အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Today Highlights

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲများကို အောင်မြင် စွာ ကြီးကြပ်ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ကြီးကြပ်ပေး နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀(ဂ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၁၁) ဖြင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်-

(၁) ဦးအောင်ထွဋ်    အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးသန်းလှိုင် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင် 
(၃) ဦးအောင်မြင့် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၄) ဦးဘိုရွှေ    အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်   အဖွဲ့ဝင်
(၅) ဦးတင်ဌေး    အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၆) ဒေါက်တာမျိုးသန်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်    အဖွဲ့ဝင်
(၇)  ဦးအောင်ထွန်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်  အဖွဲ့ဝင်
(၈) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၉) ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စာရင်းရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၁၅) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၆) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန      အတွင်းရေးမှူး

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ၁၅.၂.၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၀၀၂/၂-၂/တကရ (၀၀၇၈) တင်ပြချက် အရ အဖွဲ့ဝင် ဦးတင်ဌေး အစား ဦးဟန်ညွန့် အား ကြေညာချက် အမှတ် (၁၅/၂၀၁၂) ဖြင့် အစားထိုး တာဝန် ပေးခဲ့ပါသည်။


ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည် ဖုန်းနံပါတ် Fax ဖုန်း
၁။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ထွဋ်    ၀၉- ၂၀၀၆၃၅၂

အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်ကျော်စိုး ၀၂- ၆၉၀၄၂၊ ၀၂- ၆၇၃၄၄၊ ၀၉-၂၅၀၁၀၇၄၈၇ ၀၂-၃၉၄၄၀
၂။ ကျောက်ဆည် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်ရှိန် ၀၆၆-၅၀၇၁၁, ၀၉-၂၀၀၀၅၁၀ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ဟိန်း ၀၆၆-၅၀၄၉၁, ၀၉-၂၁၅၀၇၁၀ ၀၆၆-၅၀၉၉၇
၃။ ညောင်ဦး ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေ    ၀၆၁-၆၀၄၂၃, ၀၉-၂၀၄၂၃၈၆ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးနေမျိုးဝင်း ၀၆၁-၂၄၆၂၀၁၃၊ ၀၉- ၃၃၀၁၈၁၄၆ ၀၆၁-၆၁၂၂၀
၄။ ပြင်ဦးလွင် ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ဦး    ၀၈၅-၂၂၃၁၅, ၀၉-၂၂၀၀၈၇၃ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်ဝင်းထိုက် ၀၈၅-၂၈၄၃၂, ၀၉-၂၀၄၄၅၆၄ ၀၈၅-၂၁၇၀၁
၅။ မန္တလေး ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သိန်း    ၀၂-၃၉၀၈၇, ၀၉-၂၀၂၀၆၁၅ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်မင်းအေး ၀၂-၆၉၀၄၃, ၀၉-၄၉၃၃၃၁၅၀ ၀၂-၆၇၁၆၆
၆။ မိတ္ထီလာ ခရိုင်  ဥက္ကဋ္ဌ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးမင်းထိုက်   ၀၆၄-၂၆၄၇၉၊ ၀၉-၂၆၃၅၄၅၅၂၀ ၀၆၄-၂၆၄၅၈
၇။ မြင်းခြံ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင် ၀၆၆-၂၁၅၇၉, ၀၉-၃၃၁၃၂၄၉၁ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ဇော် ၀၆၆-၂၀၂၂၁၂၈၊ ၀၉- ၅၁၇၆၀၂၂ ၀၆၆-၂၀၂၂၁၂၆
၈။ ရမည်းသင်း ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံတင်    ၀၆၄-၄၀၃၇၈, ၀၉-၂၁၇၃၆၂၇ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်မင်း ၀၆၄-၄၀၇၉၀၊ ၀၉-၂၀၄၄၅၆၁ ၀၆၄-၄၀၇၉၀
၉။ နေပြည်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်ဝင်း ၀၉- ၃၁၉၇၂၄၆၉၊ ၀၉၄၅၅၇၄၄၄၂၇ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်စိုးဝင်း ၀၆၇- ၅၅၀၃၀၃၊  ၀၉- ၈၆၁၈၂၆၅ ၀၆၇-၅၅၀၃၅၃
၁၀။ ဥတ္တရ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်လွင် ၀၉- ၄၉၂၀၆၈၂၅  
အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်စွာဦး ၀၉- ၄၂၀၁၁၀၈၅၈   
၁၁။  ဒက္ခိဏ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ဦး ၀၉- ၂၀၁၅၀၇၄   
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်ဆင့် ၀၉-၂၅၀၀၀၀၈၂၅   
၁၀။ ဇေယျာသီရိ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်အေး ၀၉- ၄၉၃၀၂၆၁၁
 အတွင်းရေးမှူး ဦးထက်နိုင် ၀၉- ၉၆၄၂၂၂၆၆၂ 
၁၁။ ဇမ္ဗူသီရိ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစန်းမောင် ၀၉- ၄၂၈၁၂၅၁၆၀ 
 အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းတင်  ၀၉- ၇၉၀၈၇၂၇၈၂ 
၁၂။ တပ်ကုန်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးတင့်သိမ်း ၀၉- ၅၁၃၃၅၉၈
 အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဦး ၀၉- ၄၉၂၀၅၃၈၇
၁၃။ ဒက္ခိဏသီရိ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းထွေး ၀၉- ၄၂၀၀၅၈၈၀၈ 
 အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်အောင်  ၀၉-၇၉၇၉၄၀၅၆၈ 
၁၄။ ပုဗ္ဗသီရိ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစန်းလွင် ၀၉- ၄၂၀၇၂၃၃၆၉ 
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အေးချမ်းမိုး  ၀၉- ၄၃၁၃၄၄၅၉ 
၁၅။ ပျဉ်းမနား မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မြင့် ၀၉- ၂၅၀၁၉၃၈၂၂ 
 အတွင်းရေးမှူး ဦးမြတ်သူမျိုး ၀၉- ၄၃၁၆၀၁၃၉ 
၁၆။ လယ်ဝေး မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်လွင် ၀၉-  ၄၉၂၄၄၅၁၃
 အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်နိုင်ဦး  ၀၉- ၄၂၈၇၁၂၇၅၁ 
၁၇။ ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဇော် ၀၉- ၄၉၂၁၃၂၈၉ 
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဆုပြည့်ဝန်း ၀၉- ၉၆၀၀၁၆၈၆၆ 
၁၈။ ကျောက်ဆည် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသက်ထွန်း ၀၆၆-၅၀၂၇၂ ၊ ၀၆၆-၅၀၀၆၀
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ခိုင် ၀၆၆- ၅၀၅၈၀၊ ၀၆၆- ၅၀၄၉၇၊ ၀၉- ၄၄၄၀၀၉၅၁၈
၁၉။ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမောင်မောင်ရှိန် ၀၆၁-၆၁၅၇၇ ၊ ၀၉-၂၂၂၀၀၇၄
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးဝမ်းတင် ၀၆၁- ၅၂၂၃၀၊ ၀၆၁- ၅၂၂၃၂၊ ၀၉-၄၀၂၆၇၆၈၀၀
၂၀။ ချမ်းမြသာစည်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုးလှ ၀၉-၆၅၀၀၁၆၆
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှေ ၀၂- ၈၂၂၁၊ ၀၂- ၈၀၉၁၅၊ ၀၉-၃၃၈၂၆၆၆၀၊ ၀၉- ၇၉၈၉၆၉၉၈၁
၂၁။ ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကြီးရွှေ ၀၉-၉၁၀၁၉၃၇၃
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်ကျော်မြင့် ၀၉- ၇၉၈၆၂၉၄၀၀၊
၂၂။ ငါန်းဇွန် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုးဝင်း ၀၉-၄၀၂၅၂၄၈၆၅
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးမြင့်အောင်သိန်း ၀၆၆- ၄၆၂၄၀၊ ၀၆၆- ၄၆၂၄၁၊ ၀၉- ၅၁၈၅၁၉၁
၂၃။ စဉ့်ကူး မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထွန်းသန်း ၀၉-၂၅၆၂၆၈၈၉၇
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးသက်ဆွေဦး ၀၈၆- ၃၅၂၅၂၊ ၀၈၅- ၃၅၂၅၃၊ ၀၉- ၂၅၆၁၅၅၅၈၀၊ ၀၉- ၇၈၁၆၄၆၃၇၀
၂၄။ စဉ့်ကိုင် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးပြည့်စုံ ၀၆၆-၄၀၁၁၈ ၊ ၀၉-၂၀၃၂၈၀၁
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးအောင်ဆန်းဦး ၀၆၆- ၄၀၃၂၅၊ ၀၆၆- ၄၀၃၆၆၊ ၀၉- ၄၀၂၆၈၀၈၇၂
၂၅။ ညောင်ဦး မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဗိုလ်ဌေးဝင်း
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်မြင့်အောင် ၀၆၁- ၆၁၂၄၅၊ ၀၆၁- ၂၄၆၂၀၁၄၊ ၀၉- ၄၀၂၅၄၈၃၄၅
၂၆။ တံတားဦး မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင့်လွင် ၀၆၆-၄၄၀၂၄
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နန်းအေးအေးစိုး ၀၆၆- ၄၄၄၁၄ ၊၀၆၆- ၄၄၄၁၇၊ ၀၉- ၇၉၇၇၆၅၈၄၅
၂၇။ တောင်သာ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုးနိုင် ၀၉-၃၃၁၃၄၆၁၇
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ပြုံးကြည် ၀၆၆- ၇၀၉၁၉၊ ၀၆၆- ၇၀၉၂၀၊ ၀၉- ၂၀၃၇၂၀၅
၂၈။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျော်သန်း ၀၆၆-၈၀၄၅၉
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မေသက်  ၀၆၆- ၈၀၆၈၂၊ ၀၆၆- ၈၀၄၀၁၊ ၀၉- ၇၉၈၀၆၃၁၆၀
၂၉။ ပုသိမ်ကြီး မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုးမြိုင် ၀၉-၂၅၆၀၃၄၉၆၆
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးဝင်းခိုင် ၀၂- ၅၈၀၉၅၊ ၀၂- ၅၈၁၀၀၊ ၀၉- ၂၅၄၁၇၇၀၅၁
၃၀။ ပျော်ဘွယ် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုးမြင့် ၀၉-၂၂၂၈၀၆၃
 အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ခင်သီတာခိုင် ၀၆၄- ၄၈၀၅၆၊ ၀၆၄- ၄၈၀၁၉၊ ၀၉- ၃၃၁၆၄၉၂၆
၃၁။ ပြင်ဦးလွင် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမျိုးအောင် ၀၉-၂၀၅၇၆၀၃
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးမျိုးကျော်သူ ၀၈၅-၂၁၇၁၆၊ ၀၂- ၂၁၇၀၂၊ ၀၉- ၇၉၈၈၅၃၃၅၁
၃၂။ ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကိုကိုဦး ၀၉-၂၀၃၁၃၃၃
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးမင်းစိုးနိုင် ၀၂- ၈၂၂၁၃၊ ၀၂- ၈၀၉၁၆၊ ၀၉-၂၅၉၀၆၃၈၉၆
၃၃။ မလှိုင် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမောင်မောင် ၀၆၄-၆၀၀၅၃
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ကျော့ကျော့ခိုင် ၀၆၄-၆၀၆၆၂၊ ၀၆၄- ၆၀၆၅၂၊ ၀၉- ၂၂၁၂၄၉၂
၃၄။ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျော်ဝင်း ၀၉-၂၀၀၄၁၁၁
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးရဲမျိုးလွင် ၀၂- ၂၆၀၈၁၊ ၀၂- ၆၂၀၈၁၊ ၀၉- ၂၀၁၅၄၄၀
၃၅။ မိုးကုတ် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမောင်မောင် ၀၉-၂၅၆၁၁၂၂၂၆
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးလွင်မျိုးအောင် ၀၈၆- ၂၀၀၁၉၊ ၀၈၆- ၂၁၁၁၁၊ ၀၉- ၄၉၅၉၄၉၇၀
၃၆။ မတ္တရာ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျော်ကျော် ၀၂-၇၉၂၆၈ ၊ ၀၉-၃၃၂၈၂၈၃၄
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အေးအေးခန့် ၀၂- ၇၉၉၉၅၊ ၀၂- ၇၉၉၉၇၊ ၀၉- ၄၂၈၃၁၉၈၆၁၊ ၀၉- ၇၉၈၈၇၂၃၂၄
၃၇။ မိတ္ထီလာ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသန်းဝင်း ၀၉-၄၃၄၈၀၅၆၅
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ် ၀၆၄- ၂၆၄၇၈၊ ၀၉-၂၁၅၁၀၅၆၊ ၀၉- ၇၉၇၆၀၆၅၅၇
၃၈။ မြင်းခြံ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကောင်း ၀၉-၂၂၁၅၀၇၉
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခင်မာသန်း ၀၆၆- ၂၀၂၂၁၃၀၊ ၀၆၆- ၂၀၂၂၁၂၈၊ ၀၉-၂၅၆၀၈၁၂၆၅
၃၉။ မြစ်သားမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျော်ဝင်း ၀၆၆-၆၀၀၀၄ ၊ ၀၆၆-၆၀၀၃၇
 အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်သန်းသန်းနွယ် ၀၆၆- ၆၀၁၃၀၊ ၀၆၆- ၆၀၁၃၂၊ ၀၉- ၄၀၂၆၆၀၆၂၁
၄၀။ ရမည်းသင်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးငွေသိမ်း ၀၉-၃၃၀၀၉၀၁၉
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးမောင်ထွေး ၀၆၄- ၄၀၇၉၇၊ ၀၆၄- ၄၀၈၀၀၊၀၉- ၉၇၄၈၃၈၃၉၄
၄၁။ ဝမ်းတွင်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးရန်အောင် ၀၆၄-၅၀၅၂၀ ၊ ၀၉-၆၅၂၇၁၆၅
 အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်တင်မိုးလတ် ၀၆၄- ၅၀၈၀၀၊ ၀၆၄- ၅၀၈၀၁၊ ၀၉- ၂၀၃၆၀၁၅၊ ၀၉- ၇၉၆၀၀၅၄၃၈
၄၂။ သပိတ်ကျင်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတိုးတိုး ၀၉-၄၇၁၁၅၀၂၇
 အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဇင်မာဖြူ ၀၈၆-၃၀၁၆၅၊ ၀၈၆- ၃၀၁၆၆၊ ၀၉- ၉၆၀၀၄၉၁၄၊၀၉- ၂၅၀၉၆၉၅၄၉
၄၃။ သာစည် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဝါလား ၀၉-၃၃၂၇၅၂၅၄
 အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်အိမွန်ကျော် ၀၆၄- ၆၉၇၈၅၊ ၀၆၄- ၆၉၇၈၀၊ ၀၉- ၇၉၈၆၃၈၁၅၈
၄၄။ အမရပူရ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသန်းမြင့် ၀၂-၇၀၅၉၉ ၊ ၀၉-၄၇၁၄၃၁၇၇
 အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်မြင့်မြင့်မော် ၀၂- ၅၆၀၂၉၊ ၀၂- ၅၆၀၃၂၊ ၀၉- ၄၀၀၅၂၇၅၈၂
၄၅။ အောင်မြေသာစံ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိန်ဝင်း ၀၉-၆၅၀၄၄၂၀
 အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်နှင်းနှင်း ၀၂- ၆၀၀၃၂၊ ၀၂- ၆၉၀၄၅၊ ၀၉- ၇၉၃၅၃၀၈၇


တည်နေရာ


အမှတ် ( င-၈)၊(၇၀-၇၁) လမ်းကြား၊ (၃၄-၃၅) လမ်းကြား၊ မန်းရတနာအိမ်ရာ၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ