အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Today Highlights

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲများကို အောင်မြင် စွာကြီးကြပ်ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ကြီးကြပ်ပေး နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀(ဂ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၁၁) ဖြင့် စစ်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်-

(၁) ဦးတင်ဦး အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးသန်းထွန်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၃) ဦးစိုးလွင်    အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်   အဖွဲ့ဝင်
(၄) ဒေါက်တာ ဉာဏ်လင်း အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၅) ဦးအောင်မြင့် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်    အဖွဲ့ဝင်
(၆)  ဦးမြတ်ဇော် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်  အဖွဲ့ဝင်
(၇) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၈) ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၉) ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စာရင်းရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၄) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၅) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည် ဖုန်းနံပါတ် Fax ဖုန်း
၁။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်ဦး  ၀၇၁-၂၃၉၇၂၊ ၀၉-၂၁၃၁၀၇၁     
အတွင်းရေးမှူး  ဦးအောင်မျိုးလွင်  ၀၇၁-၂၂၇၇၄၊ ၀၉- ၄၂၀၇၂၂၅၉၇    ၀၇၁-၂၆၂၀၈
၂။ ကလေးခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဂင်ခန့်ပေါင်  ၀၉- ၄၇၆၀၆၃၆၁၊ ၀၉- ၄၅၀၈၃၇၃၅၈ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးသိန်းစိုး  ၀၇၃-၂၁၅၇၇၊ ၀၉-၂၅၉၀၄၇၁၄၁ ၀၇၃-၂၁၅၉၉
၃။ ကသာခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအံ့ကျော်   ၀၇၅-၂၅၀၀၇ ၊ ၀၉- ၄၅၆၄၈၂၄၄၉ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးအောင်မင်းဦး     ၀၇၅-၂၆၀၁၀၊ ၀၉- ၂၅၉၃၀၇၀၁၅ ၀၇၅-၂၆၀၂၀
၄။ ခန္တီးခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်မောင်ညွှန့်  ၀၉- ၂၅၆၀၆၉၀၉၀ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဇော်ထွန်းနိုင်   ၀၉- ၂၅၉၁၆၀၇၁၇ ၀၇၃-၂၄၈၀၂၂
၅။ စစ်ကိုင်းခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးရဲထွဋ်  ၀၉-၉၁၀၃၀၈၅၆ ၊ ၀၉-  ၃၃၂၂၇၀၆၄၊ ၀၉- ၄၀၀၄၅၁၉၄၄ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဇော်နောင်လတ်  ၀၇၂-၂၃၀၀၆, ၀၉၂၅၀၄၇၇၇၀၈, ၀၉၇၉၇၈၁၈၆၀၆ ၀၇၂-၂၂၉၇၉
၆။ တမူးခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်ဝင်း  ၀၉- ၂၅၆၀၆၉၆၀၆ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဇော်မိုးမြင့်  ၀၇၃-၄၀၉၅၈၊ ၀၉- ၄၀၀၄၁၃၂၀၅ ၀၇၃-၄၀၉၇၆
၇။ မော်လိုက် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမောင်တိုး  ၀၉- ၂၅၆၁၅၅၇၇၀ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်စွာအောင်     ၀၉- ၄၀၂၅၃၉၁၁၃ ၀၇၃-၄၂၀၂၄
၈။ မုံရွာ ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသန်းအေး  ၀၇၁-၂၄၆၃၃၊ ၀၉- ၄၀၀၅၄၉၁၅၄၊ ၀၉- ၂၅၉၂၄၂၅၅၆ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးသောင်းဒန်  ၀၇၁-၂၆၂၀၉၊  ၀၉၇၈၉၁၅၅၃၃၄ ၀၇၁-၂၆၂၅၁
၉။  ယင်းမာပင် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမြင့်အောင်     ၀၇၁- ၇၃၁၄၄၊ ၀၉- ၄၀၀၄၁၁၂၈၅ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးအောင်ဇော်သန့်  ၀၉- ၂၁၀၀၉၉၆၊ ၀၇၁- ၇၃၁၃၉ ၀၇၁-၇၃၁၄၄
၁၀။ ရွှေဘို ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမြအေး     ၀၇၅-၂၁၃၅၀၊ ၀၉-၄၇၀၆၀၄၉၃ -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးအောင်မင်းဦး

 ၀၇၅-၂၂၈၇၂၊ ၀၉- ၄၅၀၀၃၂၆၆၉၊  ၀၉- ၃၆၀၆၄၉၄၄

၀၇၅-၂၂၉၅၂
၁၁။ ကနီ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်မောင်ဝေ  ၀၉- ၂၅၇၉၁၀၆၄၆
အတွင်းရေးမှူး  ဦးချစ်စမ်းကျော်  ၀၉-၂၅၉၁၅၉၉၁၆
၁၂။ ကလေး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးတင်ဆောင်  ၀၉- ၄၀၀၄၅၇၀၂၅၊ ၀၉- ၂၅၉၆၃၂၉၄၄
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်မေသဇင်ဖူး  ၀၉- ၂၅၆၁၉၀၄၇၇
၁၃။ ကလေးဝ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးလှရွှေ  ၀၉- ၄၀၁၅၄၁၃၄၁
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဘိုသူထက်  ၀၉-၂၅၉၀၄၀၄၀၀
၁၄။ ကသာ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်တင့်  ၀၇၅-၂၅၇၉၅ ၊ ၀၉- ၄၇၂၃၃၀၉၀
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ယဉ်မွန်ဖူး  ၀၇၅- ၂၆၀၁၄၊ ၀၉-၄၀၂၆၃၉၆၄၁
၁၅။ ကောလင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းကိုကို  ၀၉- ၂၅၆၁၆၅၁၉၉
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ချစ်စုလှိုင်  ၀၇၅- ၄၂၆၇၇၊ ၀၉- ၂၅၆၀၄၉၂၃၀
၁၆။ ကန့်ဘလူ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးညွန့်ဆ​ောင်  ၀၉- ၄၀၀၄၃၀၄၂၉
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်စုမာခိုင်  ၀၉- ၉၇၀၈၈၄၅၄၀
၁၇။ ကျွန်းလှ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးငြိမ်း  ၀၉- ၂၅၆၀၆၃၀၇၇
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ရွှေရည်ဝင်းအိ  ၀၉- ၇၉၇၇၃၇၀၈၂
၁၈။ ခင်ဦး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မောင်ရွှေ  ၀၇၅-၇၀၁၀၁
အတွင်းရေးမှူး ဦးလှိုင်ဝင်းထွန်း  ၀၉- ၉၇၅၈၃၂၅၅၅
၁၉။ ချောင်းဦး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မြင့်  ၀၉- ၃၃၂၃၀၄၆၅
အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ကိုလတ်  ၀၉- ၉၇၆၁၆၂၇၂၅
၂၀။ ခန္တီး မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးင​ွေထွန်း  ၀၉- ၄၄၂၀၂၂၅၅
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဆွေဆွေသန်း  ၀၉- ၄၅၈၀၆၀၀၃၇
၂၁။ စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းရွှေ  ၀၉- ၀၉- ၂၁၁၁၀၇၂
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်သန်း  ၀၉- ၇၉၇၂၃၄၁၀၃
၂၂။  ဆားလင်းကြီး မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှဖေ  ၀၇၁- ၇၀၀၈၂၊ ၀၉- ၂၅၆၅၃၇၇၃၆
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်စံမြပွင့်  ၀၇၁-၇၀၀၈၃ ၊ ၀၉-၂၄၃၆၈၁၄၄၃
၂၃။  တမူး မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ကြိုင်  ၀၉-၄၇၀၇၈၆၃၈
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်စိုးမြသီတာ  ၀၉- ၄၄၄၀၁၂၇၅၂
၂၄။  တန့်ဆည် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဝင်း  ၀၇၅- ၄၉၅၈၃
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သန္တာစိုး  ၀၉- ၄၄၄၀၀၇၇၉၁၊ ၀၉- ၇၉၇၁၀၇၀၃၀
၂၅။  ထီးချိုင့် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မင်း  ၀၉- ၇၃၆၃၁၆၀၃
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သတိုးနွယ်မင်းသီရိနိုင်  ၀၇၅- ၆၀၇၄၀၊ ၀၉- ၇၈၁၃၇၉၅၆၃
၂၆။  ဒီပဲယင်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးညွန့်မောင်  ၀၉-၂၅၆၀၄၇၈၂၄
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်  ၀၉- ၂၅၉၅၃၀၂၄၄၊ ၀၉- ၉၇၇၆၉၂၉၆
၂၇။  နန်းယွန်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသန်း  ၀၉- ၄၉၂၃၄၀၀၅
အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးမိုးချမ်း  ၀၉- ၄၉၂၃၄၀၀၅
၂၈။  ပုလဲ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းကြည်  ၀၇၁- ၃၅၁၉၄၊ ၀၉-၂၅၉၉၇၁၄၈၇
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခင်ခင်ဆွေ  ၀၇၁-၃၅၁၉၅ ၊ ၀၉- ၄၅၈၀၅၉၃၅၁
၂၉။  ပင်လည်ဘူး မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘိုးချိန်  ၀၉- ၄၄၂၀၀၄၄၁၄၊ ၀၉- ၄၄၂၀၀၄၄၁၆
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ထွေး  ၀၉- ၇၉၇၇၈၇၀၇၇၊ ၀၉- ၄၄၄၀၀၆၅၈၄
၃၀။  ဖောင်းပြင် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘဝင်း  ၀၉- ၂၅၈၄၅၂၁၅၇
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း  ၀၉- ၄၀၀၄၇၀၉၆၅
၃၁။  ဗန်းမောက် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆန်းနိုင်  ၀၉-၄၄၀၉၈၅၀၈၂
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မေသဇင်စိုး  ၀၉- ၉၇၇၉၀၂၄၂၉၊ ၀၉- ၉၆၆၄၀၀၄
၃၂။  ဘုတလင် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးချစ်သန်း   ၀၉-၂၅၆၀၆၈၀၀၅ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်သက်ဆုရည်  ၀၉- ၅၀၄၇၀၇၈၊ ၀၉- ၇၇၄၅၄၃၄၄၅
၃၃။  မော်လိုက် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်သောင်း  ၀၉- ၄၅၉၆၀၇၃၃၀
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သူဇာမြင့်  ၀၉- ၄၅၀၉၃၁၇၄၂
၃၄။  မင်းကင်း မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းဇံ  ၀၉- ၆၄၇၂၂၉၇၊ ၀၉- ၂၆၀၆၉၁၃၁၉
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဇာဇာမြင့်  ၀၉- ၂၆၄၆၅၄၇၆၀
၃၅။  မုံရွာ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြင်စော  ၀၉- ၉၇၆၄၀၈၂၈၃
အတွင်းရေးမှူး ဦးကြည်ထက်အောင်  ၀၇၁-၂၆၅၃၁၊ ၀၉-၂၅၉၀၆၈၇၀၁
၃၆။  မြင်းမူ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဉာဏ်ထွန်း  ၀၉- ၂၅၆၀၆၆၂၅၃
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ခိုင်ဇော်  ၀၉- ၄၀၂၆၇၃၅၇၁
၃၇။  မြောင် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘဆန်း  ၀၉- ၄၀၁၆၀၀၃၀၄၊ ၀၉- ၇၈၀၉၀၇၉၈၈
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နွယ်နွယ်အောင်  ၀၉- ၂၅၆၅၇၅၃၈၈
၃၈။  ယင်းမာပင် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်တင်  ၀၇၁- ၇၃၁၄၀၊ ၀၉- ၇၉၃၁၄၀၅၃၅
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်နွယ်  ၀၇၁- ၇၃၁၄၅၊ ၀၉- ၇၈၉၁၈၆၃၇၁
၃၉။  ရေဦး မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်လင်း  ၀၇၅- ၄၀၅၈၂၊ ၀၉-၂၅၆၀၆၃၅၈၁
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ရီရီခိုင်  ၀၉- ၉၇၇၅၈၀၉၁၈၊ ၀၉- ၄၀၀၄၀၈၉၉၂
၄၀။  ရွှေဘို မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာတင်ဝင်း  ၀၉-၆၈၁၉၀၃၄
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခင်ရတနာ  ၀၉-၃၃၅၃၅၄၂၀
၄၁။  လဟယ် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမဇိုး  ၀၉- ၂၅၂၉၆၉၇၆၈
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သဗြန်ဝုန်းညူ  ၀၉- ၄၂၀၇၂၆၈၈၅
၄၂။  လေရှီး မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေး  ၀၉- ၂၆၀၈၀၀၂၁၂
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဖြိုးဝေကျော်   ၀၉- ၂၂၅၅၉၂၇၇၀၈
၄၃။ ဝက်လက် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဝင်း  ၀၉- ၀၇၅- ၃၀၃၄၀
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဝါဝါထွန်း  ၀၉- ၄၀၁၅၄၃၂၉၇ ၊ ၀၉- ၇၈၃၁၀၀၂၀၈
၄၄။ ဝန်းသို မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်အောင်  ၀၉-၄၀၀၅၃၁၁၁၅
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခိုင်ခင်ကို  ၀၇၅- ၅၀၄၉၅၊ ၀၉- ၄၀၂၆၆၆၂၉၄
၄၅။ ဟုမ္မလင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းရွှေ  ၀၉- ၄၀၀၃၀၈၅၅၅
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နန်းဆိုင်ခမ်းနွန်  ၀၉- ၄၄၀၂၀၈၅၀
၄၆။ အရာတော် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်  ၀၉ - ၄၀၀၄၅၀၉၃၂
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ကြည်ကြည်ခိုင်  ၀၉- ၉၆၂၂၅၆၂၁၁
၄၇။ အင်းတော် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်လှိုင်  ၀၇၅- ၂၉၁၁၀၊ ၀၉-၂၁၇၃၀၀၇
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အေးပြည့်စုံခင်  ၀၇၅- ၂၉၀၉၅၊ ၀၉- ၇၉၃၄၈၈၇၈၅


စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတိုင်း/ဦးစီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများ

ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည် ဖုန်းနံပါတ် Fax ဖုန်း
၁။ နာဂ ဒေသ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မောင် ၀၉- ၄၇၀၅၅၆၁၉ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးကျော် ၀၉-၂၅၈၆၈၄၆၀၈   -


တည်နေရာ


ရုံးကြီးလမ်း၊ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊မုံရွာမြို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ