အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Today Highlights

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲများကို အောင်မြင် စွာကြီးကြပ်ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ကြီးကြပ်ပေး နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀(ဂ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၁၁) ဖြင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်-

(၁) ဦးလှမြင့် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးဇော်သိန်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၃) ဦးတင်ဝင်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၄) ဦးခင်မောင်မြင့် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်    အဖွဲ့ဝင်
(၅)  ဦးခင်မောင်လှိုင် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်  အဖွဲ့ဝင်
(၆) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၇) ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၈) ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၉) ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စာရင်းရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန      အဖွဲ့ဝင်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် မကွေး တိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ၂၁.၇.၂၀၁၁ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၀၁/ကမရ-၉/မကတ တင်ပြချက် အရ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်ဝင်း အစား ဦးကြည်စိန် အား ကြေညာချက်အမှတ် (၄၄/၂၀၁၁) ဖြင့် အစားထိုးတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ၇.၁၁.၂၀၁၂ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၀၁/ကမရ-၁/မကတ တင်ပြချက် အရ အဖွဲ့ဝင် ဦးလှဝင်းဦး အစား ဦးခင်မောင်မြင့် အား ကြေညာချက်အမှတ် (၄၉/၂၀၁၂) ဖြင့် အစားထိုးတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည် ဖုန်းနံပါတ် Fax ဖုန်း
၁။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့် ၀၉- ၅၄၀၁၃၈၅

အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးထွဋ်ဦး ၀၆၃-၂၈၆၉၁၊ ၀၉-၂၅၆၄၁၈၇၀၇ ၀၆၃-၂၈၄၆၈
၂။ ဂန့်ဂေါ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဝင်း ၀၆၂- ၅၀၄၀၁၊ ၀၉- ၄၀၀၂၈၁၄၂ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးဇေတိုးအောင် ၀၆၂- ၅၀၇၂၂၊ ၀၉-၂၀၄၅၃၂၄၊  ၀၉- ၄၇၁၂၁၈၄၃ ၀၆၂- ၅၀၇၄၇
၃။ ပခုက္ကူ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေကျော့ ၀၉- ၂၅၀၀၀၂၆၅၄ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်သူ   ၀၆၂-၂၄၀၀၂၊ ၀၉-၃၃၂၀၆၀၁၀ ၀၆၂-၂၃၉၈၈
၄။ မကွေး ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးညိုဝင်းမောင်     ၀၉- ၇၉၅၇၈၉၇၉၆၊ ၀၉- ၅၃၄၁၁၄၉ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်သူရ   ၀၆၃-၂၈၆၈၄၊ ၀၉- ၅၂၁၅၄၁၈ ၀၆၃-၂၈၃၉၁
၅။ မင်းဘူး ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ဦး ၀၉- ၂၃၀၁၃၀၂ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ခိုင်ဇော် ၀၉- ၅၀၆၁၈၅၀ ၀၆၅-၂၁၅၅၁
၆။ သရက် ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်တင့် ၀၉- ၄၉၁၅၀၅၅၄၊ ၀၉- ၃၃၄၆၅၉၉၆
အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းနိုင်    ၀၆၈-၂၁၄၆၂၊ ၀၉- ၃၃၃၈၉၆၅၆  ၀၆၈-၂၁၄၄၃
၇။ ကံမ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အောင်  ၀၉-၂၅၆၀၉၈၁၈၁
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဇူပန်မို  ၀၆၈-၅၀၁၅၀ ၊ ၀၉- ၇၈၃၃၇၃၈၉၃
၈။ ချောက် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်သန်း  ၀၉- ၂၅၈၀၀၈၀၀၉  ၀၆၁-၂၀၀၉၀၃
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ချောစုရည်  ၀၆၁-၂၀၀၉၀၁ ၊ ၀၉- ၄၃၀၂၆၇၁၈
၉။ ဂန့်ဂေါ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရာတင် ၀၉-၂၅၆၃၄၁၁၅၁
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ချိုချိုလွင်  ၀၆၂- ၅၀၇၃၄၊ ၀၆၂- ၅၀၇၄၆၊ ၀၉- ၄၂၀၂၂၃၆၁၈၊ ၀၉- ၇၉ ၅၄၁၇၄၂၄
၁၀။ ငဖဲ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းတင့်  ၀၉-၃၃၂၂၂၂၂၈
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သန္တာဦး  ၀၆၅ -၂၅၀၀၁၆၊ ၀၉ - ၄၂၀၇၆၄၃၇၀
၁၁။ စလင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဆန်း  ၀၉-၂၅၆၁၄၉၆၄၇
အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့်  ၀၆၃-၄၂၁၄၄ ၊ ၀၉-၂၅၆၀၉၅၄၄၇၇
၁၂။ စေတုတ္တရာ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းမြင့်  ၀၉-၂၅၆၀၉၈၃၃၅
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ယဉ်မင်းအိ  ၀၆၅- ၂၀၂၇၀၁၀၊ ၀၉- ၄၀၁၅၁၉၆၅၈
၁၃။ ဆော မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှင်ကြီး  ၀၉-၂၆၅၄၆၅၁၂၇
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်စုသန္တာထွေး  ၀၆၂- ၅၃၀၁၂၊ ၀၆၂- ၅၃၀၁၆၊ ၀၉- ၄၀၁၆၇၁၉၇၅
၁၄။ ဆင်ပေါင်ဝဲ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်  ၀၆၉- ၄၀၀၃၄၊ ၀၉- ၂၅၆၃၃၂၅၉၆
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခိုင်မို့မို့ကျော်  ၀၆၉-၄၀၁၂၁ ၊ ၀၉- ၄၀၁၅၂၂၆၄၃
၁၅။ ဆိပ်ဖြူ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မြင့်  ၀၉- ၇၇၀၃၆၇၁၂၈
အတွင်းရေးမှူး ဦးစောထွန်း  ၀၆၁-၃၀၄၁၀  ၊ ၀၉- ၂၅၈၈၈၈၇၂၀
၁၆။ တောင်တွင်းကြီး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သာ  ၀၆၃-၅၀၇၃၆ ၊ ၀၉-၂၅၆၀၄၁၀၇၂
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဝေဝေခိုင်  ၀၆၃- ၅၁၁၄၅ ၊ ၀၆၃- ၅၁၁၄၇၊ ၀၉- ၇၇၄၇၆၁၂၃၂
၁၇။ ထီးလင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သန်း   ၀၉- ၂၅၆၀၉၆၃၂၁
အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးလွင်ဦး  ၀၉- ၂၆၁၉၃၂၈၈၆
၁၈။ နတ်မောက် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးညိုကြီး  ၀၉- ၄၀၁၅၄၄၁၇၁
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဟေမာလှိုင်  ၀၆၃- ၆၉၇၁၅၊ ၀၆၃- ၆၉၇၁၄၊ ၀၉- ၉၇၈၉၆၂၉၆၄
၁၉။ ပခုက္ကူ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှရွှေ  ၀၆၂- ၄၀၁၅၀၉၆၃၄
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခင်မာအေး  ၀၆၂-၂၁၀၆၅ ၊ ၀၉-၄၂၅၂၆၅၉၃၀
၂၀။ ပေါက် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းငွေ  ၀၉- ၇၉၆၈၉၅၈၈၀
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်တင်ဇာအောင်  ၀၆၂- ၄၅၂၇၁ ၊ ၀၉- ၄၀၂၆၂၅၂၃၅
၂၁။ ပွင့်ဖြူ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်စန်းမြင့်  ၀၉- ၄၀၁၆၆၉၃၇၇
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်တဉ္ဇာစိုး  ၀၆၃- ၆၀၄၆၈ ၊ ၀၉- ၂၅၆၂၂၀၆၉၉
၂၂။ မကွေး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘိုလှိုင်  ၀၉- ၄၀၁၆၃၈၈၅၂
အတွင်းရေးမှူး ဦးစောလွင်  ၀၆၃- ၂၈၆၆၇ ၊ ၀၉- ၂၂၀၀၃၇၃ ၀၆၃- ၂၈၆၈၅ 
၂၃။ မင်းတုန်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်လှိုင်  ၀၆၈-၄၀၀၅၅ ၊ ၀၉-၄၀၁၅၉၆၆၇၁
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်စုသက်နှင်းဝေ  ၀၆၈- ၄၀၂၉၇၊ ၀၉- ၄၂၀၇၀၃၇၂၆
၂၄။ မင်းဘူး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဝင်း  ၀၉- ၃၃၀၇၃၀၈၂
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ကြည်လှိုင်  ၀၆၅-၂၁၅၆၀ ၊ ၀၉- ၅၃၃၀၁၃၀
၂၅။ မင်းလှ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖိုးတု  ၀၉- ၂၅၆၅၄၁၃၉၈
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ရည်မွန်ဖွေး  ၀၆၅-၄၅၆၃၄ ၊ ၀၉- ၄၀၁၅၁၉၂၃၂
၂၆။ မြို့သစ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ဝင်း  ၀၉-၂၅၆၂၂၈၀၂၅
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဆွဲမိ  ၀၆၃- ၅၃၁၉၆၊ ၀၆၃- ၅၃၁၉၇၊ ၀၉-၂၅၆၄၁၅၄၄၉
၂၇။ မြိုင် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်သန်း  ၀၉- ၂၅၆၆၂၀၉၆၆
အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းခန့်  ၀၆၂- ၄၀၆၉၆၊ ၀၉- ၃၁၅၄၄၄၉၉၊ ၀၉- ၉၇၇၈၆၇၇၆၁
၂၈။ ရေစကြို မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်လွင်  ၀၉- ၄၀၁၅၁၇၁၈၈
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်သန်း  ၀၆၂- ၃၀၅၀၈၊ ၀၉- ၇၉၆၈၉၅၇၈၄  
၂၉။ ရေနံချောင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှတိုး  ၀၉- ၄၀၁၆၃၂၁၄၂
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နေဝါလှိုင်  ၀၆၀-၂၁၇၅၃ ၊ ၀၉- ၇၈၆၀၆၄၁၇၉  ၀၆၀- ၂၁၇၅၈ 
၃၀။ သရက် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးညွန့်လွင်  ၀၉- ၃၃၄၆၅၉၉၇
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဆွေဇင်နွယ်  ၀၆၈-၂၁၁၁၈ ၊ ၀၉-၃၃၂၄၉၁၉၁
၃၁။ အောင်လံ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်စိုး  ၀၆၉-၂၀၀၃၁၅ ၊ ၀၉-၄၀၁၆၄၅၉၄၅
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သင်းသင်းအေး  ၀၆၉-၂၀၁၅၃၈၊   ၀၉- ၉၇၆၃၇၄၅၂၆


တည်နေရာ


ဗျူဟာလမ်း၊ ရွှေညောင်(၂)ရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ