ဒီမိုကရေစီ အစစ်အမှန် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အခြေခံ လွတ်လပ်မျှတ ဆောင်ရွက်ရန်

Today Highlights

သတင်းများ

logoပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီးနှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

logoပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးနှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

logoရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၃၆) အား စီရင်ချက်(အမိန့်)ချမှတ်ခြင်း

logoပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာဌာနမှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လာရောက်လေ့လာ

UEC-Logoရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပွင့်လင်းအချက်အလက် Websites များလွှင့်တင်ပြီးစီးကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း

logoရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁) အား ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) နှင့် ချမှတ်ခြင်းနှင့် ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၃၈) အား ခုံအဖွဲ့ပြောင်းလဲစစ်ဆေးပေးပါရန် လျှောက်ထားမှုအပေါ် (အမိန့်) ချမှတ်ခြင်း

logoရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၂၄) အား ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်)ချမှတ်ခြင်း

logoရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၇) အား အမိန့်ချမှတ်ခြင်း

logoစုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအယူခံမှုအမှတ် (၆) အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်

logoစုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအယူခံမှုအမှတ် (၅) အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်

logoစုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအယူခံမှုအမှတ် (၄) အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်

logoပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

logo2ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၂၈)၊ (၃၇) အား စီရင်ချက် (အမိန့်) များချမှတ်ခြင်း

logo1စုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲအယူခံအမှုအမှတ် (၂) နှင့် (၃) အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်း

logoရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၃) အားကြားဖြတ်အမိန့်ချမှတ်

UEC-Logoနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သည့် အဆင့်ဆင့်သော ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲဝင်များ အတွက် ထိုက်သင့်သည့် လစဉ် ချီးမြှင့်ငွေ သတ်မှတ်ခြင်း

logoစုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲအယူခံမှုအမှတ် (၉)၊ (၁၀) နှင့် (၁၁) တို့အား သြဂုတ် ၃၀ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်မည်

logo1ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၂၅) အား  စီရင်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်

logoပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ ဥပဒေပညာဌာနမှ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လာရောက်လေ့လာ

UEC-Logoရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် လျှောက်ထားမည့် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင် (အများ ယုံကြည် လေးစားခြင်းခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်) များ၏ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

UEC-Logoရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းရေးဆိုင်ရာ ကြေညာချက်

logoရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အယူခံမှုအမှတ် (၇)နှင့် (၈)အား ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) များ ချမှတ်ခြင်း

logoရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၃၄) အားစီရင်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ခြင်း

logoရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၉)နှင့် (၂၀) တို့အားစီရင်ချက် (အမိန့်) များချမှတ်ခြင်း

logoရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာမှု အမှတ် (၅) နှင့် (၂၇) အား စီရင်ချက် (အမိန့်)များ ချမှတ်ခြင်း

logoစုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲအယူခံမှုအမှတ် (၄)၊ (၅) နှင့် (၆) တို့အား သြဂုတ် ၃ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်မည်

UEC-Logoတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၇၅(ခ) အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြေညာခြင်း 

logo

စုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲအယူခံအမှုအမှတ် (၁) အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်း

logo

ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအယူခံမှုအမှတ် (၂/၂၀၁၆) နှင့် (၃/၂၀၁၆) အား ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်မည်

UEC-Logo

၃၁-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင်ရှိသည့် ကန့်ကွက်လွှာအမှုများစာရင်း

UEC-Logo

ကချင်အမျိုးသားများဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်ပါတီအား ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ [Kachin National Congress (KNC)] အမည်သို့ ပြောင်းလဲခွင့်ပြုခြင်း

 

logo

ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ် (၂)၊ (၁၇) နှင့် (၂၂) အား ကြားဖြတ် အမိန့်နှင့် စီရင်ချက်များ ချမှတ်ခြင်း

logo

ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ် (၁၈) အား စီရင်ချက် ချမှတ်ခြင်း

UEC-Logo

၂၉-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၁-၇-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အမှုချိန်းဇယား

logo1

ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာပြင်ဆင်မှုများနှင့် ကန့်ကွက်လွှာအမှုများ ဆက်လက်စစ်ဆေးခြင်း

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၏ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

UEC-Logo

တပ်မတော်သားပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၂)ဦး အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း

UEC-Logo

တပ်မတော်သားတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၄)ဦး အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း

logo

ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအယူခံမှုအမှတ် (၁/၂၀၁၆) အား ကြားနာစစ်ဆေးခြင်း

UEC-Logo

ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

UEC-Logo

အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

UEC-Logo

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း The Carter Center မှ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်နှင့်အဖွဲ့ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

logo

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းGender Concerns International မှ Ms. Sabra Bano အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

logo

ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် လေ့လာသုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲဆက်လက်ကျင်းပ

logo

ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် လေ့လာသုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

UEC-Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

logo

ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုများဆက်လက်စစ်ဆေးခြင်း

UEC-Logo

တပ်မတော်သားအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း

UEC-Logo

ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ် အမှုချိန်းဇယား

UEC-Logo

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အမှုချိန်းဇယား

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home