အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Today Highlights

ကရင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ

ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲများကို အောင်မြင်စွာ ကြီးကြပ်ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ကြီးကြပ်ပေး နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀(ဂ)ပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၃/၂၀၁၁) ဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ ပါသည်-

(၁) ဦးကျော်ဝင်းမောင် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဦးတင်လှ အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင်
(၃) ဦးစော​​​​ဂေးလ်ဘတ်ဂျီး အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်    အဖွဲ့ဝင်
(၄)  ဦးဝင်းတင့် အများယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသောပုဂ္ဂိုလ်  အဖွဲ့ဝင်
(၅) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန    အဖွဲ့ဝင်
(၆) ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၇) ပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၈) ပြည်နယ်ပညာရေးမှူး၊ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၉) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စာရင်းရုံး အဖွဲ့ဝင်
(၁၀) ပြည်နယ်မန်နေဂျာ၊ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်
(၁၁) ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၂) ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(၁၃) လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့ဝင်

ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ    ရာထူး/ တာဝန် အမည် ဖုန်းနံပါတ် Fax ဖုန်း
၁။ ကရင်ပြည်နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကျော်ဝင်းမောင် ၀၉- ၄၉၇၈၄၇၈၄ ၊ ၀၅၈-၂၂၂၀၉
အတွင်းရေးမှူး  ဦးမောင်မောင်နိုင် ၀၅၈-၂၃၃၉၇ ၊၀၅၈- ၂၁၂၀၂၊ ၀၉- ၇၈၈၂၂၂၂၉၇ ၀၅၈- ၂၂၂၀၉
၂။  ကော့ကရိတ် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်မောင် ၀၉- ၂၅၅၈၂၁၄၀၂  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဝေဠုအောင် ၀၅၈- ၄၀၇၁၅၊ ၀၉-၂၅၄၁၃၁၅၂၂ ၀၅၈-၄၀၆၆၄
၃။ ဘားအံ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသိန်းကြည် ၀၉- ၂၅၅၇၇၃၅၄၄  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်ကျော်ထွန်း ၀၅၈-၂၃၃၉၆၊ ၀၉-၂၅၅၉၅၇၃၈၆ ၀၅၈-၂၂၂၀၈
၄။ ဖာပွန် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစောဘူးသော ၀၉- ၄၉၇၈၄၁၅၈  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဇော်မင်းထွန်း ၀၅၈-၂၀၇၀၀၀၁၊ ၀၉-၄၅၄၁၁၄၇၆၆ ၀၅၈-၂၀၇၀၀၀၈
၅။  မြဝတီ ခရိုင်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမန်းဘုန်းကြွယ် ၀၅၈- ၅၀၃၄၅  -
အတွင်းရေးမှူး  ဦးလင်းနိုင်စိုး ၀၅၈- ၅၁၃၆၈၊ ၀၉- ၇၇၈၀၀၀၂၁၇ ၀၅၈- ၅၀၇၉၂
၆။  ကော့ကရိတ် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစန်းကြည် ၀၉-၇၉၄၈၂၄၃၅၃၊ ၀၉- ၂၅၅၇၀၆၅၈၂
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်နှင်းယုလွင် ၀၅၈- ၄၀၆၅၈၊ ၀၉- ၇၉၉၂၀၈၈၁၈ ၀၅၈- ၄၀၇၂၂ 
၇။  ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကြည်လွင် ၀၉-၂၅၅၇၀၇၈၈၀
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်မာမာမိုး ၀၅၈-၆၀၀၀၆၊ ၀၉- ၇၉၆၇၈၀၂၃၀ ၀၅၈- ၆၀၀၄၅ 
၈။  ဖာပွန် မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုင်းဖိုးခင် ၀၉- ၄၉၇၈၄၁၃၈
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်သန့်စုစုကျော် ၀၅၈- ၂၀၇၀၀၅၅၊ ၀၉- ၇၉၀၁၇၆၄၇၉ ၀၅၈- ၂၀၇၀၀၀၉ 
၉။  ဘားအံ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသောင်းထွန်း ၀၅၈-၂၂၁၁၀ ၊ ၀၉-၃၁၄၇၅၅၁၆
အတွင်းရေးမှူး  ဦးစောထက်လင်းဦး ၀၅၈-၂၃၄၄၁ ၊ ၀၉- ၄၂၅၀၄၃၀၅၇ ၀၅၈- ၂၂၆၂၉
၁၀။  မြဝတီ မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးခင်မောင်ဦး ၀၉- ၂၁၄၉၉၄၂၀
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်မြတ်သန္တာထက် ၀၅၈-၅၀၀၉၈ ၊ ၀၉- ၅၆၇၀၂၂၇  ၀၅၈- ၅၁၃၉၃
၁၁။  လှိုင်းဘွဲ့  မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးဇော်ညွန့် ၀၉-၅၆၆၀၁၈၃ 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်အိသဉ္ဇာအောင်  ၀၅၈-၄၅၃၃၆ ၊ ၀၉- ၄၂၅၀၃၂၇၁၅ ၀၅၈- ၄၅၃၀၃ 
၁၂။  သံတောင်ကြီး မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစောယိုရှီးယာ ၀၉-၂၅၅၇၉၉၁၆၄
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ဆိုဖီယာစံ ၀၅၄- ၄၅၀၈၅၊ ၀၉-၄၅၂၂၇၂၆၇၂ ၀၅၄- ၄၅၀၉၅ 


တည်နေရာ


ကရင်ပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန ရုံးဝင်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ သီရိလမ်း၊ ဘားအံမြို့၊  ကရင်ပြည်နယ်။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ ကရင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ