အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Today Highlights

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲများကို အောင်မြင် စွာကြီးကြပ်ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ကြီးကြပ်ပေး နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀(ဂ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၁၁) ဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်-

(၁) ဦးရဲမြင့် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးတင်ရှိန်  အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၃) ဒေါ်ညိုညို အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်   အဖွဲ့ဝင်
(၄) ဦးကျော်    အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၅)  ဦးတင်ဌေး အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်  အဖွဲ့ဝင်
(၆) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၇) ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၈) ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၉) ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စာရင်းရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန      အတွင်းရေးမှူးဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည် ဖုန်းနံပါတ် Fax ဖုန်း
၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲမြင့်  ၀၉- ၇၃၀၂၀၂၄၉၊ ၀၉- ၅၁၆၉၈၂၉ ၀၁−၂၁၇၅၄၂
အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ဝင်း  ၀၁-၂၃၀၆၂၅၀၊ ၀၉- ၅၁၈၄၁၁၃ ၀၁-၂၃၀၅၆၈၅
၂။ ရန်ကုန်(တောင်ပိုင်း) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြတ်စိုး  ၀၅၆-၂၁၀၁၆၊  ၀၉- ၅၀၅၅၆၁၈ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးသန့်ဇော်ထွေး    ၀၅၆-၂၃၃၅၈၊  ၀၉- ၅၁၃၆၄၀၂ ၀၅၆-၂၃၂၈၇
၃။ ရန်ကုန်(မြောက်ပိုင်း)    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ခိုင်  ၀၁- ၆၁၁၄၆၁၊ ၀၉-၇၃၀၅၁၆၁၄၊ ၀၉-၅၀၀၅၀၅၅၁ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်မောင်အေး  ၀၁- ၆၄၂၇၄၃၊ ၀၉-၂၅၀၇၀၈၁၂၂ ၀၁- ၆၄၀၇၄၇
၄။ ရန်ကုန်(အနောက်ပိုင်း) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးမြင့်  ၀၁- ၅၀၅၃၂၆၊ ၀၉- ၃၁၃၃၄၅၅၀ -
အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာအာကာသောင်း  ၀၁-၂၃၀၂၃၀၄၊ ၀၉- ၇၉၃၃၈၀၉၃၃၊ ၀၉- ၅၀၈၀၉၃၃ ၀၁-၂၃၀၁၄၃၄
၅။  ရန်ကုန်(အရှေ့ပိုင်း)  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ကျော်     ၀၁-၉၆၉၀၀၆၄၊ ၀၉-၅၂၅၀၅၀၀ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းကိုအောင်  ၀၁-၂၃၃၃၆၈၇၊ ၀၉- ၄၉၃၁၇၇၀၀ ၀၁-၈၅၆၀၁၂၀
၆။  ကမာရွတ် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဝင်း  ၀၁- ၅၀၆၉၂၂၁ ၊ ၀၉-၄၅၄၃၄၄၆၁၆
 အတွင်းရေးမှူး ဦးကောင်းသူအောင်  ၀၁-၂၃၀၆၃၉၇ ၊ ၀၉-၉၆၆၄၂၂၅၁၉၊ ၀၁- ၅၁၇၂၃၈
၇။  ကော့မှူး မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မြတ်  ၀၁-၂၆၄၂၀၄ ၊ ၀၁- ၂၆၄၀၄၈၊ ၀၉- ၄၅၅၃၀၃၉၂၅
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မြသဲဖြူ  ၀၁-၂၆၄၂၈၂ ၊ ၀၁- ၂၆၄၂၈၄၊ ၀၉- ၄၂၀၁၄၄၉၃၂
၈။  ကိုကိုးကျွန်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ဇော်  ၀၉- ၃၀၆၇၀၃၅၉
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခင်မိုးကြည်  ၀၉- ၃၂၁၄၆၂၂၂
၉။  ကျောက်တံတား မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်သိန်း   ၀၉- ၇၃၂၀၆၇၅၃
 အတွင်းရေးမှူး ဦးဝေလင်း  ၀၉- ၅၁၀၈၀၅၅
၁၀။  ကျောက်တန်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းဝင်း  ၀၉- ၂၅၄၀၇၅၁၀၇
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်စုစုလွင်  ၀၉- ၇၉၇၃၀၆၂၂၃
၁၁။  ကြည့်မြင်တိုင် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်သန်း  ၀၁- ၅၃၆၂၄၂ ၊ ၀၉- ၅၅၀၁၀၇၀
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အေးမြသီတာ  ၀၁- ၅၁၇၄၂၈ ၊ ၀၉- ၉၃၁၇၄၅၇၊ ၀၉- ၄၂၀၀၅၁၀၉
၁၂။  ကွမ်းခြံကုန်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှဝင်း  ၀၉- ၇၉၉၄၁၈၁၆၁
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မြသိင်္ဂီစိုး  ၀၉- ၇၉၁၀၉၀၀၁၂
၁၃။  ခရမ်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးညွန့်  ၀၅၆- ၃၀၄၀၄၊ ၀၉- ၄၂၀၀၇၈၆၂၀
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သန်းသန်းမြတ်  ၀၉- ၇၇၄၇၀၂၆၁၈
၁၄။  စမ်းချောင်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်လင်း  ၀၉- ၂၅၀၁၈၁၉၆၈
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နှင်းသဉ္ဇာဦး  ၀၉- ၅၀၇၀၁၂၀
၁၅။  ဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းအောင်  ၀၉- ၇၉၆၁၃၁၀၀၈
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဆွေဆွေထွန်း  ၀၁-၂၃၀၃၁၀၉၊ ၀၁- ၂၃၀၃၁၆၈၊ ၀၉- ၅၀၁၁၉၂၄
၁၆။  ဆိပ်ကြီးခနောင်တို မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်  ၀၉-၇၉၉၃၀၀၉၇၉ ၊ ၀၁-၂၃၈၂၃၈
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အေးနန္ဒာ  ၀၉- ၇၉၅၅၂၇၈၄၀
၁၇။  တာမွေ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်သိန်း  ၀၁- ၅၅၃၈၃၂ ၊ ၀၉- ၇၈၅၆၄၁၄၃၈ ၊ ၀၉- ၇၇၆၂၈၃၅၀၊ ၀၉- ၈၇၆၂၆၅၀
 အတွင်းရေးမှူး

ဒေါ်နီနီအောင်

 ၀၉- ၇၉၁၅၁၅၀၃၂
၁၈။  တိုက်ကြီး မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မြင့်  ၀၅၅-၂၀၂၂၉ ၊ ၀၅၅- ၁၀၃၆၃ ၊ ၀၉- ၄၂၀၁၄၆၄၁၅
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဆုမွန်အောင်  ၀၉- ၄၂၀၁၄၇၂၄၆
၁၉။  တွံတေး မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ကျော်  ၀၉- ၄၂၀၀၂၅၀၅၉
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးသူ  ၀၉- ၄၃၁၃၁၃၂၉
၂၀။  တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်သန်း  ၀၁- ၈၅၅၀၁၁၀၊ ၀၉- ၂၅၀၁၇၇၇၈၅
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ချမ်းမြအေး  ၀၉-၄၂၀၀၅၆၃၃၂
၂၁။  ထန်းတပင် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးတင့်  ၀၁- ၆၁၉၀၅၂ ၊ ၀၁- ၆၁၉၁၆၈ ၊ ၀၉- ၄၄၈၀၂၃၂၈၀
 အတွင်းရေးမှူး ဦးစော​ယောရူ  ၀၉- ၇၃၀၈၄၃၇၅၊ ၀၉- ၂၅၂၃၇၅၁၄၆
၂၂။  ဒဂုံ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြတ်အေး  ၀၁-၃၈၅၀၁၈ ၊ ၀၉- ၇၃၂၄၂၆၀၂
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ပွင့်ဖူးမောင်မောင်  ၀၉- ၉၇၇၈၇၅၂၇၉
၂၃။  ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မြင့်  ၀၉-၂၅၄၀၇၅၀၁၂၊ ၀၉- ၇၈၁၀၂၀၆၆၃
 အတွင်းရေးမှူး ဦးနန္ဒအောင်  ၀၁-၅၉၃၇၉၂ ၊ ၀၉-၇၈၀၅၄၅၄၈၃ ၊ ၀၁-၅၉၃၈၀၁
၂၄။  ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်  ၀၁-၅၉၀၀၉၇ ၊ ၀၉- ၂၅၄၀၇၅၀၁၃
 အတွင်းရေးမှူး ဦးအာကာဟိန်း  ၀၁-၅၉၀၀၆၅ ၊ ၀၉-၄၂၀၂၄၃၄၄၇ ၊ ၀၁-၅၉၀၀၆၅
၂၅။  ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းစိန်  ၀၁-၅၈၀၉၄၅ ၊ ၀၉- ၂၅၄၁၂၃၃၄၃
 အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့်ဦး

 ၀၉- ၅၀၅၆၄၄၃

၂၆။  ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကိုစိုး  ၀၉-၂၅၁၁၆၀၀၄၀၊ ၀၉- ၅၁၉၅၆၈၉
 အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးဝင်းအောင်  ၀၁-၂၅၈၅၄၅၃ ၊ ၀၉- ၄၂၅၀၀၂၁၁၀ ၊ ၀၁-၂၅၈၅၄၆၁
၂၇။  ဒလ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ရွှေ  ၀၉- ၅၀၈၇၁၉၆
 အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်မြတ်စိုး  ၀၉- ၄၅၀၀၀၄၄၃၅
၂၈။  ဒေါပုံ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစန်းကို  ၀၁- ၅၅၉၁၀၅ ၊ ၀၉- ၅၁၄၅၉၁၈
 အတွင်းရေးမှူး

ဒေါ်သဇင်အေး

 ၀၉- ၄၃၀၂၃၆၂၆
၂၉။  ပုဇွန်တောင် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဘိုဘို  ၀၁- ၃၈၁၇၈၇၊ ၀၉- ၅၁၄၈၉၄၂
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အိအိဖြိုး  ၀၉- ၄၂၀၂၇၃၃၃၄
၃၀။  ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းမြင့်  ၀၉- ၅၀၀၁၅၁၄
 အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းသူ  ၀၉- ၅၄၁၃၃၈၇
၃၁။  ဗဟန်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းနိုင်  ၀၁- ၅၅၈၄၉၁ ၊ ၀၉- ၅၀၂၁၃၆၀
 အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်ဖုန်း  ၀၉- ၄၅၀၀၁၂၉၉၁
၃၂။  ဗိုလ်တထောင် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်သိန်း  ၀၉- ၄၂၁၀၁၇၁၇၀
 အတွင်းရေးမှူး ဦးဇေယျာကျော်  ၀၉- ၄၂၁၁၂၇၃၆၄
၃၃။  မရမ်းကုန်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမော်  ၀၉- ၅၁၂၁၂၀၅
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အိအိမာ  ၀၉- ၄၂၀၁၈၂၉၃၂
၃၄။  မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းဇော်  ၀၁- ၂၂၉၄၉၉၊ ၀၉- ၄၂၅၀၁၇၁၇၁
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အိမွန်မွန်ကျော်  ၀၉- ၂၆၃၃၃၅၅၁၆
၃၅။  မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမန်းသက်စိုး  ၀၁- ၇၀၇၅၁၄ ၊ ၀၁- ၆၃၈၂၂၅၊ ၀၉-၂၅၀၃၇၅၆၅၉
အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွဋ်  ၀၉-၄၀၃၇၃၆၇၆၃
၃၆။  မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောဝင်း  ၀၉- ၂၆၃၆၆၅၇၅၉၊ ၀၉- ၂၅၁၀၂၆၉၂၉
အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမျိုးထက်  ၀၉- ၄၂၁၇၂၂၄၁၀၊ ၀၉- ၈၆၁၀၃၁၉
၃၇။   မှော်ဘီ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှအောင်  ၀၉- ၇၉၈၃၇၂၂၀၆
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်တင်ဇာလွင်  ၀၉- ၅၀၆၂၇၁၂
၃၈။    ရန်ကင်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး  ၀၉- ၅၁၂၄၄၅၉ ၊ ၀၉- ၇၃၀၁၂၅၃၇
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မို့မို့ချော  ၀၉- ၂၆၀၀၃၉၇၈၅
၃၉။    ရွှေပြည်သာ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်စိုး  ၀၁-၆၁၀၂၃၉ ၊ ၀၉-၅၀၅၉၆၆၁
 အတွင်းရေးမှူး ဦးအုန်းဌေး  ၀၁-၆၁၀၆၆၃ ၊ ၀၉-၄၂၂၃၉၂၅၅၈ ၊ ၀၁-၆၁၀၆၆၃
၄၀။    လသာ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျင်မှိန်  ၀၉- ၄၃၀၂၁၁၅၇
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အိအိခင်  ၀၁-၃၇၀၀၅၂၊ ၀၁- ၃၈၂၉၂၇၊ ၀၉- ၃၀၀၇၄၄၉၁
၄၁။    လမ်းမတော် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးကျော်  ၀၉- ၇၈၅၁၁၇၂၈၂၊ ၀၉- ၇၃၁၄၃၆၀၃
 အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်အောင်  ၀၁-၂၃၀၁၄၄၀ ၊၀၁-၂၃၀၂၂၅၈၊ ၀၉- ၄၀၂၅၃၂၄၇၉
၄၂။    လှိုင် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မြင့် ၀၉- ၇၃၃၃၃၅၅၉
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မူယာ  ၀၁-၂၃၀၅၃၇၆၊ ၀၁-၂၃၀၅၃၄၉၊ ၀၉- ၇၉၇၅၆၄၇၂၇
၄၃။    လှိုင်သာယာ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိမ်းစိုး ၀၉- ၅၀၁၈၈၉၃၊ ၀၉- ၂၅၀၁၈၂၀၀၁
 အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးလှိုင်မြင့်ထွန်း  ၀၁- ၉၆၄၈၁၄၂ ၊ ၀၁- ၉၆၄၈၁၅၉၊ ၀၉- ၅၄၀၀၁၂၉
၄၄။    လှည်းကူး မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးမြင့်  ၀၉- ၄၂၀၁၁၅၇၂၀
 အတွင်းရေးမှူး ဦးသက်ထွန်း  ၀၉- ၇၉၇၈၇၇၆၅၃
၄၅။    သာကေတ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှငွေ  ၀၁- ၅၅၉၁၈၉၊ ၀၉- ၇၈၄၅၂၅၃၉၉
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နှင်းယုကျော်  ၀၁- ၅၅၃၉၀၄၊ ၀၉- ၅၀၃၇၆၄၆
၄၆။    သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကျော်ဟိန်း  ၀၉- ၇၉၄၈၇၄၉၅၁
 အတွင်းရေးမှူး ဦးစန္ဒာမြ  ၀၉- ၂၀၄၅၈၄၁
၄၇။    သန်လျင် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးချစ်ညွန့်  ၀၁-၂၁၉၀၇ ၊၀၅၆- ၂၁၉၀၇၊ ၀၉- ၂၅၀၃၇၅၆၂၉
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဖြူမြတ်သူ  ၀၉- ၇၇၆၄၅၁၀၆၈
၄၈။   သုံးခွ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဝိတ်  ၀၅၆- ၄၀၆၅၀၊ ၀၉- ၄၂၀၂၃၂၂၈၄
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ထွေးအိငယ်ငယ်အောင်  ၀၉- ၄၂၀၁၁၉၇၁၂
၄၉။    အလုံ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှဝင်း  ၀၉- ၄၃၀၉၅၃၆၉
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ရင်ဝင်းဟန်  ၀၁-၂၃၀၁၄၄၁၊ ၀၁-၂၃၀၂၂၅၉၊ ၀၉-၂၅၀၇၉၀၅၃၈
၅၀။    အင်းစိန် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်လွင်  ၀၁- ၆၄၇၇၅၉ ၊ ၀၉-၂၀၂၄၉၆၀
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ယဉ်မင်းသက်  ၀၉- ၄၃၀၉၃၃၂၁


တည်နေရာ


အမှတ် ( ၉- က) ၊ရွှေလီလမ်း၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ