အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Today Highlights

မွန်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲများကို အောင်မြင် စွာကြီးကြပ်ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ကြီးကြပ်ပေး နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀(ဂ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၁၁) ဖြင့် မွန်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ ပါသည်-

(၁) ဦးသိန်းထွန်းအေး အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးစောဖိုးလှ အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၃) ဦးဉာဏ်လင်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်   အဖွဲ့ဝင်
(၄) ဦးခွန်စိန်မောင် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၅) ဒေါက်တာမျိုးသန်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်    အဖွဲ့ဝင်
(၆)  ဦးလွန်းငွေ အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်  အဖွဲ့ဝင်
(၇) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၈) ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၉) ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စာရင်းရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၅) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန      အဖွဲ့ဝင်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ၏ ၁၅.၂.၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၀၀၂/၂-၂/တကရ (၀၀၇၈) တင်ပြချက် အရ အဖွဲ့ဝင် ဦးတင်ဌေး အစား ဦးဟန်ညွန့် အား ကြေညာချက် အမှတ် (၁၅/၂၀၁၂) ဖြင့် အစားထိုး တာဝန် ပေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည် ဖုန်းနံပါတ် Fax ဖုန်း
၁။ မွန်ပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသိန်းထွန်းအေး    ၀၉- ၄၃၀၀၅၄၃၄
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဟိဏ်းလင်းထက် ၀၅၇- ၂၄၃၁၉၊ ၀၉- ၂၅၅၉၀၀၀၇၀  ၀၅၇- ၂၄၀၉၅
၂။ မော်လမြိုင် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်ထွန်း ၀၉- ၄၉၈၀၆၉၃၆ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးထင်ကျော် ၀၅၇-၂၄၅၉၂၊ ၀၉- ၃၃၃၈၇၂၇၂  ၀၅၇-၂၄၂၅၀
၃။ သထုံ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်မြင့် ၀၉- ၂၀၀၀၀၆၄၂ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးသက်နိုင်ဦး ၀၅၇-၄၀၄၁၂၊ ၀၉-၄၃၁၁၈၂၃၇  ၀၅၇- ၄၀၆၁၄
၄။ ကျိုက်ထို မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးယုကြိုင် ၀၉- ၄၂၅၂၆၄၅၉၈ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်သိမ့်သိမ့်သူ ၀၅၇- ၆၀၀၂၁၊ ၀၉- ၅၆၉၄၉၃၄  ၀၅၇- ၆၀၀၀၄ 
၅။ ကျိုက်မရော မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးလှမြင့်  ၀၉-၄၉၈၂၆၃၂၂
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အိသဲလင်း  ၀၅၇-၈၆၀၄၂၊ ၀၉-၉၇၃၀၀၂၆၇၉  ၀၅၇- ၈၆၀၄၆
၆။ ချောင်းဆုံ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထွန်းရီ  ၀၉-၅၃၂၀၅၄၉
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ယဉ်ဝင်းဟန်  ၀၅၇-၈၀၂၂၅ ၊ ၀၉- ၂၅၃၉၇၈၁၅၀  ၀၅၇-၈၀၂၂၁
၇။ ပေါင် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမြင့်အောင်  ၀၉- ၅၃၂၂၅၅၄
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ချိုချိုထက်  ၀၅၇- ၄၇၄၇၁ ၊ ၀၉- ၉၆၂၅၀၆၆၈၈  ၀၅၇- ၄၇၄၇၂
၈။ ဘီးလင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအောင်မြင့်  ၀၉- ၄၂၅၃၄၉၉၈၇
အတွင်းရေးမှူး  ဦးမင်းသွင်  ၀၅၇- ၆၄၄၈၁ ၊ ၀၉- ၄၂၅၂၆၆၆၂၉  ၀၅၇- ၆၄၄၈၈
၉။ မုဒုံ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမြင့်သောင်း  ၀၉- ၃၁၁၉၄၂၃၆
အတွင်းရေးမှူး  ဦးသန့်ဇော်  ၀၅၇-၇၁၀၅၆၊ ၀၉-၂၅၅၇၂၂၂၂၃  ၀၅၇- ၇၁၀၅၇
၁၀။ မော်လမြိုင် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဌေးလွင်  ၀၉- ၅၃၂၁၁၃၇    
အတွင်းရေးမှူး  ဦးမင်းအောင်ရှိန်  ၀၉-၄၂၅၃၄၆၃၉၈  ၀၅၇- ၂၄၀၄၇
၁၁။ ရေး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးညွန့်အောင်  ၀၅၇- ၂၂၄၉၀၊ ၀၉-၂၅၄၂၈၈၈၉၉
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ရွှေရည်ဖြိုးမြင့်  ၀၅၇- ၅၀၃၃၂ ၊ ၀၉-၉၇၄၇၄၄၁၂၂  ၀၅၇- ၅၀၃၃၇
၁၂။ သထုံ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဝင်းသန်း  ၀၉- ၅၁၀၀၃၀၈
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဇော်မင်းဦး  ၀၅၇- ၄၁၁၉၂၊ ၀၉- ၇၉၁၈၃၇၄၁၈  ၀၅၇-၄၀၆၁၃
၁၃။ သံဖြူဇရပ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထွေးရီ  ၀၉- ၄၉၂၀၀၆၄
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဝင်း  ၀၅၇-၇၉၉၆၉ ၊ ၀၉- ၂၅၅၇၁၅၇၀၇  ၀၅၇- ၇၉၉၇၀


တည်နေရာ


မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်း၊ စစ်ကဲကုန်းရပ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ မွန်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ