အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Today Highlights

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲများကို အောင်မြင် စွာကြီးကြပ်ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ကြီးကြပ်ပေး နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀(ဂ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၁၁) ဖြင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်-

(၁) ဦးသန်းစိန်    အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးတင်စိန် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၃) ဦးဇော်လင်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်   အဖွဲ့ဝင်
(၄) ဦးဝင်းကြည် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၅) ဦးထင်အောင် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်    အဖွဲ့ဝင်
(၆)  ဦးတင်မြင့်    အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်  အဖွဲ့ဝင်
(၇) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၈) ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၉) ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေရုံး    အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စာရင်းရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၅) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန   အဖွဲ့ဝင်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏ ၂၈.၆.၂၀၁၁ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂၂/ရကပ-၁၈/တိုင်း ကမရ ခွဲ(ထားဝယ်)ဖြင့် တင်ပြချက်အရ အဖွဲ့ဝင် ဦးအန်ကြည်အစား ဦးတင်စိန် အား ကြေညာချက် အမှတ် (၄၃/၂၀၁၁) ဖြင့် အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည် ဖုန်းနံပါတ် Fax ဖုန်း
၁။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသန်းစိန်    ၀၉- ၈၇၄၂၄၀၀     
အတွင်းရေးမှူး  ဦးထိန်လင်းဦး ၀၅၉-၂၃၅၂၅၊ ၀၅၉- ၂၂၅၉၉၊ ၀၉- ၄၀၃၇၂၉၉၉၀ ၀၅၉-၂၁၂၁၁
၂။ ထားဝယ် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးထွန်းကြည် ၀၅၉-၂၁၇၆၆၊ ၀၉- ၅၁၈၁၂၂၄    -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးသက်ထူးတင်   ၀၅၉-၂၃၅၂၃၊ ၀၉- ၇၃၂၃၁၀၆၅ ၀၅၉-၂၂၅၉၈
၃။ မြိတ် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဝင်းမြင့်    ၀၅၉-၄၂၅၀၆၊ ၀၉-၈၇၆၁၂၀၄    -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးလှိုင်ဘွား    ၀၅၉-၄၂၅၂၁၊ ၀၉-၄၁၀၀၄၇၄၁    ၀၅၉-၄၂၂၅၇
၄။ ကော့သောင်း ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျင်းဖိန် ၀၅၉- ၅၁၀၆၉၊ ၀၉- ၅၆၄၅၂၃၇    -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးထက်ခေါင်နိုင်  ၀၅၉- ၅၂၀၀၅၊ ၀၉- ၄၂၂၂၀၀၈၄၉ ၀၅၉- ၅၂၀၁၅
၅။  ကော့သောင်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျင်မောင် ၀၅၉-၅၁၆၄၆ ၊ ၀၉-၂၅၀၃၃၆၆၃၀
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်နွေးနွေးစိမ့် ၀၅၉- ၅၁၉၈၆ ၊ ၀၉- ၇၈၉၇၀၆၆၉၇၊ ၀၉- ၄၅၉၉၉၀၉၈၉
၆။  ကျွန်းစု မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအောင်ဝင်း ၀၅၉- ၆၂၀၈၅ ၊ ၀၉-၂၅၀၄၆၉၅၂၇
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဖြိုးထက်ကို ၀၅၉- ၆၂၀၀၈ ၊ ၀၅၉-၆၂၀၀၉ ၊ ၀၉- ၇၉၆၇၆၇၂၅၃
၇။ တနင်္သာရီ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးလှမြင့် ၀၉- ၄၅၂၄၁၈၇၄၁
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်အိမြတ်ဖြူ ၀၉- ၅၅၀၅၅၇၅ 
၈။ ထားဝယ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုးလွင် ၀၉- ၉၇၁၆၇၅၀၈၃
အတွင်းရေးမှူး  ဦးမျိုးနိုင်ဦး ၀၅၉-၂၂၆၁၁ ၊ ၀၉- ၂၂၅၉၉၊ ၀၉- ၇၉၃၁၄၈၉၀၁
၉။ ပုလော မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဒေါက်တာအောင်သာ ၀၅၉- ၃၀၀၃၅ ၊၀၉-၂၆၀၆၄၂၂၁၂
အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်မင်း ၀၉- ၄၉၈၈၀၃၁၊ ၀၉- ၂၅၀၄၆၇၆၆၅
၁၀။ ဘုတ်ပြင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးလှကျော်စိန် ၀၉-၂၅၀၂၄၈၈၃၆
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်တင်ရတနာဝင်း ၀၅၉- ၅၀၀၄၇၊  ၀၉- ၄၃၀၈၁၃၁၁  ၀၅၉- ၅၀၀၄၄ 
၁၁။ မြိတ် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးငွေဝင်း ၀၉- ၄၅၀၉၉၃၁၅၄ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်မိုးဇင်မာဦး ၀၅၉- ၄၂၂၅၈ ၊ ၀၉- ၄၂၅၃၄၀၉၁၃ ၀၅၉- ၄၂၀၇၄ 
၁၂။ ရေဖြူ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအောင်ဝင်း ၀၉- ၇၈၁၈၀၀၇၃၉
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ယဉ်မင်းဆွေ ၀၅၉- ၃၇၀၃၅ ၊ ၀၅၉- ၃၇၀၃၉၊ ၀၉-၂၅၄၃၁၂၄၂၈
၁၃။ လောင်းလုံ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုးသိမ်း ၀၉- ၄၂၂၂၀၃၄၇
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်သင်းသီရိအောင် ၀၅၉- ၃၃၁၄၃၊ ၀၅၉- ၃၃၁၄၄၊ ၀၉- ၇၉၉၉၁၇၄၅၇
၁၄။ သရက်ချောင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဖေသိန်း ၀၅၉-၃၅၁၃၀
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်နှင်းပြည့်ပြည့်မွန် ၀၅၉-၃၅၂၄၈ ၊ ၀၅၉- ၃၅၂၄၉၊ ၀၉- ၄၅၆၃၅၆၄၄၈


တည်နေရာ


တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်း၊ ထားဝယ်မြို့၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ