အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Today Highlights

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲများကို အောင်မြင်စွာ ကြီးကြပ်ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ကြီးကြပ်ပေး နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀(ဂ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၁၁) ဖြင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်-

(၁) ဦးဝင်းမောင် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးခင်ဝင်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၃) ဦးကြင်ထွဋ် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်   အဖွဲ့ဝင်
(၄) ဦးဘဝင်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၅) ဦမောင်ကြည် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်    အဖွဲ့ဝင်
(၆)  ဦးအုန်းမြင့် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်  အဖွဲ့ဝင်
(၇) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၈) ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၉) ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စာရင်းရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၅) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန      အတွင်းရေးမှူး

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ၂၁.၆.၂၀၁၃ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂/၃၃-၁/ ဦး ၁ ဖြင့် တင်ပြချက် အရ အဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်ဆွေ အစား ဦးမောင်ကြည် အား ကြေညာချက်အမှတ် (၂၄/၂၀၁၃) ဖြင့် အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါ သည်။

ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည် ဖုန်းနံပါတ် Fax ဖုန်း
၁။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမောင် ၀၅၂-၂၂၂၁၀၂၄၊ ၀၉- ၅၃၀၀၁၇၂

၀၅၂- ၂၀၀၄၉၂

အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်မိုး  ၀၅၂-၂၂၀၁၃၁၄၊ ၀၉-၂၅၀၁၁၀၇၀၃ -
၂။ တောင်ငူ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောဌေး    ၀၅၄-၂၄၃၅၅ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးကိုကိုဦး ၀၅၄-၂၄၇၇၀၊ ၀၉- ၈၆၂၈၁၅၈ ၀၅၄- ၂၆၁၆၉
၃။ ပဲခူး ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်သူရ ၀၉- ၅၄၃၂၆၂၇ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းသက်နောင် ၀၅၂-၂၂၀၁၃၂၃၊ ၀၉-၂၄၀၂၂၃၁ ၀၅၁- ၂၂၀၁၈၄၉
၄။ ပြည် ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ညွှန့် ၀၉- ၂၅၀၉၂၈၈၉၇ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးဝေနော် ၀၅၃-၂၄၉၆၈၊ ၀၉- ၄၅၅၃၃၀၂၃၇ ၀၅၃- ၂၄၉၆၈
၅။ သာယာဝတီ ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲမြင့်    ၀၅၅-၃၀၀၂၀, ၀၉-၅၃၆၀၁၇၈ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်တင် ၀၅၅- ၃၀၂၈၈၊  ၀၉- ၅၃၅၀၅၆၅ ၀၅၅- ၃၀၉၆၅
၆။ ကဝ  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထွန်းမြင့်  ၀၅၂-၈၀၁၄၁ ၊ ၀၅၂-၈၀၂၀၁ ၊ ၀၉-၂၅၀၂၀၉၈၆၁  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခိုင်လွင်ဦး  ၀၅၂-၈၀၁၉၄ ၊ ၀၉-၄၅၉၇၂၆၃၃၅  
၇။ ကျောက်ကြီး  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမောင်မောင်ကြည်  ၀၉-၂၅၀၁၁၂၁၁၇  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဇာဇာခိုင်     ၀၅၄-၄၉၁၇၅ ၊ ၀၉-၇၇၂၇၆၀၉၁၇  
၈။ ကျောက်တံခါး  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစောဘီသိန်း  ၀၉-၄၉၄၄၂၆၂၁
 အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ် နေနွယ်လင်း  ၀၅၄- ၂၈၆၀၄၈၁၊ ၀၉-၂၅၀၃၀၄၈၉၄
၉။ ကြို့ပင်ကောက်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်သန်း  ၀၉- ၄၂၃၆၅၇၂၄၉  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အေးငြိမ်းသူ  ၀၅၃-၅၁၁၇၄ ၊ ၀၉-၇၉၄၁၇၁၇၉၁  
၁၀။ ဇီးကုန်း  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျော်မိုးဦး  ၀၅၃-၃၄၃၁၉ ၊ ၀၉-၅၃၆၃၂၁၄  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်လွင်မိုးထိုက်  ၀၅၃-၃၄၆၂၈ ၊ ၀၉-၄၂၀၁၃၀၄၀၅  
၁၁။ ညောင်လေးပင်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသန်းအေး  ၀၉-၅၃၈၅၃၉၆
 အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ညွှန့်တင်  ၀၅၂-၅၀၀၂၁ ၊ ၀၉-၇၉၆၁၂၇၈၇၉
၁၂။ တောင်ငူ  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစံလှ ၀၉-၄၂၈၁၁၄၅၃၆  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မာမာမြင့်  ၀၅၄-၂၅၉၁၉ ၊ ၀၉-၇၇၉၆၉၆၂၅၅  
 ၁၃။ ထန်းတပင်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထွန်းစိန်  ၀၉-၂၅၉၂၈၃၂၅၃  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သိမ့်မွန်မွန်ဆွေ  ၀၅၄-၈၂၁၁၄ ၊ ၀၉-၄၂၀၇၇၆၄၇၇  
၁၄။ ဒိုက်ဦး  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးငွေလှိုင်  ၀၉- ၅၃၈၂၁၃၅  
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးဝင်းဗိုလ်  ၀၅၂-၄၀၂၅၁ ၊ ၀၉- ၂၅၄၄၅၇၁၈၅  
၁၅။ နတ်တလင်း  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်ထွဋ်  ၀၅၃-၃၆၀၈၃ ၊ ၀၉-၅၃၁၂၆၄၂  
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးသန်းထွဋ်အောင်  ၀၅၃-၃၆၄၄၂ ၊ ၀၉- ၄၂၃၆၇၂၂၈၃  
၁၆။ ပဲခူး  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသန်းဦး  ၀၉-၅၃၀၀၅၈၅  
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးဝင်းနိုင်  ၀၅၂-၂၂၀၁၃၈၈ ၊ ၀၉-၂၅၄၀၃၀၇၃၅  
၁၇။ ပေါက်ခေါင်း  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသိန်းမြင့်  ၀၉-၄၂၃၆၈၉၄၀၄  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ချမ်းမြေ့ထွန်း  ၀၅၃-၄၅၅၁၀ ၊၀၉- ၂၅၀၂၉၁၇၈၁  
၁၈။  ပေါင်းတည်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်ထွန်း  ၀၉- ၇၉၅၉၀၁၀၆၉  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သဲစုခိုင်စိုး  ၀၅၃-၃၉၀၉၄ ၊ ၀၉- ၅၃၁၂၇၁၉  
၁၉။ ပန်းတောင်း  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသန်းအေး  ၀၉- ၂၅၄၄၂၆၄၂၈  
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးဝင်းအောင်  ၀၅၃-၄၀၀၃၁ ၊ ၀၉- ၇၉၂၉၄၄၃၀၆  
၂၀။ ပြည်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအောင်မြင့် ၀၉-၉၇၅၇၆၈၀၇၄  
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးသန်းဆင့်  ၀၅၃-၂၅၅၀၉ ၊၀၉- ၂၅၄၇၇၆၄၂၈  
၂၁။ ဖြူး  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသောင်းအေး ၀၉- ၇၉၆၇၅၆၈၇၇  
 အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်မေမဉ္ဇူ  ၀၅၄-၄၀၈၆၅ ၊ ၀၉-၇၉၀၅၁၉၁၉၄  
၂၂။ မိုးညို  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစောထွန်းဦး ၀၉-၄၅၂၃၃၆၂၇၄  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဆွေနွယ်ဦး  ၀၅၃-၈၃၃၇၈ ၊ ၀၉-၉၇၄၃၂၀၆၁၉  
၂၃။ မင်းလှ  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်ဝင်း ၀၉- ၂၅၄၅၈၆၆၆၀  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခင်သူဇာအောင်  ၀၅၃- ၃၀၇၂၂၊ ၀၉-၄၂၃၆၇၃၈၂၇  
၂၄။ ရေတာရှည်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအေးလွင်  ၀၉-၂၅၄၃၂၈၇၄၃  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မြဝင်းရည်  ၀၅၄-၈၀၅၃၄ ၊ ၀၉-၂၆၄၉၅၈၀၂၆  
၂၅။ ရွှေကျင်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဝင်းရီ  ၀၉- ၄၂၈၁၈၄၀၆၄  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဆွေဆွေထွန်း  ၀၅၂-၄၂၄၀၀၊ ၀၉- ၄၂၀၀၇၈၉၁၅  
၂၆။  ရွှေတောင်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်မောင်သန်း ၀၉-၅၃၁၀၁၈၄  
 အတွင်းရေးမှူး  ဦးမြလှိုင်  ၀၅၃-၅၅၆၇၈ ၊ ၀၉-၄၃၀၂၆၀၄၁  
၂၇။ လက်ပံတန်း  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမောင်မောင်ဌေး ၀၉- ၇၉၄၈၀၅၂၁၅  
 အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်မင်းမင်း  ၀၅၃-၃၂၉၈၆ ၊ ၀၉- ၄၂၂၅၃၉၈၁၂  
၂၈။ ဝေါ  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်မောင်ဦး ၀၉-၃၁၆၂၅၀၇၂  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ထိုက်ထိုက်လွင် ၀၅၂-၇၅၃၀၀ ၊ ၀၉- ၇၉၉၁၈၅၉၂၄  
၂၉။ သနပ်ပင်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်မွှေး ၀၉-၂၅၀၁၁၂၀၂၀  
 အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်အိသန္တာခင် ၀၅၂-၄၆၀၀၄ ၊ ၀၉-၄၂၈၀၄၁၀၆၂  
၃၀။ သာယာဝတီ  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမြင့်လွင် ၀၉-၅၃၆၀၂၁၄  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သွင်သွင်ခိုင် ၀၅၅-၃၀၁၉၆ ၊ ၀၉- ၇၉၉၆၆၆၁၇၈  
၃၁။ သဲကုန်း  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုးဝင်း ၀၉-၄၅၃၉၂၁၁၀၄  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်စုမြတ်သန္တာဖွေး ၀၅၃-၆၂၂၀၀၊ ၀၉-၄၅၄၁၀၉၁၅၀  
၃၂။ အုတ်တွင်း  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်ဝင်း ၀၉-၄၂၈၁၆၈၇၂၀  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နှင်းအိဖြူ ၀၅၄-၄၆၂၄၅ ၊ ၀၉-၄၄၈၅၄၀၃၁၁  
၃၃။ အုတ်ဖို  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသိန်းဝင်း ၀၉- ၂၅၀၄၁၂၃၆၆  
 အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးမင်းထက် ၀၅၃-၈၀၄၁၄ ၊ ၀၉-၄၂၈၁၂၁၅၆၄  


တည်နေရာ


ဥဿာမြို့သစ်၊ ရပ်ကွက်ကြီး (၇)၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ် (၃) ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ