဝန်ထမ်း များအား ဘက်လိုက်မှု မရှိ စေဘဲ ဥပဒေ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြား ကြပ်မတ် လျှက်ရှိ ပါကြောင်း ဖြေကြား ပါသည်။

  ယင်းသို့ တွေ့ဆုံ ရာ၌ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဦးအောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးညွန့်တင်၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်း နှင့် ကော်မရှင်ရုံး မှ တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။

   

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Christoph Burgener နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ

  Body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး အား မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Christoph Burgener နှင့် ကောင်စစ်ဝန် Ms. Corinne Henchoz Pignani တို့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ နေ့လည် (၁:၃၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌရုံး၊ အစည်း အဝေး ခန်းမ၌ လာရောက် တွေ့ဆုံ ပါသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံ ရာတွင် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အတွက် ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများ( Code of Conduct for Political Parties) ရေးဆွဲရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ၊ ရွေးကောက်ပွဲ စနစ် ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးရေး ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ် တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေး အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင် နေမှုများ၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီ များ အကြား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး ကိစ္စများ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ မဲဆွယ် စည်းရုံးခြင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၊ မကြာမီ ဆောင်ရွက် သွားမည့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ တစ်နိုင်ငံလုံး အဆင့် မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း နှင့် မဲဆန္ဒရှင် ပညာပေးရေး လုပ်ငန်းများ စသည့် ကိစ္စရပ်များ အပေါ် ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ သံအမတ်ကြီး နှင့် ကောင်စစ်ဝန် တို့မှလည်း နိုင်ငံရေး ပါတီများ အတွက် ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများ( Code of Conduct for Political Parties) ရေးဆွဲရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စ ရပ်များအား နိုင်ငံရေး ပါတီ များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိမှု အခြေ အနေ များကို ပြန်လည် ရှင်းလင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

  အဆိုပါ တွေ့ဆုံ ပွဲသို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး နှင့်အတူ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဦးမြင့်နိုင်၊ ဦးအောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးညွန့်တင်၊ ဦးဝင်းကို၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်း နှင့် ကော်မရှင်ရုံး မှ တာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။

   

 • ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းအား ကွန်ပျူတာ အချက် အလက် ထည့်သွင်းခြင်း ဆိုင်ရာ သင်တန်း ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ

  body1

  body3

  body2

  ရန်ကုန် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်

  ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းအား ကွန်ပျူတာ အချက် အလက် ထည့်သွင်းခြင်း ဆိုင်ရာ သင်တန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်း အနား ကို ယနေ့ နံနက်(၉)နာရီက ရန်ကုန်မြို့၊ အလုံမြို့နယ်၊ မြို့နယ် ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဌ ဦးကိုကို က အမှာစကား ပြောကြား ရာတွင် ၂ဝ၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်း အတာဖြင့် ပြည့်စုံ မှန်ကန်သော မဲစာရင်း ရရှိအောင် ပြုစုသော လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး (၁ဝ)မြို့နယ် အတွက် ယခု သင်တန်းကို စတင် ဖွင့်လှစ် ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။

  ထို့နောက် IFES - International Foundation for Electoral System မှ တာဝန်ရှိသူ များက နိုင်ငံတော် အဆင့် မဲစာရင်း ထည့်သွင်းခြင်း အကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြီး ပါဝင် ဆောင်ရွက် သူများ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရား များအား ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

  အဆိုပါ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများမှ ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ခရိုင်/မြို့နယ် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများမှ သင်တန်းသူများနှင့် ဖိတ်ကြား ထားသူများ တက်ရောက် ကြသည်။

  ၄င်းသင်တန်း သည် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ပြည့်စုံ မှန်ကန်သော မဲစာရင်း ရရှိအောင် ပြုစုသော လုပ်ငန်းစဉ် အတွက် ကွန်ပျူတာ စနစ် အတွင်းသို့ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ထည့်သွင်းရေး ဆောင်ရွက် ကြမည့် ဝန်ထမ်းများ အတွက် ပို့ချ ပေးသည့် သင်တန်း ဖြစ်သည်။ သင်တန်းသို့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ ခရိုင် နှင့် မြို့နယ် (၁ဝ) မြို့နယ်မှ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ဝန်ထမ်း သင်တန်းသူ (၂ဝ)ဦး တက်ရောက်၍ မြို့နယ် ရုံးများတွင် ကွန်ပျူတာ စနစ် အတွင်း သို့ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းများ ထည့်သွင်းခြင်း လုပ်ငန်းအား စတင် ဆောင်ရွက် ကြမည် ဖြစ်ပြီး သင်တန်း ကာလမှာ ယနေ့မှ နိုဝင်ဘာလ(၄) ရက် အထိ ဖြစ်သည်။

   

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဗြိတိန် နိုင်ငံ အစိုးရ အဖွဲ့၊ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ အကြီးတန်း အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်Sir Robert Francis Cooper နှင့်တွေ့ဆုံ

  Body-2

  Body1

  နေပြည်တော် အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး သည် ဗြိတိန် နိုင်ငံ အစိုးရ အဖွဲ့၊ နိုင်ငံ ခြားရေး မူဝါဒ အကြီးတန်း အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် Sir Robert Francis Cooper ဦးဆောင် သည့် အဖွဲ့နှင့် ယနေ့ နေ့လည် ၁၃:၀၀ နာရီ တွင် နေပြည်တော် ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံ ရာ၌ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အား လွတ်လပ်၍ တရား မျှတပြီး ဥပဒေ နှင့်အညီ အောင်မြင် စွာ ကျင်းပ နိုင်ရေး အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် အခြေ အနေများ၊ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ Pilot Project မှရရှိ လာသည့် အတွေ့ အကြုံ နှင့်ရလဒ် များအပေါ် အခြေခံ၍ တစ်နိုင်ငံ လုံးအတွက် မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ လွှတ်တော် တွင် ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်နှင့် စပ်လျဉ်း ၍ ဆွေးနွေး နေသည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံး နိုင်သည့် အခြေ အနေများ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ အရပ်ဖက် လူမှု အဖွဲ့အစည်း များ၊ မီဒီယာ များနှင့် တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှု များနှင့် အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် မည့်အခြေ အနေများ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် နေမှု အခြေအနေ များ၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ် ရာတွင် တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားပြု ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင် ခန့်အပ် နိုင်မည့် အခြေအနေ များ၊ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲ များသို့ သွားရောက် လေ့လာခဲ့သည့် အတွေ့ အကြုံများနှင့် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ပြည်တွင်း ပြည်ပ စောင့်ကြည့် လေ့လာသူ များအား ခွင့်ပြုမည့် အခြေ အနေများ အပေါ် ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး ကြသည်။

  ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာ ၌ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဦးမြင့်နိုင်၊ ဦးအောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးဝင်းကြည်၊ ဦးညွန့်တင်၊ ဦးဝင်းကို၊ အတွင်း ရေးမှူး ဦးတင်ထွန်း နှင့် ကော်မရှင်ရုံး မှ တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။

 • အသံဖိုင်များ

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး၊ အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်း အစည်း အဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည့် အဖွင့် အမှာစကား ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ Danish Institute for Parties and Democracy(DIPD) နှင့် The Netherlands Institute for Multiparty Democracy(NIMD) တို့ပူးပေါင်း၍ ကျင်းပသည့် နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် မီဒီယာများ နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားခဲ့သည့် အမှာစကား ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ တွင် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပ နိုင်ရေး အတွက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး၊ အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့ အစည်းများ၊ Electoral Stakeholder များ အားလုံး ပါဝင်သော Roundtable Meeting တွင် ပြောကြားခဲ့သည့် အဖွင့် အမှာစကား
  {loadposition audio4} {loadposition audio2} {loadposition audio3}

   

   

     
       
 • Video ဖိုင်များ

  မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း(၂၀၁၄ − ၂၀၁၈)
   {loadposition video1}

   

   

   
 • Meeting With CSO 6

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ မြန်မာ Egress မှ တာဝန်ရှိသူ များ၊ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအား လက်ခံတွေ့ဆုံ (၂၃.၁၁.၂၀၁၂)

  {loadposition cso6}

 • Meeting With CSO 5

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများ နှင့်တွေ့ဆုံ (၁၃.၁၂.၂၀၁၂)

  {loadposition cso5}

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး(၂၉.၃.၂၀၁၃)

  {loadposition cso4}

 • Meeting With CSO 3

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ် သော ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် ကွန်ယက်အဖွဲ့ (Myanmar Network For Free Election-MYNFREL)  အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (၂၅.၄.၂၀၁၃)

  {loadposition cso3}

 • Meeting With CSO 2

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် Stakeholder Roundtable Meeting  ကျင်းပခြင်း (၂၆.၄.၂၀၁၃)

  {loadposition cso2}

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အဖွဲ့ဝင်များ မြန်မာ Egress မှ ကိုယ်စားလှယ် (၃) ဦးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ(၇.၆.၂၀၁၃)

  {loadposition cso1}

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ (၅)ပါတီမှ တာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံ၍ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား အငြင်းပွား ဆန္ဒပြမှုများ၊ နိုင်ငံတော်တွင် လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လျှပ်စစ်မီးပြတ် တောက်မှုကြောင့် ဆန္ဒပြမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး(၂၉.၅.၂၀၁၂)

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ (၅)ပါတီမှ တာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံ၍ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား အငြင်းပွား ဆန္ဒပြမှုများ၊ နိုင်ငံတော်တွင် လတ်တလော ဖြစ်ပေါ် နေသည့် လျှပ်စစ်မီးပြတ် တောက်မှုကြောင့် ဆန္ဒပြမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ဆွေးနွေး (၂၉.၅.၂၀၁၂)

  {loadposition pol5}

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေ (၁၀)ပါတီမှ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ အတွင်းရေးမှူးများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး(၂၇.၇.၂၀၁၂)

  {loadposition pol4}

 • Meeting With Political Parties 3

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ တာဝန်ရှိသူ များနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး (၂၇.၉.၂၀၁၂)

  {loadposition pol3}

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ (၅၂)ပါတီမှ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး(၃.၁.၂၀၁၃)

  {loadposition pol2}

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး(၈.၄.၂၀၁၃)

  {loadposition pol1}

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ International Foundation for Electoral System(IFES) မှ President Mr. Bill Sweeney ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (၂၁.၁၀.၂၀၁၃)

  {loadposition fore6}

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ The Carter Center မှ Field Office Director ဖြစ်သူ Mr.Frederick Rawski အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (၂၄-၁၂-၂၀၁၃)

  {loadposition fore7}

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဂျပန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော် အမတ်နှင့် ဂျပန်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ပါလီမန် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (၇ - ၁ - ၂၀၁၄)

  {loadposition fore8}

 • Meeting with foreigners 5

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ Carter Center မှ နိုင်ငံရေးအကြံပေးဖြစ်သူ Ms. Sarah Levit-Shore အား လက်ခံတွေ့ဆုံ(၁၂.၈.၂၀၁၃)
  {loadposition fore5}

 • Meeting with foreigners 4

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ သြစတြေးလျနိုင်ငံ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး H.E M.s Broate Moules အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (၁၆.၈.၂၀၁၃)
  {loadposition fore4}

 • Meeting with foreigners 3

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ကိုရီးယား ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံရုံးမှ သံမှူးကြီး Mr.Park Jae Kyung အား လက်ခံတွေ့ဆုံ(၂၁.၈.၂၀၁၃)
  {loadposition fore3}

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ဥရောပသမဂ္ဂမှ နိုင်ငံခြားရေးရာနှင့် လုံခြုံရေးရာ အကြီးအကဲ၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ရောဘတ်ကူးပါး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (၂၄.၉.၂၀၁၃)

  {loadposition fore2}

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာဦးဆောင်သည့် The Elders အဖွဲ့ဝင်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ(၂၅.၉.၂၀၁၃)

  {loadposition fore1}

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများနှင့်တွေ့ဆုံ (၁၀.၁.၂၀၁၃)

  {loadposition sub4}

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ နေပြည်တော်ခရိုင်၊ မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများနှင့်တွေ့ဆုံ (၁၇.၂.၂၀၁၃)

  {loadposition sub3}

 • ဓာတ်ပုံများ

  • ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်​

  • နိုင်ငံခြားဧည့်သည်/သံတမန်များ

  • နိုင်ငံရေးပါတီများ

  • လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ

  image1 image1 image1 image1

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးနှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် များ အမေရိကန် သမ္မတ ဟောင်း ဂျင်မီ ကာတာ ဦးဆောင်သည့် The Elders အဖွဲ့ဝင် များအား လက်ခံ တွေ့ဆုံ (၂၅.၉.၂၀၁၃)

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ဥရောပ သမဂ္ဂမှ နိုင်ငံခြား ရေးရာနှင့် လုံခြုံရေးရာ အကြီးအကဲ ၏ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ ရောဘတ် ကူးပါး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ (၂၄.၉.၂၀၁၃) ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ကိုရီးယား ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သံရုံးမှ သံမှူးကြီး Mr.Park Jae Kyung အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ (၂၁.၈.၂၀၁၃) ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ သြစတြေးလျ နိုင်ငံ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး H.E M.s Broate Moules အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ (၁၆.၈.၂၀၁၃)
         
  image2 image1 carter IMG 0586
  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ Carter Center မှ နိုင်ငံရေး အကြံပေး ဖြစ်သူ Ms. Sarah Levit-Shore အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ (၁၂.၈.၂၀၁၃) ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ International Foundation for Electoral System (IFES)  မှ President  Mr. Bill Sweeney ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ (၂၁.၁၀.၂၀၁၃) ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ The Carter Center မှ Field Office Director ဖြစ်သူ Mr.Frederick Rawski အား လက်ခံတွေ့ဆုံ (၂၄-၁၂-၂၀၁၃) ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဂျပန်နိုင်ငံ အောက် လွှတ်တော် အမတ်နှင့် ဂျပန်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ပါလီမန် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  image1 image1 image1 image7
  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများမှ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ တာဝန်ရှိ သူများ နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး (၈.၄.၂၀၁၃) ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီ (၅၂) ပါတီမှ ဥက္ကဋ္ဌ များ၊ တာဝန်ရှိ သူများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး (၃.၁.၂၀၁၃) ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများမှ ဥက္ကဋ္ဌ များ၊ တာဝန်ရှိ သူများနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး အစည်း အဝေး ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး (၂၇.၉.၂၀၁၂) ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် ဒီမိုကရေစီ မိတ်ဆွေ (၁၀)ပါတီမှ ဥက္ကဋ္ဌ များ၊ အတွင်း ရေးမှူး များ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး (၂၇.၇.၂၀၁၂)
         
  image1      
  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီ (၅)ပါတီမှ တာဝန်ရှိ သူများ တွေ့ဆုံ၍ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား အငြင်းပွား ဆန္ဒပြမှုများ၊ နိုင်ငံတော်တွင် လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လျှပ်စစ် မီးပြတ် တောက်မှု ကြောင့် ဆန္ဒပြမှုများ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး (၂၉.၅.၂၀၁၂)      

  image1 image1 image1 image1
  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ အဖွဲ့ဝင်များ မြန်မာ Egress မှ ကိုယ်စားလှယ် (၃) ဦးအား လက်ခံ တွေ့ဆုံ (၇.၆.၂၀၁၃) ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့ အစည်း များ၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် များ၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဌာန များမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်း များမှ ကိုယ်စား လှယ်များ နှင့် Stake -holder Roundtable Meeting ကျင်းပခြင်း (၂၆.၄.၂၀၁၃) ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် ကွန်ယက် အဖွဲ့ (Myanmar Network For Free Election-MYNFREL) အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ (၂၅.၄.၂၀၁၃) ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့အစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ် များအား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး (၂၉.၃.၂၀၁၃)
         
  image1 image1    
  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီး ရေးရာ အဖွဲ့ချုပ် မှ တာဝန်ရှိ သူများ နှင့် တွေ့ဆုံ (၁၃.၁၂.၂၀၁၂)  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင် များ မြန်မာ Egress မှ တာဝန်ရှိ သူများ၊ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား များအား လက်ခံ တွေ့ဆုံ (၂၃.၁၁.၂၀၁၂)    

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ နေပြည်တော်ခရိုင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရှိ မဲရုံများအား လိုက်လံစစ်ဆေးခြင်း (၃၁.၃.၂၀၁၃)

  {loadposition sub2}

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ (၇.၃.၂၀၁၃)

  {loadposition sub1}

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးအား အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း Mr. Jimmy Carter လာရောက်တွေ့ဆုံ

   နေပြည်တော် ၊ စက်တင်ဘာ ၂၅

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးအား အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် Mr. Jimmy Carter ဦးဆောင်ပြီး ဖင်လန်နိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် Mr. Martti Ahtisaari၊ နော်ဝေနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Dr.Gro Harlem Brundtland တို့ပါဝင်သော ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ အခြေစိုက် The Elders အဖွဲ့ဝင်များသည် ယနေ့ညနေ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌရုံး ၌ လာရောက် တွေ့ဆုံသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ သမ္မတ ရွေးကောက်ပုံ စနစ်၊ တိုင်းရင်းသားနှင့် အမျိုးသမီးများ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် နိုင်ငံတော်အရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လေ့လာရေးအဖွဲ့ ခွင့်ပြု/ မပြုနှင့် အခြားနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲများသို့ သွားရောက် လေ့လာမှု အခြေအနေများ၊ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

  အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်၊ ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးဝင်းကိုနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

 • The Carter Center မှ Field Office Director Mr.Frederick Rawski နှင့်တွေ့ဆုံ

  carter

  The Carter Center မှ Field Office Director Mr.Frederick Rawski နှင့်တွေ့ဆုံ

  Register to read more...

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဂျပန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော် အမတ်နှင့် ဂျပန်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ပါလီမန် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  IMG 0601

  ဂျပန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော် အမတ်နှင့် ဂျပန် -မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ပါလီမန် အဖွဲ့

  Register to read more...

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် IFES ( The International Foundation for Electoral Systems ) အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ဖြည့်သွင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်း ရှေ့ပြေးစီမံချက် ၂၀၁၄ ( Workshop)

  23.4

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် IFES ( The International Foundation for Electoral Systems ) အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ဖြည့်သွင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်း ရှေ့ပြေးစီမံချက် ၂၀၁၄ ( Workshop)

  Register to read more...

 • National Democratic Institute ၏ Resource Person အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည့် ကနေဒါနိုင်ငံ၊ တိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ Dr. Neil Nevitte အား ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ လက်ခံတွေ့ဆုံ

  7.5

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးအား National Democratic Institute ၏ Resource Person အဖြစ်ဆောင်ရွက်မည့် ကနေဒါနိုင်ငံ၊ တိုရွန်တို တက္ကသိုလ်မှ....

  Register to read more...

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ The Innovative အဖွဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းမှ သင်တန်းသားများ လာရောက်လေ့လာ

  The-Innovative

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ The Innovative  အဖွဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းမှ သင်တန်းသားများ လာရောက်လေ့လာ

  Register to read more...

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး အား မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ် သံအမတ်ကြီး လာရောက် တွေ့ဆုံ

  meeting-with-china-embassaderr

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး အား မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ်သံ အမတ်ကြီး လာရောက် တွေ့ဆုံ

  Register to read more...

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး အား မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ် သံအမတ်ကြီး လာရောက် တွေ့ဆုံ

  meeting-with-china-embassaderr

   

  နေပြည်တော် ဇွန် ၂၃

  ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး အား မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ယန်ဟို့လန် သည် ၂၃.၆.၂၀၁၄ (တနင်္လာနေ့)ရက်နေ့၊  မွန်းလွဲ ၂ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ရုံးဧည့်ခန်းမ ၌ လာရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ရာ ယင်းတွေ့ဆုံပွဲ သို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်၊ ဦးအောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးဝင်းကြည်၊ ဦးညွန့်တင်၊ ဦးဝင်းကို နှင့် အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်း တို့ တက်ရောက် ကြသည်။
      တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု ဆိုင်ရာများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနှင့် တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ အကြား တူညီသည့် သမိုင်းကြောင်း ဆိုင်ရာများ၊ နှစ်နိုင်ငံ အကြား ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှု ခိုင်မြဲ တိုးတက် စေရေး ဆိုင်ရာများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးနှင့် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး ဆိုင်ရာများ၊ ပါတီများ၊ တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးသွား ရောက်လည် ပတ်ခဲ့မှု အခြေအနေ များ၊ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပပြု လုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ များအား လွတ်လပ်၍ တရား မျှတပြီး ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက် သွားမည့် အခြေအနေ များ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အပေါ် ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး ကြသည်။

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် အလုပ်သမား ရေးရာ ဆိုင်ရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  us highlight

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် အလုပ်သမား ရေးရာ ဆိုင်ရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  Register to read more...

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အကြား ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှု အစည်း အဝေးကျင်းပ

  parties-slidingmenu

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အကြား ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှု အစည်း အဝေးကျင်းပ

  Register to read more...

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဝါဆို သင်္ကန်း ဆပ်ကပ် လှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပ

   warso1

  warso2

  နေပြည်တော်  ဇူလိုင်  ၁၈

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဝါဆို သင်္ကန်း ဆပ်ကပ် လှူဒါန်းခြင်း နှင့် အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ် တရားတော်များ နာယူခြင်း မင်္ဂလာ အခမ်းအနား ကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမ ၌ ကျင်းပသည်။

  အဆိုပါ မင်္ဂလာ အခမ်းအနား သို့  နိုင်ငံတော် သြဝါဒ စရိယ နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့ မဟာ ဝိသုတာ ရာမ စျေးကုန်း ကျောင်းတိုက် ဦးစီး မဟာနာယက ဆရာတော် အဘိဓဇ မဟာရဋ္ဌ ဂုရု အဂ္ဂမဟာ ပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တ ကဝိသာရ အမှူးပြုသော ဆရာတော် သံဃာတော် များ ကြွရောက်တော် မူကြပြီး ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက် ကြည်ညိုကြသည်။

  အခမ်းအနား တွင် နိုင်ငံတော် သြဝါဒစရိယ စျေးကုန်း ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ထံမှ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ အမှူးပြုသော ဧည့်ပရိတ်သတ်များ က ငါးပါးသီ လ ခံယူ ဆောက်တည် ကြသည်။
      
  ယင်းနောက် ဆရာတော် သံဃာတော် များက အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ် တရားတော်များ ရွတ်ပွား သရဇ္စျယ် တော်မူကြသည်။

  ထို့နောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန် ရှိသူများက ဆရာတော် သံဃာတော် များထံ ဝါဆိုသင်္ကန်း နှင့် လှူဖွယ် ဝတ္ထုပစ္စည်း များ ဆက်ကပ် လှူဒါန်း ကြပြီး စျေးကုန်း ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ထံမှ အနုမောဒနာ တရား နာယူကြကာ လှူဒါန်းမှု အစုစု အတွက် ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေ ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  ( သတင်းစဉ် )

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဝါဆို သင်္ကန်း ဆပ်ကပ် လှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပ

  warso1

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဝါဆို သင်္ကန်း ဆပ်ကပ် လှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပ

  Register to read more...

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် တို့၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေး နှင့် မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ

  meeting with sub

  ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေး နှင့် မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ  ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ

  Register to read more...

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ များနှင့် ကဏ္ဍစုံမှ သက်ဆိုင် ပတ်သက် သူများ၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဆက်ဆံရေး ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ကျင်းပ

  subandcso1

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ များနှင့် ကဏ္ဍစုံမှ သက်ဆိုင် ပတ်သက် သူများ၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဆက်ဆံရေး ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ကျင်းပ

  Register to read more...

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် IFES ( The International Foundation for Electoral Systems ) အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ဖြည့်သွင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်း ရှေ့ပြေးစီမံချက် ၂၀၁၄ ( Workshop) (3)

  23.4

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် IFES ( The International Foundation for Electoral Systems ) အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ဖြည့်သွင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်း ရှေ့ပြေးစီမံချက် ၂၀၁၄ ( Workshop)

  Register to read more...

 • လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ အဖြစ် ဥပဒေနှင့်အညီ ကျင်းပပေးမည်

   ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၁

  “ကမ္ဘာပေါ်တွင် ယခုအချိန်အထိ ဒီမိုကရေစီ စနစ်သည်သာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေသေးကြောင်း၊ လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ အဖြစ် ဥပဒေနှင့်အညီ ကျင်းပပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျင်းပမည့် နေ့ရက်ကို အချိန်မီ ကြေညာ ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်သည်များကို လက်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အားလုံး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း” ဖြင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက ယနေ့မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းပွဲတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားသည်။

   ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက “ ဘယ်အရာမဆို တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း လုပ်ကိုင်သည်ထက် စုစည်း လုပ်ကိုင်မှသာ အောင်မြင် နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ‘ စုပေါင်းညီညာ အောင်ကြောင်းဖြာ’ ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ပူးပေါင်း၍ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ချင်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်ကို ကောင်းအောင် လုပ်ကြမည့် သူများဖြင့် စုဖွဲ့ထားခြင်ပင် ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုကို စည်းရုံးပြီး နိုင်ငံတော်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည့် အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရဖို့ ဆိုသည်မှာ ပြည်သူက လက်ခံထောက်ခံမှ ပြည်သူ့အကျိုးကို ဆောင်ရွက်မှ လူထုက ယုံကြည်အားကိုးကာ မဲရနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုသည်မှာ Win Win မရနိုင်ကြောင်း၊ အားလုံးနိုင်တာမျိုး မရှိကြောင်း၊ အတူတကွ ပူးပေါင်းလက်တွဲကာ နိုင်ငံတော်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် အားလုံး ဆောင်ရွက်သွားကြမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လွှတ်တော်ပြင်ပ နိုင်ငံရေးဖြင့်လည်း နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပွင့်လင်းလာသည် နှင့်အမျှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အခြေအနေကောင်းများ ရရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ စည်းစည်းလုံးလုံး ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုကြောင်း၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြရန် အကြံပြု ပြောကြားလိုကြောင်း” ဖြင့် ပမာဏ ပြောကြားသည်။

  ထို့နောက် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ “ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ၃ ဒဿမ ၀၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင် ၂ ဒဿမ ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်များတွင် ၁ ဒဿမ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း စသည်ဖြင့် လစ်လပ်မှု အနည်းအကျဉ်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်တွင် ယခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပမည့် ( 27)th SEA Games ပြိုင်ပွဲနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေး လုပ်ငန်း၊ အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပမည့် အာဆီယံ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲများ၊ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌနေရာ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရမည့်အတွက် နိုင်ငံတော်တွင် အလုပ်များနေတာ တစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့၏ နိုင်ငံရေးစနစ်မှာ သုံးလွန်းတင် စနစ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် လွှတ်တော်များတွင် မြို့နယ်တစ်ခုစီမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် သုံးဦးစီရှိနေပြီး မြို့နယ်၏ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်နေရာ လစ်လပ်သွားသော်လည်း ကျန်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးက ဒေသ၏ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း’’ ဖြင့် ၎င်းက ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။

  ဆက်လက်၍ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲစာရင်း ကောက်ယူရာ၌ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အခက်အခဲများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ‘ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အလျင်အမြန် အပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ရ၍ မဲစာရင်း ကဏ္ဍ၌ အချိန် ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် တိကျမှန်ကန်မှု အားနည်းခဲကြောင်း၊ ပုံစံ(၁၀)နှင့် အိမ်ထောင်စု စာရင်းအပေါ် မူတည်ပြီး မဲစာရင်း ကောက်ခံရခြင်း ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ စာရင်းဇယားများသည် မှန်ကန်မှု အားနည်းခြင်း၊ နောက်ဆုံး အခြေအနေနှင့် မကိုက်ညီ၊ မဲစာရင်း မှန်ကန်ရေးတွင် အားနည်း ခဲ့ရကြောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အဆိုပါ မဲစာရင်းကို အခြေခံ ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် မဲစာရင်းတွင် ထပ်မံ၍ မဲစာရင်း မပြည့်စုံမှု၊ မမှန်ကန်မှုတွေ တွေ့ကြုံခဲ့ရကြောင်း၊ တိကျမှန်ကန်သော မဲစာရင်းကို မိမိတို့ မကောက်နိုင်သေးကြောင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူပြီးချိန်တွင် တိကျမှန်ကန်သော မဲစာရင်း ပြုစုရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နောင်တွင် မဲစာရင်း စာအုပ်များကို ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးများတွင် ထားရှိကာ အခါအားလျော်စွာ နောက်ဆုံးအနေနှင့် ကိုက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သေဆုံးစာရင်း ကိုပယ်၊ (၁၈) နှစ်ပြည့် စာရင်း ပြန်ဖြည့်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကို ချင့်ချိန်ပြီး ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို မကျင်းပရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း’ ဖြင့် ရှင်းလင်းပါသည်။

   ယင်းနောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ‘ လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ အဖြစ် ကျင်းပနိုင်ရန် မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းတစ်ရပ် ရေးဆွဲနေကြောင်း၊ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါတီများ၊ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများပါ ပူးပေါင်း ပါဝင်ပြီး ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုကြောင်း၊ မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းများ ကလည်း မီဒီယာ မှတစ်ဆင့် ပြည်သူလူထုကို အသိပညာပေး ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုကြောင်း’ ဖြင့် ၎င်းက ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။

  ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများက လာမည့် ပါတီစုံ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် မီဒီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ ပါတီကိုယ်စားလှယ်များ၏ ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်ပုံတင်ကြေး စရိတ်နှင့် ပါတီများ၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာကဏ္ဍ၊ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သင့်သည့် အချက်များအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ် အကြံပြုတင်ပြချက်များ အခန်းကဏ္ဍနှင့် လာမည့် ပါတီစုံ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ပြီး မျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် အထွေထွေ အကြံပြုတင်ပြချက်များ အခန်းကဏ္ဍတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကဏ္ဍအလိုက် အလှည့်ကျ ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။

  တင်ပြဆွေးနွေးချက်များအပေါ် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ပြန်လည် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးပြီး နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြားကာ တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းပွဲကို ညနေပိုင်း တွင် ရုပ်သိမ်း လိုက်သည်။

  တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပွဲ အပြီးတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌသည် သတင်းမီဒီယာများ၏ သိရှိလိုသည့် မေးမြန်းချက်များကို ပြန်လည် ရှင်းလင်း ဖြေကြားသည်။

   အဆိုပါ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပွဲသို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးနှင့် ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်း၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ခရိုင်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ (၃၂) ခုတို့မှ ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးဂျပန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော် အမတ်နှင့် ဂျပန်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ပါလီမန် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  IMG 0586

  နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၇

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် ဂျပန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော် အမတ်နှင့် ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ပါလီမန် အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ အီချီရိုအာရိုစာဝါ   ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပမည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အား လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပြည်သူလူထု၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဘက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာများနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေများ၊ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် Strategic Plan ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ဆန္ဒမဲပေးခြင်း ဆိုင်ရာများနှင့် မဲစာရင်း ပြုစုခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ရောက်ရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့်ဆိုင်ရာများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ လေ့လာရေး အဖွဲ့များ လာရောက် လေ့လာခွင့်ဆိုင်ရာများ၊ အခြား နိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲများသို့ သွားရောက် လေ့လာမှု အခြေအနေများ၊ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများကို ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးကြသည်။

  အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတူ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည့် ဦးမြင့်နိုင်၊ ဦးအောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးဝင်းကြည်၊ ဦးညွန့်တင်၊ ဦးဝင်းကိုနှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

   

   

 • လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့်ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် ဥပဒေနှင့်အညီ ကျင်းပပေးမည်

  sam-23

   လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့်ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် ဥပဒေနှင့်အညီ ကျင်းပပေးမည်

  Register to read more...

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌနှင့် The Carter Center မှ Field Office Director Mr.Frederick Rawski တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး

  IMG 98941

  ၂၄ - ၁၂ -၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌနှင့် The Carter Center မှ Field Office Director Mr.Frederick Rawski တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

  ဆွေးနွေးရာတွင် Carter Center ၏လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာ၌ အဓိကအနေဖြင့် International Observer နှင့် ပက်သက်၍ လုပ်ဆောင်သွားသည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ လာရောက်လေ့လာမည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့များနှင့် ပက်သက်၍ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လိုအပ်သည့် အကူအညီများ အကြံဉာဏ်များ ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ Training ၊ Workshop များကိုလည်း အခါသင့်သည့် အချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည့် အပြင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်နှင့် ဝန်ထမ်းများအား ပြည်ပနိုင်ငံများ၏ ရွေးကောက်ပွဲများသို့ လေ့လာရေး သွားရောက်ရန် ဖိတ်ကြားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌက ထိုလေ့လာရေးများကို ဖိတ်ကြားရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် သာမက Stakeholders များ၊ ပါတီများကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်သွားရန် အကြံပြုခဲ့ပါသည်။ Voter Education ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပက်သက်၍ ဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ် များစွာရှိသည့်အတွက် တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားဖြင့် ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

 • ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု ဖြေရှင်းနည်းစနစ် ( ERM Tool ) ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

  သတင်းစဉ်

   

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် International IDEA တို့ ပူးပေါင်း၍ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု ဖြေရှင်းနည်းစနစ် ( ERM Tool ) အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲအား ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး သင်တန်းခန်းမတွင် ၁၉-၃-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ ၂၀-၃-၂၀၁၄ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးမှ ဝန်ထမ်း(၂၀) ဦးနှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် (၅) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂၅) ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။

   

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖောင်ဒေးရှင်း ( IFES) တို့အကြား မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေရန် အသိပညာပေးဖလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ

  သတင်းစဉ်

  ပြည်ထောင်စုရွေကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်များဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖောင်ဒေးရှင်း ( The International Foundation for Electoral Systems –IFES) နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းများတွင် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေရန်အတွက် အသိပညာပေး ဖလှယ်ခြင်းဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ( MoU ) ကို ၂၄-၃-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။

   

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် IFES ( The International Foundation for Electoral Systems ) အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ဖြည့်သွင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်း ရှေ့ပြေးစီမံချက် ၂၀၁၄ ( Workshop)

  သတင်းစဉ် ( ၂၃.၄.၂၀၁၄ )

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် IFES ( The International Foundation for Electoral Systems ) အဖွဲ့အစည်းတို့ပူးပေါင်း၍ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ဖြည့်သွင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်း ရှေ့ပြေးစီမံချက် ၂၀၁၄ ( Workshop ) အား၂၃-၄-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သင်တန်းခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။ ထို Workshop သို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကြည်၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းနှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း ( ၇ ) ဦး၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ များမှ အဖွဲ့ဝင်( ၇ ) ဦး၊လူမှု အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူ(၈) ဦး၊ မြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်း သူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ (၁) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂၃ ) ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

   

 • နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခွင့်များလာရောက်လျှောက်ထားလျက်ရှိ

  လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက် တစ်ပါတီ သည် နိုင်ငံရေး ပါတီ မှတ်ပုံ တင်ခွင့်အား ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၀ ရက် နေ့တွင် ပြည်ထောင်စ ုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သို့ လာရောက် လျှောက်ထား ခဲ့သည်။

 • ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာခြင်း

  နိုင်ငံရေး ပါတီ မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားသော လူဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီမှ အသုံးပြုမည့် ပါတီအလံ နှင် တံဆိပ် တို့ကို ကန့်ကွက် လိုက ယခု ကြေညာသည့် နေ့မှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထား များဖြင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ လာရောက် ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။

 • ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာခြင်း

  နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၉ အရ နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထား ပြီးဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင် အမျိုးသား အင်အားစု ပါတီက ယင်းတို့၏ ပါတီအမည်ကို ရခိုင် အမျိုးသား အင်အားစု ပါတီ အမည်သို့ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခွင့် တင်ပြခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍  ကန့်ကွက်လိုက ယခု ကြေညာသည့် နေ့မှစ၍ (၇)ရက် အတွင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထား များဖြင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သို့ လာရောက် ကန့်ကွက် နိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလ ၂၈ ရက်နေ့ တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာ ခဲ့သည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ The Innovative အဖွဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းမှ သင်တန်းသားများ လာရောက်လေ့လာ

  The-Innovative
  နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၁၀

  The Innovative Institute (ဆန်းသစ်အဖွဲ့) နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်းမှ တာဝန်ရှိသူ (၄) ဦးနှင့် သင်တန်းသား(၂၇)ဦး တို့သည် ယနေ့နံနက်(၁၀)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးသို့ လာရောက် လေ့လာခဲ့ကြရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူး တို့က ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ တွင် တွေ့ဆုံ၍ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ များကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

  အစီအစဉ် အရ The Innovative Institute မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက မိတ်ဆက် စကား ပြောကြားပြီး သင်တန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် များအား ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

  ထို့နောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်က ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ၊ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများကို လေ့လာ၍ လွတ်လပ် တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စေရေး မဟာဗျုဟာ စီမံကိန်း ချမှတ် ဆောင်ရွက် နေမှုများကို လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကိုမှ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  နည်းဥပဒေ ဆိုင်ရာ များတွင် ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက် ထားချက်များမှ သိသင့် သိထိုက် သည်များကို လည်းကောင်း အကျယ်တဝင့် ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး တက်ရောက် လာသော သင်တန်းသား များ၏ သိရှိ လိုသည် များကို ပြန်လည် ရှင်းလင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

  ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးမှ သင်တန်းသားများ မေးမြန်းသည့် မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း ရှေ့ပြေး စီမံချက် ဆောင်ရွက် နေမှု၊ ရှေ့ပြေး စီမံချက် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ မဲဆန္ဒရှင်နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း(CSO)များ အနေဖြင့် ဆောင်ရွက် ရမည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ ပြည်ပရောက် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ ပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကြုံတွေ့ လာနိုင်သည့် Risk များအား ကြိုတင် ကာကွယ် နိုင်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက် နေမှုများနှင့် အခြား မေးမြန်းချက်များ အပေါ် ဖြည့်စွက် ရှင်းလင်း၍ လည်းကောင်း နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြားပြီး အခမ်းအနားကို  ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။


   

   

 • ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာခြင်း

  နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားသော ခူမီး(ခမီး) အမျိုးသားပါတီ [ KHUMI ( KHAMI ) NATIONAL PARTY] မှ အသုံးပြုမည့် ပါတီအမည်၊ ပါတီအလံ နှင် တံဆိပ်တို့ကို ကန့်ကွက်လိုက ယခု ကြေညာသည့် နေ့မှစ၍ (၇)ရက်အတွင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထား များဖြင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သို့ လာရောက် ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်းဥပဒေ ၁၄ (ဃ) အရ အများသိစေရန် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။

 • မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသား အင်အားစု ပါတီအား ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသား အင်အားစု ပါတီ အမည်သို့ ပြောင်းလဲ ခွင့်ပြုခြင်း

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ အရ မှတ်ပုံ တင်ထားပြီး ဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသား အင်အားစု ပါတီ သည် ယင်းပါတီ၏ အမည်ကို ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသား အင်အားစု ပါတီ အမည်သို့ ပြောင်းလဲ အသုံးပြု လိုကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ တင်ပြလာ၍ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ဥပဒေ နှင့်အညီ စိစစ်ပြီး သဘော တူပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင် ပြည်နယ် အမျိုးသား အင်အားစု ပါတီ အား ၂၀.၆.၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ စ၍ ရခိုင်ပြည်နယ် အမျိုးသား အင်အားစု ပါတီ အမည်ဖြင့် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း ကြေညာ အပ်ပါ သည်။

 • ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း အများသိစေရန် ကြေညာခြင်း

  နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားသော ချင်း ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ မှ နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း  ဥပဒေပုဒ်မ ၅ အရ  နိုင်ငံရေး ပါတီ အဖြစ် မှတ်ပုံ တင်ခွင့် ပြုရန် ၁၆-၆-၂၀၁၄ ရက်နေ့ တွင် လျှောက်ထား လာပြီး အသုံးပြုမည့် ပါတီ အမည်၊ ပါတီ အလံနှင့် တံဆိပ် တို့ကို ကန့်ကွက် လိုက ယခု ကြေညာသည့် နေ့မှ စ၍ (၇)ရက် အတွင်း ခိုင်လုံသော အထောက် အထား များဖြင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သို့ လာရောက် ကန့်ကွက် နိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံ တင်ခြင်း နည်းဥပဒေ ၁၄ (ဃ) အရ အများ သိစေရန် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာ ခဲ့သည်။

 • တပ်မတော်သား တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ( ၆ ) ဦး အစားထိုး ပြောင်းလဲခြင်း

  ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်
  နေပြည်တော်

  ကြေညာချက်အမှတ် ( ၂၀ / ၂၀၁၄ )
  ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော်    ၈      ရက်
  ( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ဇွန် လ   ၂၀    ရက် )
  တပ်မတော်သား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ( ၆ ) ဦး အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း
  ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာ လ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ပထမ အကြိမ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ တွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် က အမည်စာရင်း တင်သွင်းထား သော တပ်မတော်သား တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ( ၆ ) ဦးတို့ကို အမည်စာရင်း ပြောင်းလဲလိုကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၃ နှင့်အညီ အကြောင်းကြားချက် အရ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က စိစစ်ပြီး ၂၀.၁.၂၀၁၁ ရက်စွဲပါ ကော်မရှင်၏ ကြေညာချက် အမှတ် (၃/၂၀၁၁)နှင့် ၁၅.၁၁.၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ ကော်မရှင်၏ ကြေညာချက် အမှတ် (၄၈/၂၀၁၂) တို့တွင် ဖော်ပြထားသည့် အောက်ပါ တပ်မတော်သား တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၆) ဦး တို့အား ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြပါ အတိုင်း အစားထိုး ပြောင်းလဲလိုက်သည် -
    မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
    (၁) ကြည်း ၂၈၅၃၂ ( အစား) ကြည်း ၂၉၉၈၉
      ဗိုလ်မှူး မိုးကျော်ထွန်း   ဗိုလ်ကြီး တင်ဌေး
    ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်
    (၂) ကြည်း ၃၃၁၃၄ ( အစား) ကြည်း ၁၆၅၁၇
      ဗိုလ်မှူး ဉာဏ်လင်းမောင်      ဗိုလ်ချုပ် မောင်မောင်အုန်း
    (၃) ကြည်း ၃၄၃၄၅ ( အစား) ကြည်း ၄၈၃၅၂
      ဗိုလ်မှူး ကျော်မျိုးထွန်း   ဗိုလ်ကြီး ကျော်သူ
    ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
    (၄) ကြည်း ၃၅၇၄၄ ( အစား) ကြည်း ၃၅၁၃၂
      ဗိုလ်မှူး အာကာကျော်ဆွေ   ဗိုလ်ကြီး ခင်မောင်ဝင်း
    (၅) ကြည်း ၃၆၂၀၄ ( အစား) ကြည်း ၂၉၄၀၃
      ဗိုလ်မှူး ထွန်းလင်းတာ   ဗိုလ်ကြီး အောင်မြတ်ဝင်း
    (၆) ကြည်း ၂၈၄၇၀ ( အစား) ကြည်း ၃၂၄၆၉
      ဗိုလ်ကြီး သက်နိုင်ဦး   ဗိုလ်ကြီး သန်းမြင့်
           
           
         အမိန့်အရ
           
           
          ( တင်ထွန်း )
          အတွင်းရေးမှူး
          ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

   

 • ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၏ ပြန်တမ်းဝင် အမှတ် ပြင်ဆင်ခြင်း

  ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်
  နေပြည်တော်

  ကြေညာချက်အမှတ် ( ၂၂ / ၂၀၁၄ )
  ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော်    ၁၂     ရက်
  ( ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊  ဇွန် လ   ၂၄    ရက် )
  ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၏ ပြန်တမ်းဝင် အမှတ် ပြင်ဆင်ခြင်း
  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ၂၀ - ၆ - ၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက် အမှတ် (၂၀/၂၀၁၄) ဖြင့် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည့် တပ်မတော်သား တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (၆) ဦး အစားထိုး ပြောင်းလဲခြင်း ကြေညာချက် ၏ အမှတ်စဉ်(၄) တွင် ပါရှိသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၏ ပြန်တမ်းဝင် အမှတ်အား အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်လိုက်သည် -
           
      ကြည်း ၃၅၁၃၂ ( အစား) ကြည်း ၂၇၇၆၉
      ဗိုလ်ကြီး ခင်မောင်ဝင်း      ဗိုလ်ကြီး ခင်မောင်ဝင်း
           
           
           အမိန့်အရ
           
           
          ( တင်ထွန်း )
          အတွင်းရေးမှူး
          ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

   

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် အလုပ်သမား ရေးရာ ဆိုင်ရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးအား လက်ခံ တွေ့ဆုံ

  detail us fto

  နေပြည်တော်  ဇွန် ၂၆

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး သည် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် အလုပ်သမား ရေးရာ ဆိုင်ရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Mr. Tom Malinowski ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၁၀:၁၅ နာရီ တွင် နေပြည်တော် ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာ ၌ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ကိစ္စရပ် များ၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ဖွဲ့စည်းမှု ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များ လွတ်လပ်စွာ ဥပဒေ နှင့်အညီ စုဝေး ဟောပြောခွင့် နှင့် မဲဆွယ် စည်းရုံးခွင့် ဆိုင်ရာ ကိစ္စ ရပ်များ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် နေမှု အခြေအနေ များ၊ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ များအား လွတ်လပ်၍ တရား မျှတပြီး ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက် သွားမည့် အခြေအနေ များ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ Observer များအား လာရောက် လေ့လာ ခွင့်ပြု သွားမည့် ကိစ္စရပ် များ၊ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲ များသို့ သွားရောက် လေ့လာ ခဲ့မှုများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များအပေါ် ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး ကြသည်။

  ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာ ၌ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဦးမြင့်နိုင်၊ ဦးအောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးဝင်းကြည်၊ ဦးညွန့်တင်၊ ဦးဝင်းကို၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းနှင့် ကော်မရှင်ရုံး မှ တာဝန် ရှိသူများ၊ ဧည့်သည် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Mr. Tom Malinowski နှင့်အတူ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး Mr. Derek Mitchell တို့ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။

  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများအကြား ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအစည်းအဝေးတွင် ဥက္ကဋ္ဌပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း

  ( ၂.၇.၂၀၁၄ )

   ယနေ့ ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အကြား တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး သို့  တက်ရောက် လာကြသော  နိုင်ငံရေး ပါတီ အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်   များအား ယခုလို တွေ့ဆုံ ရတဲ့ အတွက် ဝမ်းမြောက် ပါကြောင်း နှင့် မင်္ဂလာ ပါလို့ နှုတ်ခွန်း ဆက်သ ပါကြောင်း ပြောကြား လိုပါတယ်။

  ကော်မရှင် အနေဖြင့် နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ငန်း လမ်းညွှန် များကို ရေးဆွဲ ရာမှာ ပြီးခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲ များမှ အတွေ့အကြုံများ အပေါ် အခြေခံ၍ လည်းကောင်း၊  နိုင်ငံရေး ပါတီ များနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ များတွင် နိုင်ငံရေး ပါတီ များမှ အကြံပြု တင်ပြချက်များ အပေါ်  မူတည်၍ လည်းကောင်း ရေးဆွဲ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရေးဆွဲ ရတဲ့ အကြောင်း ကတော့ နိုင်ငံရေး ပါတီ များ၏ လိုအပ်  ချက်များ အပေါ် ဖြေလျှော့ သင့်သည် များကို ဖြေလျှော့ ပေးရန်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ် များတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက် ကြသူများ အနေဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရာ၌ နည်းဥပဒေ နှင့် လုပ်ငန်း လမ်းညွှန် များအား ရှင်းလင်း နားလည် လွယ်ကူပြီး တိတိကျကျ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ရေးဆွဲ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ဆင် ရေးဆွဲ ထားတဲ့ နည်းဥပဒေ များ၊ လုပ်ငန်း လမ်းညွှန် များကိုလည်း နိုင်ငံရေး ပါတီ များသို့ ဖြန့်ဝေ ခဲ့ပြီး လိုအပ်ချက်များ၊ အကြံပြုချက်များကို တောင်းခံ ခဲ့ပါတယ်။ ပေးပို့လာသည့် အကြံပြုချက် များအား ပြဌာန်း ထားသော ဥပဒေ များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ပြီး ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါတယ်။

  ယခုလို ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ခြင်း မှာလည်း ကော်မရှင် အနေဖြင့် လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ အသီးသီး၏ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ပုဒ်မ (၉၀) ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့်အညီ ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဥပဒေ တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့် နည်းဥပဒေ များ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာ များ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက် များကို ထုတ်ပြန် နိုင်သော လုပ်ပိုင် ခွင့်ကို ပေးထား ပါတယ်။ ဥပဒေ များကိုတော့ လွှတ်တော် ကသာ ပြင်ဆင် ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ နည်းဥပဒေ များနှင့် လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်များ ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေး ပါတီ များ၏ အကြံပြု ချက်များ မှ အချို့မှာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင် ရမည့် အကြံပြု ချက်များ ဖြစ်နေ၍ ကော်မရှင် အနေဖြင့် ပြင်ဆင် မရသည့် အတွက် ပြင်ဆင် မထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။   ဥပဒေ ပြဌာန်းချက် များနှင့် သွေဖယ်မှု မရှိသော အကြံပြု  ချက်များကို တတ်နိုင် သမျှ  ပြင်ဆင် ပေးထား ပါတယ်။    

  လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ စုဝေး ဟောပြောခွင့်၊ မဲဆွယ် စည်းရုံးခွင့် တို့နှင့် ပတ်သက်တဲ့ မူကြမ်း (၁/၂၀၁၄) နှင့် ပတ်သက်ပြီး တော့လည်း အနည်းငယ် ပြောလို ပါတယ်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ စုဝေး ဟောပြောခွင့် (Election Campaign ) နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံ အသီးသီးမှာ အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ပြီး ဆောင်ရွက် ကြပါတယ်။ ဒီလို ဆောင်ရွက် ရာမှာ ညွှန်ကြားချက် တွေ၊ လိုက်နာရမဲ့ ကျင့်ဝတ် (Code of Conduct) တွေကို သတ်မှတ်ပေး ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ မှာလည်း ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမိန့် အမှတ် (၃/ ၉၀) ၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြေငြာချက် အမှတ် (၉၁/၂၀၁၀) တို့ဖြင့် ညွှန်ကြား ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ မှာလည်း ကြေငြာချက် အမှတ် (၉၁/၂၀၁၀) ကိုပင် လိုက်နာ ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းညွှန်ကြား ချက်ဟာ ယနေ့အထိ အာဏာ တည်လျက် ရှိပါတယ်။ ယခု ပေးပို့ ထားတဲ့ ( ၁ / ၂၀၁၄) ဟာလည်း  ၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးနောက် ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ပါဝင် ခဲ့သော ပါတီ များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ပြည်လည် သုံးသပ်သည့် အစည်း အဝေး မှ တင်ပြချက်များ အပေါ် လွတ်လပ်၍ တရားမျှ တပြီး  ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ပြင်ဆင် ထားသော ညွှန်ကြား ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီညွှန်ကြားချက် ကို နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေဖြင့် အကြံပြု နိုင်ရေး အတွက် ပေးပို့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကြံပြုချက်များ ပြန်လည် ပေးပို့ ရာမှာ အပြု သဘော ဆောင်သော အကြံပြု ချက်များ ပါရှိ ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အချို့ ပါတီများ အနေနှင့် တရားဝင် အကြံပြု ချက်များကို တင်ပြခြင်း မပြုဘဲ မီဒီယာ မှာ ဝေဖန် ပြောဆိုမှု ရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။

  ဒီညွှန်ကြားချက် (၁/၂၀၁၄)ကို ပြဌာန်းဖို့ လုပ်ရ တာကလည်း ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်လောင်း များ မဲဆွယ် စည်းရုံး ကြတဲ့ အခါ ပါတီ ကြီးငယ် မျှတ စေလို တာရယ်၊ စည်းကမ်း တကျရှိပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှု များနှင့် Risk များ မဖြစ် ပေါ်စေလိုတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။

  ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၁၉၉၀ ပြည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နဲ့ ယခု ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရဲ့ ကွာခြားချက် ကို ပြောပြ လိုပါတယ်။ ယခင် ပါတီစုံ ဒီမို ကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အောက်မှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ရပြီး ပြဌာန်း ဥပဒေ မရှိဘဲ အမိန့်ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါတယ်။ ယနေ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဟာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေနှင့် ပြဌာန်းထားပြီး ဖြစ်လို့ ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရ ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ကို သတ်မှတ် ပြဌာန်းရာ မှာ လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြားချက် များကို ရေးဆွဲ ထုတ်ပြန်ခြင်း တို့၌ တူညီ သော်လည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေ မှာတော့ ပုဒ်မ ၁၀ (ဌ) မှာ နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ နှင့်အညီ နိုင်ငံရေး ပါတီများ ကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကြီးကြပ် စေခြင်းကို ထည့်သွင်း ပြဌာန်း ထားတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ ဒီလို နိုင်ငံရေး ပါတီ များကို ကြီးကြပ်ရန် ကော်မရှင်ကို တာဝန် ပေးထားခြင်း ကလည်း ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအနေနှင့် ဒီမိုကရေစီ ရေချိန် မမြင့်မီ ကာလ အတွင်း နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေဖြင့် ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက် စေရန်နှင့် ရှင်သန် ရပ်တည် နိုင်ရန် အတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ဟန် တူပါတယ်။ နောက်တစ်ချက် ကတော့ ၁၉၉၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အငြင်းပွား မှုကို စစ်ဆေးဖို့ အစိုးရ အဖွဲ့ မှ ဆောင်ရွက်ရန် ပြဌာန်း ထား သော်လည်း ၂၀၁၂ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေ မှာတော့ ပုဒ်မ ၁၀(ဇ) မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အငြင်းပွား မှုကို စစ်ဆေး နိုင်ရေး အတွက် ဥပဒေ နှင့်အညီ ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဆိုပြီး ပြဌာန်း ထားပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှု များကို စစ်ဆေးဖို့ ကော်မရှင်ကို တာဝန် ပေးအပ်ထား တာကလည်း ရွေကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များကို ထဲထဲဝင်ဝင် သိရှိတဲ့ ကော်မရှင်က စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခြင်း အားဖြင့် မှန်မှန် ကန်ကန် နှင့် တရား မျှတစွာ စစ်ဆေး နိုင်မှာ ဖြစ်လို့ပဲလို့ ယူဆပါတယ်။ နောက်တစ်ချက် ကတော့ ပါတီများ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ကြီးကြပ် စေခြင်း ကလည်း အစိုးရ အဖွဲ့ အထူးသဖြင့် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံပြီး ပဋိပက္ခ မဖြစ်စေ လိုပဲ နိုင်ငံရေးပါတီ များနှင့် အစိုးရကြား ကော်မရှင်က ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်း ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် အတွက် တာဝန် ပေးထားခြင်း   ဖြစ်တယ် လို့ဘဲ ခံယူ ထားပါတယ်။

  ကျွန်တော်တို့ ကော်မရှင်ကတော့ နိုင်ငံရေး ပါတီ များကို ကြီးကြပ် ရာမှာ ပါတီများ အနေဖြင့် ပြဌာန်း ထားတဲ့ ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရေး ကိုသာ ကြီးကြပ် နေတာ ဖြစ်ပြီး ယနေ့အထိ သတိပေး ဆောင်ရွက် နေတဲ့ အနေအထားပဲ ရှိပါတယ်။ ယနေ့ အထိ ပါတီ ( ၆၅ ) ပါတီ ရှိတဲ့ အနက် သတိပေးခဲ့ ရတဲ့ ပါတီ အရေအတွက် ဟာ အနည်းအကျဉ်း ပဲရှိပါတယ်။ ကော်မရှင် အနေနဲ့ နေရာ တကာမှာ ဝင်ရောက် စွက်ဖက် နေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေနဲ့  ဥပဒေနဲ့ အညီ ဆောင်ရွက် နေသမျှ ကျွန်တော်တို့ ကော်မရှင်က ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေနဲ့ ပြဌာန်း ထားသော ဥပဒေများ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက် နေဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ ဥပဒေများ ကိုလည်း သေသေချာချာ လေ့လာကြဖို့ လိုပါတယ်။ လေ့လာပြီး ကိုယ်လိုရာ ကောက်ချက် မချမိ ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းနဲ့ ညွှန်ကြား ချက်များ ဆိုတာ အပေါ် ကလာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အောက်က နေလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်များ အပေါ် နောင်ထပ် မဖြစ် ရလေအောင် သုံးသပ် ထုတ်ပြန်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရပိုင်ခွင့် တွေကို အားလုံး မျှတ စေဖို့၊ ပဋိပက္ခတွေ မဖြစ်ဘဲ ညီညွတ် စေဖို့နဲ့ ကာကွယ် ပေးဖို့ အတွက်ပဲ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ခံယူစေ လိုပါတယ်။

  ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ စစ်မှန်၍ စည်းကမ်း ပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီ စနစ် ကျင့်သုံးမယ် ဆိုတာကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမှာ ပြဌာန်းထား ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်တော့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်း ပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေ စီစနစ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ စနစ်၏ သဘော သဘာဝ အရ  လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို ရေးသားခွင့်၊ စည်းရုံးခွင့် ကိုလည်း ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ဖို့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမှာ ပြဌာန်း ထားပါတယ်။ ဒီအခွင့်အရေး တွေကို မထိ ခိုက်ဖို့ ဆိုရင် ပြဌာန်း ထားတဲ့ ဥပဒေ တွေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း တွေနဲ့ ညွှန်ကြား ချက်တွေကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက် ကြဖို့ လိုပါတယ်။ ပြဌာန်း ထားပြီး လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု မရှိဘူး၊ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု မရှိတာကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိဘဲ လစ်လျူ  ရှုနေမယ် ဆိုရင် ထုတ်ပြန် ထားတဲ့ ဥပဒေတွေဟာ ရုပ်ပြပဲ ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ကြီးကြပ်ရမဲ့ ကော်မရှင် အနေနဲ့ မကြီးကြပ်ရင် တာဝန် မကျေမှာ ဖြစ်သလို ဥပဒေ လိုက်နာရမည့် ပါတီတွေ အနေနှင့်လည်း မလိုက်နာရင် ကော်မရှင်မှာ ဥပဒေကို လေးစာ လိုက်နာပါမယ် လို့ ဝန်ခံကတိ လက်မှတ်ရေးထိုး ထားတာလည်း ဖောက်ဖျက်ရာ ကျပါမယ်။ ဒါကြောင့် ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေများ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ဖို့ အတွက်နဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် ပဋိပက္ခတွေ မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်း နေရတာပဲ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ပြောလိုပါတယ်။

  နိဂုံးချုပ် အနေနဲ့ ပြောကြား လိုတာက ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ များကို ကျင်းပ ရာမှာ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတမှု ရှိအောင် ကျင်းပ ပေးမယ် ဆိုတာကို ယခင် ကတည်းက ပြောဆို ကတိပြု ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆောင်ရွက် ချက်ကို တွေ့ခဲ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေနဲ့ မျှမျှတတ ဆောင်ရွက်ပါ့ မလားဆိုတဲ့သံသယ တွေကို ကြားနေ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကော်မရှင် အနေနဲ့ လာမယ့် ၂၀၁၄ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ရော ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုပါ ဘက်မလိုက်ဘဲ မျှမျှ တတ ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက် သွားမယ် ဆိုတာကို  ထပ်လောင်း ပြောကြား လိုပါတယ်။  လွတ်လပ် တရားမျှ တပြီး ဥပဒေ နှင့်အညီ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ နိုင်ဖို့ ကော်မရှင်၊ ပါတီ၊ လူမှု အဖွဲ့ အစည်း (CSO ) များနှင့် မီဒီယာတို့ ပူးပေါင်းပြီး လူထုကို ပညာပေး၊ လူထု စွမ်းအား ရယူကာ ဆောင်ရွက်မှသာ ဖြစ်မြောက် အောင်မြင်မယ် လို့ ယုံကြည် ပါတယ်။ ဥပဒေ နှင့်အညီ လွတ်လပ် တရား မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း ပြည်တွင်း ပြည်ပ  စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့များ ဖိတ်ခေါ်ပြီး၊ ၎င်းတို့ ရှေ့မှောက်မှာ မှတ်ကျောက်တင် ဆောင်ရွက် သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား လိုပါတယ်။ နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေဖြင့် သံသယ တွေကို ဖျောက်ဖျက် ပစ်ပြီး ပြဌာန်း ထားသော ဥပဒေများ နှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်၍ ပါတီ အကျိုး၊ နိုင်ငံ အကျိုးကို သယ်ပိုး ဆောင်ရွက် နိုင်ပါ စေကြောင်း ဆန္ဒပြုရင်း နိဂုံး ချုပ်လိုက်ပါတယ်။

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အကြား ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှု အစည်း အဝေးကျင်းပ

  parties-slidingmenu

  နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၂

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အကြား ရွေးကောက် ပွဲဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ညှိနိုင်း ဆောင်ရွက်မှု အစည်းအဝေး ကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပ သည်။

  အစည်းအဝေး သို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဦးမြင့်နိုင်၊ ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးဝင်းကြည်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးညွှန့်တင်၊ ဦးဝင်းကို၊ ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းနှင့် တာဝန် ရှိသူများ၊ ဖိတ်ကြား ထားသော နိုင်ငံရေးပါတီ (၆၁) ပါတီမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြသည်။

  ရှေးဦးစွာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက အမှာစကား ပြောကြား ရာတွင် ကော်မရှင် အနေဖြင့် နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ငန်း လမ်းညွှန် များကို ရေးဆွဲ ရာတွင် ပြီးခဲ့ သည့် ရွေးကောက်ပွဲ များ၏ အတွေ့အကြုံ များကို အခြေခံ၍ လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ များတွင် နိုင်ငံရေး ပါတီ များမှ အကြံပြု တင်ပြချက်များ အပေါ် မူတည်၍ လည်းကောင်း ရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေးဆွဲခဲ့သည့် ရည်ရွယ်ချက် မှာ နိုင်ငံရေး ပါတီ များ၏ လိုအပ် ချက်များ အပေါ် ဖြေလျှော့ သင့်သည် များကို ဖြေလျှော့ပေးနိုင် ရေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ် များတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက် သူများ အနေဖြင့် လုပ်ငန်း စဉ်များ ဆောင်ရွက် ရာတွင် နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ငန်း လမ်းညွှန် များကို ရှင်းလင်းနားလည် လွယ်ကူ စေရေးနှင့် တိတိကျကျ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး အတွက် ရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြင်ဆင် ရေးဆွဲ ထားသည့် နည်းဥပဒေ များ၊ လုပ်ငန်း လမ်းညွှန် များကိုလည်း နိုင်ငံရေး ပါတီများ သို့ ဖြန့်ဝေ၍ လိုအပ်ချက်များ၊ အကြံပြု ချက်များကို တောင်းခံခဲ့ ပါကြောင်း၊ ယင်းအကြံပြု ချက်များ ကို ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေများ နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ပြီး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း။

      ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ခြင်း မှာလည်း ကော်မရှင်အနေဖြင့် လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ အသီးသီး၏ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၉၀ ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းဥပဒေတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့် နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ အမိန့် ကြော်ငြာ စာများ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက် များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပေးထားပါကြောင်း၊ ဥပဒေများကို လွှတ်တော် ကသာ ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါကြောင်း၊ နည်းဥပဒေ များနှင့် လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်များ ပြင်ဆင် ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေး ပါတီများ၏ အကြံပြုချက်များမှ အချို့သည် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရမည့် အကြံပြု ချက်များ ဖြစ်နေ၍ ကော်မရှင် အနေဖြင့် ပြင်ဆင်မရသည့် အတွက် ပြင်ဆင်မထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက် များနှင့် သွေဖယ်မှု မရှိသည့် အကြံပြု ချက်များကို တတ်နိုင်သမျှ ပြင်ဆင် ပေးထား ပါကြောင်း။

      လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ စုဝေး ဟောပြောခွင့်၊ မဲဆွယ် စည်းရုံးခွင့် တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် မူကြမ်း (၁/၂၀၁၄) နှင့်ပတ်သက်၍ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ စုဝေး ဟောပြောခွင့်ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှ အချိန် ကာလ သတ်မှတ်၍ ဆောင်ရွက်ကြပါကြောင်း၊ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက် ရာတွင် ညွှန်ကြားချက်များ၊ လိုက်နာရ မည့် ကျင့်ဝတ် များကို သတ်မှတ်ပေး ကြပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ တွင် အမိန့် အမှတ် (၃/၉၀)နှင့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ကြေငြာ ချက်အမှတ် (၉၁/၂၀၁၀) တို့ကို ညွှန်ကြားခဲ့ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲတွင်လည်း ကြေငြာချက်အမှတ် (၉၁/၂၀၁၀)ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါကြောင်း၊ ယင်းညွှန်ကြားချက် သည် ယနေ့အထိ အာဏာ တည်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ ယခု ပေးပို့ ထားသည့် (၁/၂၀၁၄)သည်လည်း ၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးနောက် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ပြန်လည် သုံးသပ်သည့် အစည်း အဝေးမှ တင်ပြချက်များ အပေါ် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတပြီး ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားသော ညွှန်ကြား ချက်များ ဖြစ်ပါကြောင်း။

  ညွှန်ကြားချက် (၁/၂၀၁၄) ကို ပြဋ္ဌာန်း ရန်လုပ်ဆောင်ရ ခြင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ မဲဆွယ် စည်းရုံး ကြသည့် အခါ ပါတီ ကြီးငယ် မျှတရေးနှင့် စည်းကမ်းရှိပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှု များနှင့် Risk (ဘေးသင့်မှု) များ မဖြစ်ပေါ် စေရေး အတွက်ဖြစ်ကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေ အညီ ဆောင်ရွက်ရ ပါကြောင်း၊ ထို့ပြင် ကော်မရှင်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းရာတွင် လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်များ၊ ညွှန်ကြားချက် များကို ရေးဆွဲထုတ် ပြန်ခြင်းတို့သည် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် တူညီသော်လည်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေတွင် ပုဒ်မ ၁၀(ဌ) တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေနှင့် အညီ နိုင်ငံရေးပါတီ များကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်စေခြင်း ကို ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်း ထားသည်ကို တွေ့ရပါကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီများကို ကြီးကြပ်ရန် ကော်မရှင်အား တာဝန်ပေး ထားခြင်းသည် နိုင်ငံအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရေချိန်မမြင့်မီ ကာလအတွင်း နိုင်ငံရေးပါတီ များသည် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင် စေရေးနှင့် ရှင်သန်ရပ်တည် နိုင်စေရေးတို့ကို ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းအပြင် ၁၉၉၀ တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုကို စစ်ဆေးရန် အစိုးရအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်ရန် ပြဋ္ဌာန်းထား သော်လည်း ၂၀၁၂ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၁၀(ဇ) တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုကို စစ်ဆေးနိုင်ရေး အတွက် ဥပဒေနှင့်အညီ ရွေးကောက် ပွဲခုံအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်းဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အငြင်းပွား မှုများကို စစ်ဆေးရန် ကော်မရှင်ကို တာဝန် ပေးအပ်ထားခြင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ထဲထဲဝင်ဝင် သိရှိသည့် ကော်မရှင်က စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် မှန်မှန်ကန်ကန် နှင့် တရားမျှတစွာ စစ်ဆေး နိုင်မည်ဟု ယူဆ၍ ဖြစ်ပါကြောင်း။

  ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ကြီးကြပ်ရာတွင် ပါတီများအနေဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့့် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ကြီးကြပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့အထိ ပါတီ (၆၅) ပါတီရှိသည့်အနက် သတိပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည့် ပါတီအရေ အတွက်သည် အနည်း အကျဉ်းသာရှိ ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေဖြင့် ပြဋ္ဌာန်း ထားသော ဥပဒေများ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း။ ပါတီများ အနေဖြင့် ဥပဒေများကို  သေသေချာချာ လေ့လာကြရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လေ့လာပြီး ကိုယ်လိုရာ ကောက်ချက်မချမိစေရန်လည်း လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ဥပဒေစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းနှင့် ညွှန်ကြားချက် များသည် ရပိုင်ခွင့်များကို အားလုံးမျှ တစေရေးနှင့် ပဋိပက္ခများ မဖြစ်ဘဲ ညီညွှတ် စေရေးနှင့် ကာကွယ်ပေးရေး အတွက် ဖြစ်သည်ဟု ခံယူစေ လိုပါကြောင်း။

  မိမိတို့ နိုင်ငံ အနေဖြင့် စစ်မှန်၍ စည်းကမ်း ပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကျင့်သုံး မည်ဆို သည်ကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်း ထားပါကြောင်း၊ ဒီမို ကရေစီ စနစ် ဖြစ်သော်လည်း စည်းကမ်း ပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေ စီစနစ်ဟု ဆိုထားပါကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ စနစ်၏ သဘော သဘာဝ အရ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို ရေးသားခွင့်၊ စည်းရုံးခွင့် ကိုလည်း ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားပါ ကြောင်း၊ ယင်းအခွင့်အရေး များ မထိခိုက် စေရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များနှင့် ညွှန်ကြားချက် များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသည်ကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိဘဲ လစ်လျူရှု နေမည် ဆိုလျှင် ထုတ်ပြန် ထားသည့် ဥပဒေ များသည် ရုပ်ပြသာ ဖြစ်နေမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ကြီးကြပ်ရမည့် ကော်မရှင် အနေနှင့် မကြီးကြပ်မှု မရှိလျှင် တာဝန် မကျေမည် ဖြစ်သကဲ့သို့ ဥပဒေကို လိုက်နာရမည့် ပါတီတွေ အနေဖြင့် မလိုက်နာလျှင် ကော်မရှင်မှာ ဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာ ပါမည်ဟု ဝန်ခံ ကတိ လက်မှတ် ရေးထိုးသည် မှာလည်း ဖောက်ဖျက်ရာ ကျမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြဋ္ဌာန်း ထားသည့် ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် အငြင်းပွားဖွယ် ပဋိပက္ခများ မဖြစ်ရေး ထိန်းသိမ်း နေရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း။

  နိဂုံးချုပ် အနေဖြင့် မိမိတို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် ရွေးကောက်ပွဲ များကို ကျင်းပရာတွင် လွတ်လပ်၍ တရားမျှ တမှု ရှိစွာ ကျင်းပ ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းကို ယခင် ကတည်းက ပြောဆို ကတိပြု ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့် မျှမျှတတ ဆောင်ရွက်မှု ရှိမည်လား ဆိုသည့် သံသယ တွေကို ကြားနေရ ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ ကော်မရှင် အနေနဲ့ လာမယ့် ၂၀၁၄ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ တွင်သာမက ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုပါ ဘက်မလိုက်ဘဲ မျှမျှတတ ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဆိုတာကို ထပ်လောင်း ပြောကြားလို ပါကြောင်း၊ လွတ်လပ် တရားမျှ တပြီး ဥပဒေ နှင့်အညီ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင် စေရန် ကော်မရှင်၊ ပါတီ၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်း များနှင့် မီဒီယာများ ပူးပေါင်း ပြီးလျှင် လူထုကို ပညာပေး၍ လူထု စွမ်းအား ရယူခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်း ကသာ ဖြစ်မြောက် အောင်မြင် မည်ဟု ယုံကြည် ပါကြောင်း၊ ဥပဒေ နှင့်အညီ လွတ်လပ် တရား မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း ပြည်တွင်း ပြည်ပ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့များ ဖိတ်ခေါ်ပြီး ၎င်းတို့ ရှေ့မှောက်တွင် မှတ်ကျောက်တင် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေဖြင့် သံသယ များကို ဖျောက်ဖျက် ပစ်ပြီး ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေများ နှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်၍ ပါတီ အကျိုး၊ နိုင်ငံ အကျိုးကို သယ်ပိုး ဆောင်ရွက် နိုင်ပါ စေကြောင်းဖြင့် ပြောကြားသည်။

  ထို့နောက် နိုင်ငံရေး ပါတီ များမှ တာဝန်ရှိ သူများက ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး တင်ပြကြပြီး ယင်းတင်ပြချက် များအပေါ် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် များမှ ပြန်လည် ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးကြသည်။

  ယင်းနောက် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက နိဂုံးချုပ်အမှာ စကားပြောကြားပြီး ညနေပိုင်းတွင် အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ (သတင်းစဉ်)

   

   

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် တို့၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးနှင့် မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ

  meeting with sub

  နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ်လ (၇) ရက်

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် တို့၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေး နှင့် မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကို ယနေ့ နံနက် (၉) နာရီခွဲက နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြားသည်။

  ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဦး တင်အေးက အမှာစကား ပြောကြား ရာတွင် လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရေး အတွက် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် အနေဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန များမှ လွတ်လပ် တရား မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်အောင် မည်သို့ ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးရမည် ဆိုသည့် အချက်များကို သိရှိအောင် တက်ရောက် စေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲ များသည် တိုင်းပြည် အတွက် အလွန် အရေးကြီးကြောင်း၊ လွတ်လပ်ရေး မရမီ ကိုလိုနီခေတ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပမှု ရှိခဲ့သလို လွတ်လပ်ရေး ရပြီး နောက်ပိုင်း ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ် ပါတီခေတ်တွင် တစ်ပါတီ စနစ်ဖြစ်သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း၊ ၁၉၈၈ အရေးအခင်း ပြီးနောက် ၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀ မှာ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထ​ွေ ရွေးကောက်ပွဲများနှင့် ၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အရ လွှတ်တော် သက်တမ်းကို (၅) နှစ် သတ်မှတ်ထားသည့် အတွက် ၂၀၁၅ တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေး ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် လစ်လပ် နေရာများ အတွက် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးရန် ရှိကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေး အတွက် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများ အနေဖြင့် ဆောင်ရွက် ရာမှာ အခက်အခဲများ ရှိက ဆွေးနွေး တင်ပြကြစေ လိုကြောင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများ ကလည်း အခက်အခဲ များကို ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုကြောင်း။

  မဲစာရင်း ပြုစုခြင်းတွင် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးရှိ အိမ်ထောင်စု စာရင်းနှင့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့ အင်အား ဦးစီး ဌာနရှိ ပုံစံ (၆၆) တို့နှင့် ဆောင်ရွက် ကြသဖြင့် စာရင်းများ မှန်ကန်ရေး၊ ပြည့်စုံရေး အတွက် သက်ဆိုရာ ဝန်ကြီးဌာန များမှ ဆောင်ရွက်ထားရှိ ရန်လိုကြောင်း၊ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး ရုံးများတွင် ပုံစံ(၆၆) များ ထားရှိရန် ညွှန်ကြား ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း။

  မဲရုံများ သတ်မှတ် ဆောင်ရွက် ရာတွင် ယခင် ရွေးကောက်ပွဲ များ၌ ကျောင်းများတွင် ဆောင်ရွက် ခဲ့သလို ယခုလည်း ကျောင်းများတွင် ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်သည့် အတွက် ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေနှင့် ကျောင်းဥပဓိရုပ် ကောင်းမွန်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ထားရန် လိုအပ်ပါ ကြောင်း၊ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ် တာဝန် ပေးရာတွင်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအရ ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ပေး ခန့်အပ်ရ မည်ဖြစ်၍ ယခင်ကလို ဆရာ/ ဆရာမ များကို တာဝန် ပေးရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ပညာရေး ဝန်ကြီး ဌာနမှ ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးစေ လိုပါကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲ ကာလ အတွင်း လုံခြုံရေး သည်လည်း အရေးကြီး ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် လုံခြုံရေး စီမံချက် များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် လိုကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲ နှင့်ပတ်သက်၍လည်း မဲဆန္ဒရှင် အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရန်ရှိကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင် အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရာတွင်လည်း ဌာနဆိုင်ရာ များမှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံ အတွက် အင်မတန် အရေးကြီးသည့် အခန်း ကဏ္ဍမှ ဆောင်ရွက် နေရ ပါကြောင်း၊ လွတ်လပ်၍ တရား မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပပေး ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့မှသာ နိုင်ငံတော်ကို အုပ်ချုပ်မည့် အရည်အချင်း ရှိသူများကို ရွေးချယ် တင်မြှောက် နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း။

  ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် အနေဖြင့်လည်း လွတ်လပ်၍ တရားမျှ တသော ရွေးကောက် ပွဲများ အောင်မြင်အောင် ကျင်းပနိုင်ရန် အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ အလိုက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရမည့် အခက်အခဲ များအား တင်ပြ စေလိုကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ဌာနများ မှလည်း ပြန်လည် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းများ ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက် နေစဉ် မှာလည်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန များမှ တာဝန် ရှိသူများ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲများ အောင်မြင် စွာကျင်းပ နိုင်ရေး အတွက်လည်း ကော်မရှင်နှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက် သွားရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ အနေဖြင့်လည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။

  ၎င်းနောက် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ များက ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက် ထားရှိမှု များနှင့် လိုအပ်ချက် များကို တင်ပြ ဆွေးနွေး ကြပါသည်။

  ယင်းနောက် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် ဇော်ဝင်းက လွတ်လပ် တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ နှင့်အညီ ကျင်းပနိုင်ရေး လုံခြုံရေး စီမံချက်များ ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ ထိန်းသိမ်းထားစဉ် လုံခြုံရေး စီမံချက်၊ မဲရုံသို့ ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များ ပို့ဆောင်စဉ် လုံခြုံရေး စီမံချက်၊ ဆန္ဒမဲ ပေးနေစဉ် ကာလအတွင်း လုံခြုံရေး စီမံချက်၊ ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များ ရေတွက် နေစဉ် လုံခြုံရေး စီမံချက်၊ မဲရရှိမှု စာရင်းများ ပေးပို့စဉ် လုံခြုံရေး စီမံချက်၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ သံတမန် များနှင့် နိုင်ငံတကာမှ လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ များ၏ လုံခြုံရေး စီမံချက်၊ မဲရုံများ၏လုံခြုံရေး စီမံချက်နှင့် မီးဘေး လုံခြုံရေး စီမံချက် သာမက ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များ၏ လုံခြုံရေး စီမံချက် များကိုပါ ရေးဆွဲဆောင် ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း ဆွေးနွေး တင်ပြပြီး တက်ရောက် လာကြသည့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ များက ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်း အောင်မြင်ရေး အတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ် များကို ဆွေးနွေး တင်ပြပါသည်။

  ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကြည်မှ မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ရှေ့ပြေး စီမံချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည့် ဦးညွန့်တင်နှင့် ဦးဝင်းကိုတို့မှ လိုအပ်သည် များကို ပါဝင် ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

  ထို့နောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးက နိဂုံးချုပ် အမှာ စကားပြောကြားပြီး အခမ်းအနား ကို ရုပ်သိမ်း လိုက်သည်။

  အဆိုပါ အခမ်းအနား တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် များနှင့် ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ဝန်ကြီးဌာန များမှ တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက်ကြသည်။

   ( သတင်းစဉ် )

   

   

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများ နှင့် ကဏ္ဍစုံမှ သက်ဆိုင် ပက်သက်သူများ၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံရေး ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ကျင်းပ

  csomeeting

  subandcso1

  subandcso3

  နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ်(၈)။

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ များနှင့် ကဏ္ဍစုံမှ သက်ဆိုင် ပတ်သက် သူများ၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဆက်ဆံရေး ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး သင်တန်း ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

  ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကြည် က မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ရှေ့ပြေး စီမံချက် နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း ပြောကြား ပြီးနောက် IFES မှ Mr. Paul Guerin က အစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။

  မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ရှေ့ပြေး စီမံချက် ဆောင်ရွက်နေ သော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ဥက္ကဌ များနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ အရာရှိ များက လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ များနှင့် ပတ်သက်၍ စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကျန် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ များက သိရှိလိုသည်များ မေးမြန်း ဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။

  တက်ရောက် လာကြသော လူမှုအဖွဲ့ အစည်း များမှ တာဝန် ရှိသူများက မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ရှေ့ပြေး စီမံချက်တွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရာ၌ တွေ့ရှိ ခဲ့ရသည့် အတွေ့ အကြုံ များနှင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အကြံပြု ချက်များအား ဆွေးနွေး တင်ပြကြသည်။

  ထို့နောက် မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး တက်ရောက် လာသော ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွှဲနှင့် လူမှု အဖွဲ့အစည်း များမှ တာဝန်ရှိ သူများက အဖွဲ့များ ခွဲ၍ ဆောင်ရွက် သင့်သည့် အချက် များအား ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။

  ၎င်းနောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးက နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် အရေးအကြီးဆုံး သည် မဲစာရင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲစာရင်းတွင် ပါရှိမှ မဲပေးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင် များအား မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ရေးဆောင်ရွက်ရန် ပညာပေးရန်လိုကြောင်း၊ မဲစာရင်းပြုစုရာ၌ မြို့နယ်ပြင်ပရောက် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ အမည်စာရင်းကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း ပြုစုရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Floating မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် မူလနေထိုင်ရာအရပ် မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ပြီး ရောက်ရှိနေရာ၌ မဲစာရင်းတွင်မပါဝင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း အသိပညာပေး ရန်လိုကြောင်း၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့်လည်း လွတ်လပ်မျှတ သော ရွေးကောက်ပွဲများ အောင်မြင်စေရန် အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုကြောင်း၊ မဲစာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူမှု အဖွဲ့ အစည်းများ အနေဖြင့် ပညာပေး ဆောင်ရွက် ရာ၌ မဲဆန္ဒရှင်များ မဲစာရင်းတွင် မိမိ အမည် ပါ/မပါ ကြည့်ရှု ရန်နှင့် ပါဝင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်း များကို ပညာပေးရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေဖြင့် ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အတွင်း မဲဆွယ် စည်းရုံး ရာ၌ မိမိ၏ မဲဆန္ဒရှင်များ မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ခြင်းရှိ/မရှိ ကြည့််ရှုပြီး ပါဝင်အောင် ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများ အနေဖြင့် မဲစာရင်း ကပ်ရာတွင် ရပ်/ကျေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ရုံးတွင် တစ်စုံတည်း မကပ်ဘဲ မဲဆန္ဒရှင်များ လွယ်ကူစွာ ကြည့်ရှု နိုင်ရန်နှင့် ဝေးလံသော နေရာများပါ ကြည့်ရှု နိုင်အောင် မိတ္တူများ ပွားပြီး ဆောင်ရွက် ပေးဖို့လိုကြောင်း၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၊ မဲရုံမှူး နှင့် မဲရုံ အဖွဲ့ဝင်များ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်း များသည် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များနှင့် လုပ်ငန်း လမ်းညွှန် များကို မဖြစ်မနေ သိရှိ နားလည်အောင် လေ့လာ ဖတ်ရှုရန် လိုကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ် များကို လေ့လာ သုံးသပ် ကြိုတင် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက် ထားရန် လိုကြောင်း၊ ပြင်ဆင်မှု ပြည့်စုံ ကောင်းမွန် မှသာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့် နေ့တွင် ပြဿနာ နည်းမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ လွတ်လပ် မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ နိုင်ရေးအတွက် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် အနေဖြင့် လူမှု အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေး အား ရုပ်သိမ်း ခဲ့သည်။

  ၎င်း အစည်းအဝေး သို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဌ များနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ အရာရှိများ၊ IFES နှင့် မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ရှေ့ပြေး စီမံချက်တွင် ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသော လူမှု အဖွဲ့ အစည်း (၁၀) ဖွဲ့မှ တာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။

   

   

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးUNDP အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  UNDP1

  UNDP

  UNDPFl

  နေပြည်တော်  စက်တင်ဘာလ ၅ 

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး သည် UNDP အဖွဲ့မှ Senior Political Ms.Hiroko Miyamura ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၃:၀၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့် ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာ ၌ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အတွက် နိုင်ငံတော်မှ ခွင့်ပြု ချမှတ် ပေးသည့် ဘဏ္ဍာငွေ ရရှိ သုံးစွဲနိုင်မှု အခြေ အနေများ၊ နိုင်ငံ တကာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် နေမှုနှင့် နိုင်ငံတကာ အလှူရှင် များ၏ ကူညီ ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်မှု အခြေ အနေများ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ဖွဲ့စည်းမှု ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာ များနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် များနှင့် အယူခံမှု ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ၏ ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှု အခြေ အနေများ၊ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ များအား လွတ်လပ်၍ တရားမျှတပြီး ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက် သွားမည့် အခြေအနေ များအပေါ် ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး ကြသည်။

  ယင်းသို့ တွေ့ဆုံ ရာ၌ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဦးအောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးဝင်းကြည်၊ ဦးညွန့်တင်၊ ဦးဝင်းကို၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းနှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။

  (သတင်းစဉ်)


   

   

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ

  JPEMB

  JPEMB3

  JPEMB2

  နေပြည်တော်  စက်တင်ဘာလ ၅ 

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. Tateshi HIGUCHI ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာ၌ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲများ အတွက် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက် ထားရှိမှု အခြေအနေများ၊ လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေး လျက်ရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်များ နှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်သည့် အခက်အခဲ များနှင့် လိုက်လျော ညီထွေစွာ လုပ်ဆောင် သွားရမည့် မဲဆန္ဒရှင် ပညာပေးခြင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ပွင့်လင်း မြင်သာသော ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပ နိုင်ရေး အတွက် နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့ အစည်းများ၊ မီဒီယာ များနှင့် ဆက်လက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလ အတွင်း အငြင်းပွားမှု များအား ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် သွားမည့် လုပ်ငန်း စဉ်များနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပစဉ် ကာလ အတွင်း ဆောင်ရွက် ထားရှိ ရမည့် လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အပါအဝင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ များအား လွတ်လပ်၍ တရား မျှတပြီး ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက် သွားရန် စီစဉ် ထားရှိ ပုံများကို ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး ကြသည်။

  ယင်းသို့ တွေ့ဆုံ ရာ၌ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဦးအောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးဝင်းကြည်၊ ဦးညွန့်တင်၊ ဦးဝင်းကို၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းနှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိ သူများတို့ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။

  (သတင်းစဉ်)


   

   

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးရှိ နိုင်ငံရေး ပါတီများ နှင့်တွေ့ဆုံ

  ygn1

  ygn2

  ရန်ကုန် ၊ စက်တင်ဘာ ၇

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်း တွင် အမှတ် (၁၀) ရွှေလီလမ်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်း ဗဟိုဌာန (MPC) ၌ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ရှိ နိုင်ငံရေး ပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ် များနှင့် တွေ့ဆုံသည်။

  အဆိုပါ တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး သို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး နှင့်အတူ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ကော်မရှင် ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရန်ကုန် အခြေစိုက် နိုင်ငံရေး ပါတီ ၃၅ ပါတီတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။

  ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကော်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌက ရှင်းလင်း ပြောကြား ရာတွင် ပထမ အကြိမ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် န၀မ ပုံမှန် အစည်းအဝေး တွင် လှည်ကူး မြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း က ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပ ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိ ကို ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်း မေးမြန်း ခဲ့သဖြင့် ၂၀-၃-၂၀၁၄ ရက် နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ က ဒုတိယအကြိမ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိပါကြောင်းနှင့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် နေ့ရက်ကို အနည်းဆုံး (၃)လ ကြိုတင်၍ ကြေညာ ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော်တွင် ဖြေကြား ခဲ့ပါသည်။

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့် ယင်းသို့ လွှတ်တော်တွင် ကတိပြု ဖြေကြား ထားချက် နှင့်အညီ အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးများ အပြီး (ခန့်မှန်း နို၀င်ဘာလ ကုန်/ ဒီဇင်ဘာလဆန်းခန့် ) တွင် ဒုတိယအကြိမ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ရန် လျာထား ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးမှာ ယခုနှစ် နို၀င်ဘာလ (၁၂) (၁၃) ရက်နေ့ ခန့်တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ရပါသည်။ ယင်း အစည်းအဝေး အပြီး နို၀င်ဘာလ တတိယ ပတ်ခန့်တွင် မဲဆွယ် စည်းရုံး မှုများ ပြုလုပ် စေပြီးနောက် ဒီဇင်ဘာလ နောက်ဆုံး ပတ်ခန့်တွင် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကို ရက်သတ်မှတ် ကျင်းပ နိုင်ပါမည်။ (မဲဆွယ် စည်းရုံးခွင့် ကာလကို ရက်ပေါင်း ၃၀ သတ်မှတ် ထားပါသည်။) ထို့ကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ် ပေးမည် ဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ အရ စက်တင်ဘာလ တတိယ ပတ်ခန့်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ရက်များ သတ်မှတ် ကြေညာပြီး ဒီဇင်ဘာလ နောက်ဆုံး ပတ်ခန့်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ များ ပြုလုပ် နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

  သို့ရာတွင် ဒုတိယအကြိမ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးရန် အတွက် လစ်လပ်နေသည့် မဲဆန္ဒနယ်များမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် (၁၃)နေရာ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင် (၆)နေရာနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော် အသီးသီးတွင် (၁၆)နေရာ စုစုပေါင်း (၃၅)နေရာသာရှိပါသည်။ အချို့ လစ်လပ်နေရာ များတွင် လုံခြုံရေး အခြေနေအရ လည်းကောင်း၊ မဲစာရင်းနှင့် မဲပေးခွင့် ကိစ္စရပ်များ အခြေအနေကြောင့် လည်းကောင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ ပြန်လည် သုံးသပ်ရန် ရှိနေပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်များ အနေဖြင့် လစ်လပ်နေသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကို ဖြည့်တင်း နိုင်ရုံမျှဖြင့် လွှတ်တော် အတွင်း မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှု များတွင် သိသာသည့် အကျိုးရလဒ် ပြောင်းလဲ သွားနိုင်ခြင်း မရှိပါ။

  ထို့အပြင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသား လွှတ်တော်တို့သည် ယခုအခါ နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများ အတွက် အသက်တမျှ အရေးကြီး လှသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စများ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေမည့် ရွေးကောက်ပွဲစနစ် ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးရေး ကိစ္စများ စသည့် အရေးပါသော လုပ်ငန်း တာ၀န်များ ဆောင်ရွက် နေရပါသည်။ ယင်းတာ၀န်များ အတွက် ကော်မတီ/ ကော်မရှင် အသီးသီးတွင် ပါ၀င် ဆောင်ရွက်နေရသော နိုင်ငံရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များ သည်လည်း ကြီးလေးသည့် လုပ်ငန်း တာ၀န်များဖြင့် မအားလပ်အောင် ရှိနေပါသည်။ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ရှိမည်ဆိုပါက ယင်းပါတီ ခေါင်းဆောင်၊ ပါတီ ကိုယ်စားလှယ် များသည် မိမိတို့ပါတီ အောင်နိုင်ရေး အတွက် စီမံဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သဖြင့် ထပ်မံ၍ ၀န်ပိကြ ဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။

  နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂ (က) (၁) ၏ ရှင်းလင်းချက်ပါ ပြဌာန်းချက်အရ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်မှ မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြသည့် နိုင်ငံရေးပါတီ (၃၀)တို့သည် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး မဲဆန္ဒနယ်(၃)နယ် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ကြရပါမည်။ ယင်းသို့၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မပြုနိုင်ပါက ပါတီမှတ်ပုံတင် ပယ်ဖျက်ပြီး ပါတီ ဖျက်သိမ်း ခံရနိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၏ နောက်ပိုင်း မှတ်ပုံတင်လာသည့် ပါတီ(၃၀)တွင် မကြာသေးမီကမှ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိသော ပါတီသစ်များလည်းပါ၀င်နေပါသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း လွှတ်တော်အတွင်း ရောက်ရှိနေသော နိုင်ငံရေးပါတီ များလည်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် ငွေကုန်လူပန်းဖြင့်၀န်ပိနိုင်သလို ပါတီသစ်များ အတွက်လည်း ပါတီတည်ထောင်စမှာပင် ရွေးကောက်ပွဲ၀င်ရသဖြင့် စည်းရုံးချိန်လုံလောက်မှု မရှိသည့်အတွက် ငွေကုန်လူပင်ပန်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

  တစ်ဖက်တွင်လည်း ဤကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးကောက် တင်မြှောက် ခံကြရမည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များ၏ သက်တမ်းမှာလည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလမှ စတင်လျှင် (၁)နှစ်ခန့်သာ တာ၀န်ထမ်းဆောင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ရက်များကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ/ စက်တင်ဘာလခန့်တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာ ပေးရမည် ဖြစ်ရာ ပါတီများ အနေဖြင့် (၁)နှစ်ခန့် ကာလအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ (၂)ကြိမ် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရမည် ဖြစ်ရာ ထပ်မံ၍ ငွေကုန် လူပန်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့်မူ လွှတ်တော်တွင် ဖြေကြားခဲ့သည့် ကတိက၀တ်များ အတိုင်း ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပပေးရန် ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယခုအခါ လွှတ်တော် အသီးသီးတွင် ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်ပြောင်းလဲရန် အဆိုတင်သွင်း လေ့လာခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေပါသည်။ လွှတ်တော်များတွင် ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်မှု များအရ မကြာမီ အချိန်ကာလ အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ များအား အသစ်ပြင်ဆင် ပြဌာန်းမှုများ ရှိလာနိုင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့်လည်း နည်းဥပဒေ အသစ်များ ပြုစုရေးဆွဲ ထုတ်ပြန်ရန် ရှိနေပါသည်။ ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲလာမည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များအတိုင်း လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်များ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း လက်စွဲ စာစောင်များ အသစ်ပြုစုထုတေ်၀ပြီး ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့်နှင့် မဲရုံ ၀န်ထမ်းများကို သင်တန်းပေးခြင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် လူမှု အဖွဲ့အစည်း များကို အသိပညာ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူ လူထုကို အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်လာပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဆိုပါက နိုင်ငံတော်မှ ဘဏ္ဍာငွေ ကျပ်(၁.၇၇)ဘီလီယံ ခန့်မှန်း တောင်းခံ ထားရပြီး သန်းခေါင်း စာရင်းလုပ်ငန်း ထောက်ပံ့ငွေ ကဲ့သို့ မဲရုံ၀န်ထမ်း များကို ထောက်ပံ့ငွေ တိုးမြှင့်ပေးလျှင် ငွေကျပ် (၂)ဘီလီယံကျော် ကုန်ကျနိုင်ပါသည်။ ယင်းကုန်ကျစရိတ် များမှာ နိုင်ငံတော် အတွက် အမှန် တစ်ကယ် အကျိုး ရှိ/မရှိ စဉ်းစားရန် လိုအပ်လာပါသည်။ ထို့အပြင် ကော်မရှင် အနေဖြင့် ယင်းကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ တာ၀န်များကြောင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် နေရသော ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်း တာ၀န်များ တွင် အားနည်းသွား နိုင်ပါသည်။

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အနေဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါ အားနည်းချက်/ အားသာချက် များအား စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ ပြုလုပ်ရန် သင့်/မသင့် ကို ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်လာပါသည်။

  သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ အရ ကော်မရှင်သည် ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပမည့် နေ့ရက် သတ်မှတ်ခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည် ဟု ပြဌာန်း ထားချက် နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများအား ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။

  ယင်းသို့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ချက်များအရ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ရန် မသင့်ကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁ (က) အရ ယခုနှစ်အတွင်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြား အပ်ပါသည်။

  ထို့နောက် နိုင်ငံရေးပါတီများ ကိုယ်စားလှယ်များက သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းကြရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပြီး တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။
  တွေ့ဆုံပွဲ အပြီးတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌနှင့် တာဝန်ရှိသူ များသည် မီဒီယာများ၏ သိရှိလိုသည့် မေးမြန်းချက်များကို ပြန်လည်ရှင်းလင်း ပြောကြား သည်။

   

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများမှ တာ၀န်ရှိ သူများနှင့် တွေ့ဆုံ

  kaya1

  kaya2

   

  kaya3

  kaya4

  kaya5

  kaya6

  kaya7

  kaya8

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၃


  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် ယနေ့နံနက် ၈ နာရီတွင် ကယား ပြည်နယ် မြို့တော် ခန်းမ၌ ကယားပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးခင်မောင်ဦး နှင့် ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့၀င်များ၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းခမ်းထွန်း နှင့် အဖွဲ့၀င်များ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် လူမှုရေး အဖွဲ့ အစည်း များမှ တာ၀န် ရှိသူများက ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ် အဆင့် ဌာန ဆိုင်ရာ အကြီး အကဲများ၊ တာ၀န် ရှိသူ များနှင့် ရင်းနှီးစွာ တွေ့ဆုံသည်။

  တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး က အဖွင့် အမှာ စကား ပြောကြား ရာ၌ ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အရ နိုင်ငံတော် တွင် အာဏာကြီး သုံးရပ်ကို ကျင့်သုံး နိုင်ရန် စတင် အခြေခံ လာခြင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲ မှမြစ်ဖျား ခံလာခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း များသည် နိုင်ငံတော် အတွက် လွန်စွာ အရေးကြီးသည့် လုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်ပေး ရသည့် အပြင် တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ် များတွင် နေထိုင်သော လူမျိုးစု များတွင် လူဦးရေ ၏ (၀.၁) ရာခိုင်နှုန်း ထက်များသော လူမျိုးစု များကိုလည်း တိုင်းရင်းသား ရေးရာ ၀န်ကြီး အဖြစ် ရွေးကောက် ပေးရပြီး အုပ်ချုပ်ရေး ကိစ္စများတွင် ပါ၀င် နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေး ရကြောင်း။

  မြန်မာနိုင်ငံ တွင် လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၆၆)နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်သော်လည်း ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ အပါအ၀င် (၆)ကြိမ်သာ ရှိသေးကြောင်း၊ အတွေ့ အကြုံ နည်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် လေ့လာစရာ စာအုပ် စာပေများ၊ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ နည်းသဖြင့် ဗဟုသုတလည်း နည်းပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရွေးကောက်ပွဲ အရေးကြီးပုံ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးခွင့် ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ၊ မဲပေးရာ တွင်လည်း ပယ်မဲများ မဖြစ်ရန် ဆောင်ရွက် ရမည့် အချက်များ ဆွေးနွေးသွား လိုပါကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲစာရင်း ပါမှသာ မဲပေးနိုင်မည် ဖြစ်၍ မဲစာရင်း အခြေခံ ပြုစုသော လူဦးရေ စာရင်းနှင့် အိမ်ထောင်စု စာရင်း ပုံစံ(၁၀)တို့သည် နောက်ဆုံး အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသော စာရင်းဇယားများ ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကောက်ယူ ရရှိသော မဲစာရင်းများ ကပ်ထားချိန် တွင်လည်း သွားရောက် ကြည့်ရှု့ရန် လိုအပ်ပြီး မပါ ပါက ထည့်ပေး ရန်နှင့် မပါသင့်သူ ပါက ပယ်ဖျက်ပေးရန် သက်ဆိုင်ရာ ပုံစံများဖြင့် တောင်းဆို ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲပေးချိန် တွင်လည်း အမည်စာရင်း အရ မဲလက်မှတ် ထုတ်ယူရမည် ဖြစ်ပြီး မဲလက်မှတ်များ သည်လည်း အစွန်းအထင်း မပါသော မဲလက်မှတ်များ၊ မဲရုံမှူး လက်မှတ်ပါသော မဲလက်မှတ် များ ဟုတ်/မဟုတ် စစ်ဆေးပြီး မဲလက်မှတ်များ အပေါ်တွင် အမှန်ခြစ် အမှတ်အသားပါ တံဆိပ်တုံးအား ဆန္ဒပြုလိုသူ၏ ဘေးကွက်လပ်များတွင် ရိုက်နှိပ်ပေးရန် လိုကြောင်း ဒါမှသာ ခိုင်လုံ သောမဲ ဖြစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲပေးပြီးချိန် မဲလက်မှတ်များ ရေတွက်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ ကြိုတင်မဲ လက်မှတ်များ ရေတွက်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၊ ရေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်၊ မဲရုံ ကိုယ်စားလှယ်၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း များနှင့် လေ့လာလို သူများ ရှေ့မှောက်တွင် ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ရေတွက်ခြင်း ဖြစ်၍ မဲရေတွက် ရာတွင်လည်း ပါ၀င်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့် လွတ်လပ် တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ အား ဥပဒေ နှင့်အညီကျင်း ပပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါတီများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း (CSO)များ၊ မီဒီယာများနှင့် စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများ ပါ၀င် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

  ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌမှ ဆက်လက် ပြောကြား ရာတွင် ပါတီ များသည် လူထု ကိုစည်းရုံး နေဖို့လိုကြောင်း၊ လူထုနှင့် ထိတွေ့၊ လူထု အကျိုး သယ်ပိုး စည်းရုံး နေမှသာ လူထု ယုံကြည် လေးစား အားကိုး ခံရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လူထု ယုံကြည်အားကိုး ပါက ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရပြီး ဒေသအကျိုး/ နိုင်ငံတော် အကျိုးကို ဆောင်ရွက် နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။

  ယင်းနောက် အခမ်းအနား သို့ တက်ရောက် လာကြသည့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ မြို့မိ မြို့ဖများက သိရှိလို သည်များကို မေးမြန်းကြရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် တို့က ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဖြေကြားသည်။

  ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြားပြီး အခမ်းအနား အား (၁ဝ:၄၅) အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။

  (သတင်းစဉ်)

   

   

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ပြုစုခြင်း လုပ်ငန်း ရှေ့ပြေး စီမံချက် ၂၀၁၄ မှ ရရှိခဲ့သော အတွေ့အကြုံ သင်ခန်းစာ များအပေါ် ဗဟိုအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

  micasa1

  micasa2

  micasa3

  ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၂၉

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း လုပ်ငန်း ရှေ့ပြေး စီမံချက် ၂၀၁၄ မှ ရရှိခဲ့ သော အတွေ့အကြုံ သင်ခန်းစာများ အပေါ် ဗဟိုအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ MiCasa Hotel အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

  ရှေးဦးစွာ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကြည် က မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ရှေ့ပြေး စီမံချက် နှင့် ပက်သက်၍ ရှင်းလင်း ပြောကြား ပြီးနောက် IFES မှ Mr. Paul Guerin က အစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။

  ထို့နောက် IFES မှ Mr. Paul Guerinနှင့် တက်ရောက် လာကြသော လူမှု အဖွဲ့ အစည်း များမှ တာဝန် ရှိသူများက မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ဆိုင်ရာ ရှေ့ပြေး စီမံချက်အား ခြုံငုံ သုံးသပ်ခြင်း၊ နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ၊ ကဏ္ဍစုံမှ ပါဝင် ပတ်သက် သူများနှင့် ဆက်ဆံရေး၊ မဲဆန္ဒရှင် ပညာပေးခြင်း၊ ပြည်သူများနှင့် ထိတွေ့ခြင်း၊ မဲစာရင်း ကပ်ခြင်း၊ မဲစာရင်း ပြင်ဆင် ချက်များ စသည့် လုပ်ငန်း များနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကြံပြု ချက်များအား ဆွေးနွေး တင်ပြ ခဲ့ကြပြီးနောက် ရရှိခဲ့သော အတွေ့အကြုံ  သင်ခန်းစာ များနှင့် ထောက်ခံ အကြံပြု ချက် များကို စုစည်းကာ အစည်းအဝေး အား ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။

  ၎င်းအစည်းအဝေး သို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးဝင်းကြည်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်၊ နှင့် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ကချင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများမှ ဥက္ကဌနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ အရာရှိ၊ IFESနှင့် မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ရှေ့ပြေး စီမံချက် တွင် ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသော လူမှု အဖွဲ့အစည်း (၂၅) ဖွဲ့မှ တာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။

   

   

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး အမေရိကန် သံရုံးမှ ပထမ အတွင်းဝန် နှင့် USAID လက်အောက်ရှိ The Office of Democracy & Governance မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး နှင့်အဖွဲ့ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  usaid

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် အမေရိကန် သံရုံးမှ ပထမ အတွင်းဝန်နှင့် USAID လက်အောက်ရှိ The Office of Democracy & Governance မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Michael Ranning နှင့် ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး Mrs. Andrea Sawka တို့အား ယနေ့နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ များနှင့် နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲ များသို့ သွားရောက် လေ့လာ ခဲ့မှုများ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်း၍ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ( Work Shop ) ၊ Seminar များ၊ သင်တန်းများ ပြုလုပ်၍ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံ နှင့် စွမ်းရည် မြှင့်တင်ခြင်း ( Capacity Building ) တို့ကို ဆောင်ရွက် နေမှုများ၊ တစ်နိုင်ငံလုံး၏ ခိုင်မာသော မဲစာရင်းများ ပြုစုနိုင်ရေး အတွက် International Foundation for Electoral Systems (IFES) ၏ အကူအညီဖြင့် ရှေ့ပြေး မဲစာရင်း ကောက်ယူခြင်း ( Pilot Project ) အခြေအနေများ၊ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ များအား ဥပဒေ နှင့်အညီ ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ကျင်းပပြုလုပ် နိုင်ရေး အတွက် နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာများနှင့် ဆက်လက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ နှင့်လုပ်ငန်း လမ်းညွှန် များအား လိုအပ်သည့် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေပြီး နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာ များသို့ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ချိပေး သွားပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အသိပညာပေးခြင်းနှင့် မဲဆန္ဒရှင် အသိပညာ ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက် သွားမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ များအား လွတ်လပ်၍ တရားမျှတပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် သွားမည့် အခြေအနေ နှင့် နိုင်ငံ တကာမှ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့များအား ဖိတ်ခေါ် သွားမည့် အခြေအနေများ အပေါ် ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး ကြသည်။

  ယင်းသို့ တွေ့ဆုံ ရာ၌ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဦးမြင့်နိုင်၊ ဦးအောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးဝင်းကြည်၊ ဦးညွန့်တင်၊ ဦးဝင်းကို၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းနှင့် ကော်မရှင်ရုံး မှ တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။

   

   

 • ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ် များကို စနစ်တကျ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး အတွက် Strategi Plan ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်နေ

  နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၂၉

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးအား National Endowment for Democracy(NED) ၏ဥက္ကဋ္ဌ Mr.Carl Gershman ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီ တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လာရောက်တွေ့ ဆုံသည်။

  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ နှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နေမှုများ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းကျင်းပမည့်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအား လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေး ကောက်ပွဲအဖြစ် ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုများ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပြည်သူလူထု နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဘက်လူမူအဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် Strategic Plan ရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပလေ့လာရေးအဖွဲ့များ လာရောက်ခွင့်နှင့် အခြားနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲများသို့ သွားရောက်လေ့လာမှု အခြေအနေများ၊ နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးကြသည်။

  အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးမြင့်နိုင်၊ ဦးအောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးညွှန့်တင်၊ ဦးဝင်းကို၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းနှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ များတက်ရောက်ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

 • ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် Strategi Plan ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်နေ

  news05

  ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် Strategi Plan ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်နေ

  Register to read more...

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကန့်ကွက်လွှာအမှုများ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ကန့်ကွက်လွှာ အမှုများ