အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

မဲစာရင်းပြုစုခြင်း

ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် နှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်များ အတွက် လွှတ်တော် မဲစာရင်းများကို ပုံစံ(၁)ဖြင့် ပြုစုရပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ ရရှိပြီးသော သို့မဟုတ် ထိုတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များအတွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စုရရှိပြီးသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများမှ အပ ကျန်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအနက် လျော်ကန်သင့်မြတ်သော လူဦးရေဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော်ရှိ လူဦးရေစုစုပေါင်း၏ သုညဒသမ တစ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက်ရှိကြောင်း ကော်မရှင်က သတ်မှတ်သော တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် (တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ)အတွက် လွှတ်တော် မဲစာရင်းများကို ပုံစံ(၁-က) ဖြင့် ပြုစုရပါမည်။

မဲစာရင်းပြုစုရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်တွင် နေထိုင်သူလည်းဖြစ်၍ ရွေးကောက်ပွဲ စတင်ကျင်းပသည့်နေ့တွင် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက် များနှင့် မဆန့်ကျင်သော နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသား ပြုခွင့်ရသူများနှင့် ယာယီ သက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသည့် လူဦးရေစာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး များထံမှလည်းကောင်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာနများထံမှ လည်းကောင်း ရယူအခြေခံပြီး သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များနှင့်အညီ ပြုစုရမည်။

အခြေခံထားသည့် စာရင်းများတွင် မဲပေးခွင့်မရှိသူများ ပါရှိလာပါက စိစစ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် မဲပေးခွင့်ရှိသူများ မပါဝင်သေးပါက ဖြည့်စွက်ဖော်ပြခြင်းတို့ကို ရပ်ကွက်သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများက ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း (၁၈၀)ထက် မနည်း မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် အခြားမဲဆန္ဒရှင်များသည် မိမိတို့၏ အမြဲတမ်းနေရပ်သို့ သွားရောက်ပြီး မဲပေးလိုခြင်း မရှိပါက မိမိတို့ ရောက်ရှိနေသော မဲဆန္ဒနယ်တွင် ရွေးကောက်ခံသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို မဲပေးနိုင်ရန် ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေရှိ လုပ်ငန်းတာဝန်ခံ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ အလုပ်သမား ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းရှင် ကိုယ်စားလှယ်၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ အခြားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါက ကိုယ်တိုင် ဝန်ခံချက်ဖြင့် လည်းကောင်း ဖော်ပြ၍ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထပ်ဆင့် ထောက်ခံချက်ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ မတိုင်မီ ရက်ပေါင်း (၃၀) ထက် နောက်မကျစေဘဲ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ ပုံစံ(၃-က)ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲက သတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်းများနှင့် ကိုက်ညီပါက မဲစာရင်းတွင် အမည်ထည့်သွင်းပြီး ထိုသူ၏ အမြဲတမ်းနေရပ်ရှိ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု၏ မဲစာရင်းမှ ထိုသူ၏အမည်ကို ပယ်ဖျက်နိုင်ရေး အတွက် မိမိ၏ မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသို့ တင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။  

မဲစာရင်းပြုစုရာတွင် သာသနာ့ဝန်ထမ်း၊ ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသူ၊ စိတ်ပေါ့သွပ်နေသူဟု သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေက ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူ၊ လူမွဲအဖြစ်ဆုံးဖြတ် ကြေညာခံထားရခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခွင့် မရသေးသူ၊ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ တားမြစ်ခြင်းခံရသူနှင့် နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားသားအဖြစ် ခံယူထားသူများ ပါဝင်ခြင်း မရှိစေရေးအတွက် အထူးသတိပြု ဆောင်ရွက်ရမည်။

လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အတွင်း အခြေစိုက် တပ်စွဲထားသည့် တပ်မတော်သားများနှင့် မိသားစုများကို မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တပ်မှူး၏ အကူအညီကို သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက ရယူဆောင်ရွက်ရမည်။  တပ်တွင်း၌မနေဘဲ တပ်၏ပြင်ပတွင် နေထိုင်ကြသော တပ်မတော်သားများနှင့် မိသားစုများကို ယင်းတို့နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု၏ မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်းရမည်။ လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၏ ပြင်ပတွင်ရောက်ရှိနေသော ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် မဲဆန္ဒနယ် ပြင်ပရောက် တပ်မတော်သားများ၊ ကျောင်းသားများ၊ သင်တန်းသားများ၊ အချုပ်ခံနေရသူများ၊ ဆေးရုံတက်ရောက် နေရသော အတွင်းလူနာများနှင့် အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံပြင်ပတွင် ရောက်ရှိနေသူများသည် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အသီးသီးအတွက် ကြိုတင် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ဖြင့် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ များဖြစ်သည်။

လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် တပ်မတော်သားများနှင့် အတူနေ အိမ်ထောင်စုဝင်များ၏ အမည်စာရင်း ရရှိရေးအတွက် မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက သက်ဆိုင်ရာ တပ်မှူးထံမှ ရယူပြီး ရပ်ကွက်သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ ပေးပို့ရမည်။ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသည် ယင်းစာရင်းများကို စိစစ်၍ မဲစာရင်းများ၌ ပါဝင်ခွင့်ရှိသူများ၏ အမည်များ ပါဝင်ခြင်း မရှိသေးလျှင် သက်ဆိုင်ရာ မဲစာရင်းများ၌ ထည့်သွင်းပြီး ယင်းမဲစာရင်းများကို ပုံစံ(၁)ဖြင့် သီးခြားရေးမှတ်ထားပြီး မိတ္တူတစ်စောင်ကို မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသို့ ပေးပို့ရမည်။

လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ကျောင်းသားများ၊ သင်တန်းသားများ၊ အချုပ်ခံနေရသူများ၊ ဆေးရုံတက် ရောက်နေရသော အတွင်းလူနာများက သက်ဆိုင်ရာဌာန အကြီးအမှူးမှ တစ်ဆင့် ပေးပို့လာသော ပုံစံ(၁၅)များကို မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများက သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ သို့ပေးပို့ရမည်။ ရပ်ကွက်သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသည် ယင်းပုံစံများကို စိစစ်၍ သက်ဆိုင်ရာ မဲစာရင်းများ၌ ပါဝင်ခွင့်ရှိသူများ၏ အမည်များ ပါဝင်ခြင်း မရှိသေးလျှင် သက်ဆိုင်ရာ မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်းပြီး ယင်းမဲစာရင်းကို ပုံစံ(၁)ဖြင့် သီးခြား ရေးမှတ်ထား၍ စာရင်းမိတ္တူ တစ်စောင်ကို မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ ပေးပို့ရမည်။

ကော်မရှင်သည် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ရက် သို့မဟုတ် နေ့ရက်များကို ကြေညာပြီးလျှင် ပြီးခြင်း အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံပြင်ပတွင် ရောက်ရှိနေသူများ အနက် ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ ထံသို့ ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန် ပုံစံ(၁၅)ကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာသံရုံး သို့မဟုတ် အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်ရုံး သို့မဟုတ် ကောင်စစ်ဝန်ရုံး အသီးသီးသို့ ပေးပို့ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒရှင်များက ဖြည့်စွက်ပြီး သည့် ပုံစံ(၁၅)ကို သက်ဆိုင်ရာ သံရုံး သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရုံး သို့မဟုတ် ကောင်စစ်ဝန်ရုံး အကြီးအမှူး မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန သို့ပြန်လည် ပေးပို့ရန် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြန်လည်ပေးပို့လာသော ပုံစံ(၁၅)များကို ကော်မရှင်က မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ မှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ ဆက်လက် ပေးပို့ရမည်။ ရပ်ကွက်သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသည် သက်ဆိုင်ရာမဲစာရင်းများ၌ ပါဝင်ခွင့် ရှိသူများ၏ အမည်များ ပါဝင်ခြင်း မရှိသေးလျှင် သက်ဆိုင်ရာ မဲစာရင်း၌ ထည့်သွင်းပြီး ပုံစံ(၁)ဖြင့် သီးခြားရေးမှတ်ကာ မိတ္တူတစ်စောင်ကို မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသို့ ပေးပို့ရမည်။

မဲစာရင်းတွင် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ အချို့၏ အမည်များသည် အစုအဝေးအလိုက် ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိလျှင် နေပြည်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ သို့မဟုတ် ခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ က ထိုအမည်များကို ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပမီ ခုနစ်ရက်ထက် နောက်မကျစေဘဲ နောက်ဆက်တွဲ မဲစာရင်း တွင် ထည့်သွင်းစေရန် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

ကော်မရှင်နှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အသီးသီးတို့သည် မဲစာရင်းပြုစုရာတွင် မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိလျက်နှင့် ပါဝင်ခြင်း မရှိကြောင်းတွေ့ရှိလျှင် ထိုအမည်များကို နောက်ဆက်တွဲ မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရမည် ဖြစ်ပြီး မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ခွင့်မရှိဘဲ ပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရှိလျှင် ထိုအမည်များကို မဲစာရင်းတွင် ပယ်ဖျက်ရမည်။

သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် အသီးသီးအတွက် မဲစာရင်းပြုစုရာ၌ မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိသူများ၏ အမည်များကို မြန်မာအက္ခရာဖြင့် ရေးသွင်းပြီး တိကျမှုမရှိလျှင် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာဖြင့် လည်း ကွင်းစကွင်းပိတ် အတွင်း၌ ရေးသွင်းနိုင်သည်။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home မဲစာရင်းပြုစုခြင်း