အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Today Highlights

သတင်းများ

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများမှ  ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိများနှင့်တွေ့ဆုံ

 

logo

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများမှ  ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိများနှင့်တွေ့ဆုံ

 

logo

စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းသင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ

 

logo

စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်

 

UEC Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၁) မှ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုများ လာရောက်စစ်ဆေးခြင်း

 

UEC Logo

နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်များ လာရောက်လျှောက်ထားလျက်ရှိ

 

UEC Logo

၁၇-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင်ကြားနာစစ်ဆေးမည့် ကန့်ကွက်လွှာအမှုများစာရင်း

 

logo1

ကျားမတန်းတူညီမျှမှုနှင့်နိုင်ငံရေးတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

 

logo

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁)၊ (၂) နှင့် (၃) တို့အား အမိန့်များချမှတ်ခြင်း

 

UEC Logo

တပ်မတော်သားအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း

 

UEC Logo

ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအား နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်း

 

logo

ဝန်ထမ်းများ အရည်အသွေးမြှင့်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/ ၂၀၁၇) ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

 

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမှ ဝန်ထမ်းများအားတွေ့ဆုံ၍ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများမှာကြား

 

logo

The Carter Center မှ Mr. Greg Kehailia အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

 

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဒေသခံနိုင်ငံရေးပါတီများမှ သင်တန်းသားများတွေ့ဆုံ

 

UEC Logo

ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်စာရင်းအား သတ်မှတ်ရက်အတွင်း တင်သွင်းခြင်းမရှိသည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတို့အား အရည်အချင်းပျက်ယွင်းသူများဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း

 

UEC Logo

တပ်မတော်သား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ခုနစ်ဦး အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း

 

logo

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

 

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၏ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

 

logo

International IDEA အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

 

UEC Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

 

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးတွင် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်း သိကောင်းစရာများ ရှင်းလင်း

 

logo

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှု (၆) မှုအား ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁) နှင့် (၂) ဖြင့် စတင်ကြားနာစစ်ဆေးခြင်း

 

UEC Logo

တပ်မတော်သား အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း

 

logo1

နိုင်ငံ့သားကောင်း လက်စွဲစာအုပ် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကျင်းပ

 

logo

IFES အဖွဲ့နှင့် ပြည်တွင်းအရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၂) ဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

 

logo1

The Carter Center မှ Mr.Stefan Krause အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

 

logo

The International Republican Institute ( IRI ) အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

 

UEC Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

 

UEC Logo

တပ်မတော်သား တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း

 

UEC Logo

တပ်မတော်သား အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း

 

UEC Logo

တပ်မတော်သား ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း

 

logo

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

 

logo

Gender Concern International အဖွဲ့နှင့် ပြည်တွင်းအရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၃) ဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

 

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များနှင့် Media တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပ

 

logo1

အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား လက်ခံတွေ့ဆုံ

 

UEC Logo

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအား လွတ်လပ်မျှတ၍ အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲ အဖြစ် ကျင်းပနိုင်ခဲ့မှုအပေါ် ANFREL မှ ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်

 

UEC Logo

ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲရုံများ စီမံခန့်ခွဲမှု  ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း ကောင်းမွန်ခဲ့

 

logo

EU Election Expert Team အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

 

logo

ANFREL အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

 

UEC Logo

ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်စာရင်း တင်သွင်းရန် အသိပေးနှိုးဆော်စာ

 

UEC Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၇/ ၂၀၁၇)

 

UEC Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၆/ ၂၀၁၇)

UEC Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၅/ ၂၀၁၇)

UEC Logo

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်အလိုက် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့်ကိုယ်စားလှယ်များ စာရင်း (၂-၄-၂၀၁၇) (၁၆: ၃၀) နာရီ

UEC Logo

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်အလိုက် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့်ကိုယ်စားလှယ်များ စာရင်း (၂-၄-၂၀၁၇) (၁၂: ၀၀) နာရီ

UEC Logo

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်အလိုက် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့်ကိုယ်စားလှယ်များ စာရင်း (၂-၄-၂၀၁၇) (၀၉: ၀၀) နာရီ

logo

Australian Election Commission (AEC)   ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

UEC Logo

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီ (၂၄) ပါတီနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသို့ ပေးပို့ထားသည့် အကြောင်းကြားစာ

logo

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း PACE အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ

logo

သြစတြေးလျနိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ

UEC Logo

မဲဆန္ဒရှင်သက်သေခံလက်မှတ်များ ထုတ်ယူရန် မေတ္တာရပ်ခံချက်

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်း Danish Institute For Parties and Democracy (DIPD) အဖွဲ့မှ Senior Adviser Ms. Hanne Lund Madsen  အားလက်ခံတွေ့ဆုံ

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်း The Carter Center အဖွဲ့မှ Field Office Director Mr. Stefan Krause အားလက်ခံတွေ့ဆုံ

logo

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ

logo1

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်း ANFRELအဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ

logo

မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

logo1

မဲပေးစို့ Mobile Application ရှင်းလင်းအသိပေးပွဲကျင်းပ

UEC Logo

မဲပေးစို့ mVoter 2017 Mobile App ရယူနည်း အဆင့်ဆင့်

UEC Logo

ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ် ဆိုင်ရာ အသိပေးနှိုးဆော်စာ

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း Asia Foundation အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာဌာနမှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လာရောက်လေ့လာ

UEC Logo

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်းကြေညာမှုအား မဲဆန္ဒရှင်များ လာရောက်ကြည့်ရှုမှုအခြေအနေ (၁.၂.၂၀၁၇ မှ ၁၄.၂.၂၀၁၇ ထိ)

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့  ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ကယားပြည်နယ်မှ မဲဆန္ဒရှင်များ လာရောက်လေ့လာ

UEC Logo

မဲစာရင်း စစ်ဆေးရန် နှိုးဆော်တိုက်တွန်းသော ပိုစတာများ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များအား CSOs အဖွဲ့များမှ ဖြန့်ဝေထားရှိမှု အခြေအနေ

UEC Logo

မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများသို့ မေတ္တာရပ်ခံချက်

UEC Logo

ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ

UEC Logo

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ မဲရုံတည်နေရာနှင့် မဲဆန္ဒရှင် အရေအတွက် စာရင်း

UEC Logo

ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရှိသည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ်များသို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ

UEC Logo

မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများသို့ မေတ္တာရပ်ခံချက်

UEC Logo

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် (   ၄   / ၂၀၁၇ )

logo

အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံပြင်ပရောက်ရှိနေသူများ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအတွက် မဲလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်း

UEC Logo

နိုင်ငံပြင်ပရောက် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ ပေးလိုသည့် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ပုံစံ(၁၅) ရောက်ရှိမှုစာရင်း၊ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသူစာရင်း၊ မကိုက်ညီသူစာရင်း ကြေညာခြင်း

UEC Logo

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် (   ၃   / ၂၀၁၇ )

UEC Logo

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် (   ၂   / ၂၀၁၇ )

logo1

ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့်  တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်အတွက် ဒုတိယအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်လှစ်

logo

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲရုံမှူး၊ ဒုတိယမဲရုံမှူး လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ပုံ လက်တွေ့ပို့ချမှုသင်တန်း ဖွင့်လှစ်

 

UEC Logo

နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံပြင်ပရောက် မဲဆန္ဒရှင်များသို့ ကြိုတင် ဆန္ဒမဲ လက်မှတ်များ ပေးပို့မှု ဆောင်ရွက်ခြင်းအား အသိပေးခြင်း

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း DFID အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

 

logo1

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

logo

ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့်  တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်လှစ်

logo

ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာသင်တန်းဖွင့်လှစ်

logo1

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တော်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူးနှင့် Association of World Election Bodies (A-WEB) မှ Mr.Moon Namui ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံ

logo1

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E Mr. Hong Liang ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းမြန်မာနိုင်ငံမသန်စွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့(MILI)မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ

logo2

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံးမှ ဒုတိယအတွင်းဝန် Mr. Mark Maloney ဦးဆောင်သော အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

UEC-Logo

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ကြေညာချက်အမှတ် ( ၁ / ၂၀၁၇)

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

UEC-Logo

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တင်သွင်းမှု အခြေအနေ

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများတွေ့ဆုံ

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း NIMD နှင့် DEMO Finland မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr.Bram Steenhuisen အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများနှင့်တွေ့ဆုံ

UEC-Logo

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်တွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် မဲဆန္ဒရှင်များ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာခြင်း

UEC-Logo

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းရာ၌ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးပါတီ ဗဟိုဌာနချုပ်၏ ထောက်ခံချက် ပူးတွဲတင်ပြရန်ကိစ္စ

UEC-Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၃၁ /၂၀၁၆)

UEC-Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၃၀ /၂၀၁၆)

UEC-Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၂၉ /၂၀၁၆)

UEC-Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၂၈ /၂၀၁၆)

UEC-Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၂၇ /၂၀၁၆)

UEC-Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၂၆/၂၀၁၆)

UEC-Logo

အစိုးရခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံပြင်ပတွင် ရောက်ရှိနေသူများ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

UEC-Logo

ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများသည် လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအား စောင့်ကြည့်လေ့လာခွင့်ကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တွင် လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း

UEC-Logo

Issuance of Procedures for International Election Observers in Observing the Hluttaw Elections

UEC-Logo

လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲများ စောင့်ကြည့်လေ့လာရာတွင် နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ခြင်း

UEC-Logo

လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲများ စောင့်ကြည့် လေ့လာရာတွင် ပြည်တွင်း စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ခြင်း

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့မည့် IDEA မှ တာဝန်ခံအရာရှိဖြစ်သူ Mr. Jorge Valladares နှင့် တာဝန်ခံအရာရှိအသစ် Mr. Mark McDowell တို့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

 

 

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် မဟာဘုံကထိန် အလှူတော်မင်္ဂလာ ကျင်းပ

 

 

UEC-Logo

ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများအား ကောက်ယူခြင်းဆိုင်ရာ  အသိပေးကြေညာခြင်း

UEC-Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ကြေညာချက်အမှတ် ( ၂၄ / ၂၀၁၆)

UEC-Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ကြေညာချက်အမှတ် ( ၂၃ / ၂၀၁၆)

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် ဝန်ကြီးဌာနများအကြား တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ

 

 

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများအကြား တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ

 

 

UEC-Logo

ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလျာထားလုပ်ငန်းစဉ် အချိန်စာရင်း

logo1

ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာများအတွက် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၁၁) ဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း

UEC-Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် ( ၁၉/၂၀၁၆ )

UEC-Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အသိပေး ကြေညာချက်

UEC-Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် ( ၁၈ / ၂၀၁၆ )

UEC-Logoပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၇ / ၂၀၁၆)

UEC-Logoပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၆ / ၂၀၁၆)

UEC-Logoပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၅/ ၂၀၁၆)

UEC-Logoရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပွင့်လင်းအချက်အလက် Websites များလွှင့်တင်ပြီးစီးကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း

UEC-Logoနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့် အဆင့်ဆင့်သော ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲဝင်များ အတွက် ထိုက်သင့်သည့် လစဉ် ချီးမြှင့်ငွေ သတ်မှတ်ခြင်း

UEC-Logoရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် လျှောက်ထားမည့် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင် (အများ ယုံကြည် လေးစားခြင်းခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်) များ၏ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

UEC-Logoရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းရေးဆိုင်ရာ ကြေညာချက်

UEC-Logoတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၇၅(ခ) အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြေညာခြင်း 

UEC-Logo

ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

UEC-Logo

အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

UEC-Logo

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

UEC-Logo

တပ်မတော်သားအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home