အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Today Highlights

ဆောင်းပါးများ

book book book

တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ
ဒေသန္တရ ရွေးကောက်ပွဲများအကြောင်း
တစေ့တစောင်း

မလေးရှား
ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း
တစေ့တစောင်း

နီပေါ
ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း
တစေ့တစောင်း

book
book  book

မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းနှင့်
သန်းခေါင် စာရင်း အကြောင်း

အခြေခံ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း 

၂၀၁၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အကြောင်း သိကောင်းစရာ 

book book  book

အခြေခံ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း - ၂

Functions and Mandates 

အခြေခံ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း - ၃
book
book  book
အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုခြင်း - ၄ ပယ်မဲမဖြစ်ရေး  ကြိုတင်မဲဘယ်လိုပေးကြမလဲ 
book book  book 

" ကြိုတင်မဲဘယ်လိုပေးကြမလဲ"ဆောင်းပါးမှ အမှားပြင်ဆင်ချက်

 

၂၀၁၅ ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသတင်းထောက်၂၅ ယောက်

 
မဲစာရင်းလူပိုပါဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့်အဖြစ်မှန်များ 

book

book  book 

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့် သန်းခေါင်စာရင်းနှိုင်းယှဉ်ချက်

၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းသိကောင်းစရာ 

 ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍        ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ

 

 

 

 

 

 

 

 

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ဆောင်းပါးများ ဆောင်းပါးများ