အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

၂၀၁၁ ခုနှစ် အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ

စဉ်အကြောင်းအရာDownload PDF
၁။ ကော်မရှင်၏ ညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စ pdf-015
၂။ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ကျူးလွန်သော နိုင်ငံရေးပါတီများ တွေ့ရှိပါက သတင်းပေးပို့ရန် ညှိနှိုင်း အကြောင်းကြားခြင်း pdf-016
၃။ နိုင်ငံရေးပါတီများမှထုတ်ဝေသော စာစောင်၊ သတင်းလွှာနှင့် ဂျာနယ်များပေးပို့ရေး pdf-017
၄။ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ကျူးလွန်သော နိုင်ငံရေးပါတီများ တွေ့ရှိပါက သတင်းပေးပို့ရန် ညှိနှိုင်း အကြောင်းကြားခြင်း pdf-018
၅။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီမှ ထုတ်ပယ်လိုက်သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်အား တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း pdf-019
၆။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၄) ဦး ပါတီမှ နုတ်ထွက်ခြင်း pdf-020
၇။ ၆၄ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနား အာဇာနည်ဗိမာန် အဝင်ဂိတ်တွင် ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသား လူငယ်များပါတီ ဥကဋ္ဌ ဦးရဲထွန်းနှင့် အမျိုးသား နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးလွင်၊ ဦးသန်းဦးတို့က လုံခြုံရေးအဖွဲ့အား မချေမငံပြောဆိုမှုကိစ္စ pdf-021
၈။ လမ်းအသုံးပြုခပေးဆောင်ရန်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများအား စော်ကား ပြောဆိုသွားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားရန် အကြောင်းကြားခြင်း pdf-022
၉။ ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင် အခြားမြို့နယ်ဒေသများတွင် ပါတီရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခွင့် ရရှိရေးတင်ပြချက်ကို ပြန်ကြားခြင်း pdf-023
၁၀။ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆန္ဒနယ်များ သတ်မှတ်ရာတွင် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ ရွေးကောက်ပွဲ၏ မဲဆန္ဒနယ်အတိုင်း ပြန်လည် သတ်မှတ်ပေးရန် တင်ပြချက်ကို ပြန်ကြားခြင်း pdf-024
၁၁။ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ၊ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို လေးစားလိုက်နာရန် အကြောင်းကြားခြင်း

pdf-02501
pdf-02502
pdf-02503
pdf-02504
pdf-02505

၁၂။ ပါတီစည်းရုံးရေးအတွက် လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေနှင့် တည်ဆဲ ဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာရေး pdf-026
၁၃။ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ လှုပ်ရှားမှု အခြေအနေတင်ပြခြင်းကိစ္စ pdf-027
     

 

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်
၂၀၁၁ ပြည့်နှစ်အတွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သောကြေညာချက် အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်

စဉ်အကြောင်းအရာDownload PDF
၁။ ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်စာရင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာတင်ပြရန်ကိစ္စ pdf-30
၂။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်ရှိစာရွက်စာတမ်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရေးကိစ္စ pdf-31
၃။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်ကို နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီအောင် ဖွဲ့စည်းတာ၀န်ပေးအပ်နိုင်ရေးကိစ္စ pdf-32
၄။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်၏ အတွင်းရေးမှူးများဖြစ်သည့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများကို သတ်မှတ်တာ၀န်ပေး၍ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးခန်းများစနစ်တကျဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကိစ္စ pdf-33
၅။ လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်များအတွက်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိရေး pdf-34
၆။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လစ်လပ်နေသည့် မဲဆန္ဒနယ်များတွင် အကျုံးဝင်သောမြို့နယ်များစာရင်းပြုစုပေးပို့ခြင်း pdf-35
၇။ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေ တင်ပြခြင်းကိစ္စ pdf-36
၈။ အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံပြင်ပရောက်မဲဆန္ဒရှင်များအတွက် ပုံစံ ၁၅ များပေးပို့ခြင်း pdf-37

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သောကြေညာချက် အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် 

စဉ်အကြောင်းအရာOder /pollingofficer
၁။ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့် ဓါတ်ပုံ (၁၀) ပုံစီပေးပို့ရေးကိစ္စ pdf-15
၂။ သနပ်ပင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးအံ့ကြီးသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ဆက်လက် ရပ်တည်ပိုင်ခွင့် မရှိကြောင်း တင်ပြခြင်း pdf-16
၃။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ကဝမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၇)မှ ဒေါ်ချိုနွယ်ဦးသည် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်ပိုင်ခွင့် မရှိကြောင်း တင်ပြခြင်း pdf-17
၄။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ကဝမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)မှ ဦးအေးနိုင်သည် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်ပိုင်ခွင့် မရှိကြောင်း တင်ပြခြင်း pdf-18
၅။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန်ကြီးဒေါင့်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁)၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးချစ်လွင် နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ တင်ပြလာခြင်း ကိစ္စ pdf-19
၆။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ထွန်း၏ အမည်ကို ဒေါက်တာခင်မောင်ထွန်းဟုပြင်ဆင်ခြင်းကိစ္စ pdf-20
၇။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီမှ ထုတ်ပယ် လိုက်သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်အား တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခြင်း pdf-21
၈။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၄)ဦး ပါတီမှနုတ်ထွက်ခြင်းကိစ္စ pdf-22
၉။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ပါတီ၏ ပါတီဝင် အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ပြီးသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြည်မြင့်အား တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခြင်း pdf-23
၁၀။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစု ပါတီ၏ ပါတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ပြီးသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်အား တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခြင်း pdf-24
၁၁။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ပါတီ၏ ပါတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ပြီးသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်အား တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခြင်း pdf-25 
၁၂။  အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ပါတီ၏ ပါတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ပြီးသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အား ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်အား တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခြင်း pdf-26
၁၃။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမြို့နယ်များသို့သွားရောက်၍ ပြည်သူလူထုနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည့်ကိစ္စ pdf-27 
၁၄။  တောင်ငူမြို့နယ် ဦးသိန်းမြင့် (လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း) က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပါ နိုင်ငံသားများ၏ မူလ အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက် ခံရကြောင်း တိုင်ကြားချက်ကို စိစစ် ပြန်ကြားခြင်း pdf-28  

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြေညာချက်၊ အမိန့် နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ
မဲရုံ၊ မဲရုံးမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်၊ အထွေထွေကိစ္စရပ်များ

စဉ်အကြောင်းအရာOder /pollingofficer
၁။ သဘောထားမှတ်ချက် ပြန်ကြားခြင်း File- 2011

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01