အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Today Highlights

ရခိုင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲများကို အောင်မြင်စွာ ကြီးကြပ် ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ကြီးကြပ်ပေး နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀(ဂ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၁၁) ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ ပါသည်-

(၁) ဦးစိန်မောင် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးစံသိန်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၃) ဦးမောင်ဖြူ  အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်   အဖွဲ့ဝင်
(၄) ဦးလှရွှေ အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၅)  ဦးမောင်မောင်လှ    အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်  အဖွဲ့ဝင်
(၆) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၇) ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၈) ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၉) ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စာရင်းရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန      အဖွဲ့ဝင်

ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည် ဖုန်းနံပါတ် Fax ဖုန်း
၁။ ရခိုင်ပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိန်မောင်

၀၄၃-၂၁၅၅၆၊ ၀၉- ၄၄၂၇၈၀၁၁၅

 -

အတွင်းရေးမှူး  ဦးသူရိန်ထွဋ်

၀၄၃-၂၂၈၈၇၊ ၀၉-၂၅၁၁၃၃၁၈၇

 ၀၄၃-၂၂၉၆၈
၂။ ကျောက်ဖြူ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအောင်မြတ်ထွန်း ၀၉- ၄၉၆၅၀၄၂၄ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဌေးအောင်ခိုင်

၀၄၃- ၄၆၆၅၀၊ ၀၉- ၂၆၃၄၀၆၃၅၀

 ၀၄၃- ၄၆၆၈၆
၃။ စစ်တွေ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဦးထွန်းသာ ၀၉-၂၅၀၈၂၈၅၄၁ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဇော်လင်းဦး  

၀၄၃-၂၂၈၉၆၊ ၀၉- ၂၆၁၀၂၈၆၁၆

 ၀၄၃-၂၂၉၉၁
၄။ မောင်တော ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအောင်ကျော်ညွှန့် ၀၉- ၄၂၁၇၅၀၀၃၅ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဆန်းဝင်းထွန်း

၀၄၃-၅၅၁၆၊ ၀၉-၄၉၃၀၀၁၂၇

 ၀၄၃- ၅၅၄၁၁
၅။ သံတွဲ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်ရွှေ

၀၉- ၂၅၀၃၃၂၁၁၃

-
အတွင်းရေးမှူး  ဦးသိန်းဦး

၀၄၃- ၆၅၅၈၀၊ ၀၉- ၄၅၄၂၂၆၀၁၂

 ၀၄၃- ၆၅၆၀၁
၆။ မြောက်ဦး ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဦးမြသာ   

၀၉-၂၅၃၀၈၄၀၈၂

-
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်စံပယ်လှိုင် ၀၄၃- ၅၀၃၂၃၊ ၀၉-၄၂၁၇၅၅၇၇၄  ၀၄၃- ၅၀၃၁၃
၇။ ကျောက်တော် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစောမောင် ၀၉- ၄၂၁၇၂၀၇၈၉  -
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်အေးအေးသွယ်  ၀၄၃- ၇၀၂၇၁၊ ၀၉- ၄၂၀၀၂၆၀၈၂  ၀၄၃-၇၀၀၅၅
၈။ ကျောက်ဖြူ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျော်ငြိမ်း ၀၉-၂၆၃၆၀၄၉၇၇  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးမျိုးဝေလင်း ၀၄၃- ၄၆၆၆၅၊ ၀၉- ၇၇၁၂၆၀၇၁၂  ၀၄၃-၄၆၆၈၇
၉။ ဂွ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျန်သီးအောင် ၀၉-၄၉၆၆၆၄၆၁  
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်စုမြတ်ထိုက် ၀၄၃- ၆၆၃၀၂၃၊ ၀၉- ၄၂၀၇၀၈၆၀၂  ၀၄၃- ၆၆၃၀၂၈
၁၀။ စစ်တွေ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစောလှိုင် ၀၉- ၄၉၆၇၆၇၇၇  
အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်သန့်လွင် ၀၄၃- ၂၂၉၄၃၊ ၀၉- ၄၂၂၄၅၃၀၅၂  ၀၄၃-၂၂၉၇၂
၁၁။ တောင်ကုတ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးညိုကြီးအောင် ၀၉- ၄၉၆၆၈၁၄၂  
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဇော်မျိုးဦး ၀၄၃- ၆၀၇၄၅၊ ၀၉- ၄၅၀၀၀၉၄၇၁  ၀၄၃- ၆၀၇၄၂
၁၂။ ပေါက်တော မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးချစ်စိန် ၀၉-၂၅၀၃၂၇၁၃၈  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးတင်ဖြိုးအောင် ၀၉-၂၅၀၂၄၁၆၀၂၊ ၀၉-၂၅၃၉၀၃၂၀၉  -
၁၃။ ပုဏ္ဏားကျွန်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်အောင် ၀၉-၂၅၀၁၂၅၇၆၇  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးသိုက်ဆန်း  ၀၉- ၂၅၂၁၅၁၉၇၇၊ ၀၄၃- ၂၀၂၇၀၂၄  ၀၄၃-၂၀၂၇၀၂၅ 
၁၄။ ဘူးသီးတောင် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဘစံ ၀၉-၂၆၄၁၅၇၄၉၉  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးသန်းအေး  ၀၄၃- ၅၃၀၅၅ ၊ ၀၉- ၄၂၁၇၃၁၆၃၆  ၀၄၃- ၅၃၀၇၇
၁၅။ မင်းပြား မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထွန်းသာအောင် ၀၉-၂၅၀၁၂၅၁၈၂  -
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ထွန်းဉမ္မာကျော်  ၀၄၃-၇၅၂၆၀၊ ၀၉- ၄၅၃၈၇၇၇၅၁   ၀၄၃- ၇၅၂၆၃ 
၁၆။ မောင်တော မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမောင်အုန်းကြည် ၀၉- ၄၂၁၇၃၂၆၄၂  
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်အေးမြတ်သူဇာကျော်  ၀၄၃- ၅၅၄၀၆၊ ၀၉- ၄၅၀၅၅၇၈၇၆  ၀၄၃- ၅၅၄၁၂ 
၁၇။ မာန်အောင် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဘဆွေ ၀၉-၂၅၀၄၅၇၄၀၆  -
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်မြတ်ရွှေစင်  ၀၉-၂၆၁၃၉၅၀၁၅   -
၁၈။ မြေပုံ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်အေး ၀၉-၂၅၀၈၈၂၃၈၈  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးနိုင်မျိုးလင်း  ၀၉- ၄၂၁၀၉၁၉၀၆   -
၁၉။ မြောက်ဦး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးရွှေသန်း ၀၉-၄၂၁၇၂၀၀၁၈  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးအောင်နိုင်ထွန်း  ၀၄၃- ၅၀၃၁၄၊ ၀၉- ၄၂၁၇၅၉၂၀၇   ၀၄၃-၅၀၃၂၄
၂၀။ ရသေ့တောင် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိန်လှအောင် ၀၉- ၂၅၀၆၀၈၄၂၂   -
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ငြိမ်းအေးဖြူ  ၀၄၃- ၅၉၀၂၆၊ ၀၉- ၂၆၁၁၉၆၉၆၈   ၀၄၃- ၅၉၀၂၇ 
၂၁။ ရမ်းဗြဲ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်မြင့် ၀၉- ၄၉၆၄၈၁၈၀  -
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ခင်မြတ်မိုး ၀၄၃- ၆၄၉၀၃၄၊ ၀၉- ၄၂၃၆၈၀၇၄၈   ၀၄၃- ၆၄၉၀၂၈ 
၂၂။ သံတွဲ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုးမြင့် ၀၉-၄၂၁၇၃၅၃၁၂  -
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်သက်ထားဝေ  ၀၄၃- ၆၅၆၀၂၊ ၀၉- ၄၂၀၁၄၅၆၉၀   ၀၄၃- ၆၅၅၉၉ 
၂၃။ အမ်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသာညွှန့် ၀၉-၂၅၀၇၅၂၃၈၁၈၁  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးခိုင်မျိုးလင်း ၀၄၃- ၈၀၀၈၁၊ ၀၉- ၇၇၀၄၂၁၉၈၄   ၀၄၃- ၈၀၀၆၉ 


တည်နေရာ


ဘောလုံးကွင်းရပ်ကွက်၊ မေယုလမ်း၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ ရခိုင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ